Học bổng du học Canada

Tên trường Học bổng Giá trị Bậc học Đăng ký
Willowdale High School HB lên đến 4,000CAD cho SV Việt Nam lên đến 4,000CAD Trung học Đăng ký
Brock University HB từ 5,000CAD lên đến 20,000CAD cho SV Việt Nam từ 5,000CAD lên đến 20,000CAD Tiếng anh Đăng ký
Navitas HB 50% học phí cho SV có thành tích học tập xuất sắc 50% học phí Dự bị đại học Đăng ký
navitas HB 10% học phí cho SV có người thân học tại Navitas 10% học phí Đại học Đăng ký
International College of Manitoba HB lên đến 5,500CAD cho SV có thành tích học tập xuất sắc lên đến 5,500CAD Dự bị đại học Đăng ký
Fraser International College Hb từ 3,500 đến 20,000CAD cho SV có thành tích học tập xuất sắc từ 3,500 đến 20,000CAD Dự bị đại học Đăng ký
Fraser International College HB 2,000CAD cho SV quốc tế 2,000CAD Đại học Đăng ký
Fanshawe College HB 2,000CAD cho SV quốc tế 2,000CAD Cao đẳng Đăng ký
University of New Brunswick (UNB)- Fredericton, NB, CANADA HB từ 500CAD đến 45,000CAD cho sinh viên quốc tế xuất sắc từ 500CÀD đến 45,000CAD Đại học Đăng ký
University of Prince Edward Island (UPEI) - Charlottetown, PE, CANADA HB từ 1,000CAD đến 3,000CAD dành cho sinh viên xuất sắc – bậc Cử nhân từ 1,000CAD đến 3,000CAD Đại học Đăng ký
Confederation College HB 1,500CAD – chương trình Cao đẳng 1,500CAD Cao đẳng Đăng ký
Confederation College HB 500CAD – chương trình Cao đẳng 500CAD Cao đẳng Đăng ký
George Brown College HB 5,000CAD – chương trình Cao đẳng 5,000CAD Cao đẳng Đăng ký
Humber College HB 1,500CAD-4,000CAD – chương trình Cao đẳng 1,500CAD-4,000CAD Cao đẳng Đăng ký
Humber College HB 1,500CAD-5,000CAD cho sinh viên quốc tế 1,500CAD-5,000CAD Cao đẳng Đăng ký
Humber College HB 5,000CAD cho sinh viên quốc tế 5,000CAD Cao đẳng Đăng ký
Durham College HB lên đến 1,500CAD – chương trình Cao đẳng lên đến 1,500CAD Cao đẳng Đăng ký
Durham College HB lên đến 1000CAD – chương trình Cao đẳng lên đến 1000CAD Cao đẳng Đăng ký
Durham College HB lên đến 500CAD – chương trình Cao đẳng lên đến 500CAD Cao đẳng Đăng ký
Navitas Canada HB học phí 1 học kì học phí 1 học kì Đại học Đăng ký
Navitas Canada HB 10% học phí – chương trình ICM 10% học phí Đại học Đăng ký
Navitas Canada HB 10% học phí cho sinh viên có người thân học tại Navitas 10% học phí Đại học Đăng ký
Royal Roads University HB 2,500 CAD – cho SV Thạc sĩ tại Royal Roads University 2,500 CAD Thạc sĩ Đăng ký
Royal Roads University HB 2,500 CAD – cho SV Dự bị Thạc sĩ tại Royal Roads University 2,500 CAD Dự bị thạc sĩ Đăng ký
Royal Roads University HB 2,500 CAD – cho SV năm Nhất và Ba tại Royal Roads University 2,500 CAD Đại học Đăng ký
Upper Madison College High School Scholarship 10% Trung học Đăng ký
Concordia University Merit Scholarship C$10,000 Tiếng anh Đăng ký
Niagara College Merit Scholarship C$2,000 Cao đẳng Đăng ký
Ottawa-Carleton District School Board Scholarship for 12-Grade Student C$1,000 Trung học Đăng ký

Bạn có thể xem thêm chương trình học bổng ở các quốc gia khác tại đây.