Học bổng du học Canada

Tên trường Học bổng Giá trị Bậc học Đăng ký
University of New Brunswick (UNB)- Fredericton, NB, CANADA HB từ 500CAD đến 45,000CAD cho sinh viên quốc tế xuất sắc từ 500CÀD đến 45,000CAD Đại học Đăng ký
University of Prince Edward Island (UPEI) - Charlottetown, PE, CANADA HB từ 1,000CAD đến 3,000CAD dành cho sinh viên xuất sắc – bậc Cử nhân từ 1,000CAD đến 3,000CAD Đại học Đăng ký
Confederation College HB 1,500CAD – chương trình Cao đẳng 1,500CAD Cao đẳng Đăng ký
Confederation College HB 500CAD – chương trình Cao đẳng 500CAD Cao đẳng Đăng ký
George Brown College HB 5,000CAD – chương trình Cao đẳng 5,000CAD Cao đẳng Đăng ký
Humber College HB 1,500CAD-4,000CAD – chương trình Cao đẳng 1,500CAD-4,000CAD Cao đẳng Đăng ký
Humber College HB 1,500CAD-5,000CAD cho sinh viên quốc tế 1,500CAD-5,000CAD Cao đẳng Đăng ký
Humber College HB 5,000CAD cho sinh viên quốc tế 5,000CAD Cao đẳng Đăng ký
Durham College HB lên đến 1,500CAD – chương trình Cao đẳng lên đến 1,500CAD Cao đẳng Đăng ký
Durham College HB lên đến 1000CAD – chương trình Cao đẳng lên đến 1000CAD Cao đẳng Đăng ký
Durham College HB lên đến 500CAD – chương trình Cao đẳng lên đến 500CAD Cao đẳng Đăng ký
Navitas Canada HB học phí 1 học kì học phí 1 học kì Đại học Đăng ký
Navitas Canada HB 10% học phí – chương trình ICM 10% học phí Đại học Đăng ký
Navitas Canada HB 10% học phí cho sinh viên có người thân học tại Navitas 10% học phí Đại học Đăng ký
Royal Roads University HB 2,500 CAD – cho SV Thạc sĩ tại Royal Roads University 2,500 CAD Thạc sĩ Đăng ký
Royal Roads University HB 2,500 CAD – cho SV Dự bị Thạc sĩ tại Royal Roads University 2,500 CAD Dự bị thạc sĩ Đăng ký
Royal Roads University HB 2,500 CAD – cho SV năm Nhất và Ba tại Royal Roads University 2,500 CAD Đại học Đăng ký
Upper Madison College High School Scholarship 10% Trung học Đăng ký
Concordia University Merit Scholarship C$10,000 Tiếng anh Đăng ký
Niagara College Merit Scholarship C$2,000 Cao đẳng Đăng ký
Ottawa-Carleton District School Board Scholarship for 12-Grade Student C$1,000 Trung học Đăng ký

Bạn có thể xem thêm chương trình học bổng ở các quốc gia khác tại đây.