Một chàng trai Việt rời quê hương để đến học tập tại một quốc gia cách hơn 14 giờ bay. Bạn sẽ mong chờ chàng trai ấy kể những gì về thời gian du học của mình? Nếu bạn đã nghe quá nhiều câu chuyện về những cú sốc văn hóa, những lúc cô đơn, nhớ nhà da diết, thì hãy thử lắng nghe mộ