TRƯỜNG QUỐC GIA VĂN PHÒNG NGÀY GIỜ
University of Portsmouth
Anh Hà Nội 19 Th9 11:15 - 12:00 ĐĂNG KÝ
Aston University
Anh Hà Nội 19 Th9 14:30 - 15:30 ĐĂNG KÝ
Elmhurst College
Mỹ Hà Nội 19 Th9 15:00 - 16:00 ĐĂNG KÝ
Birmingham City University
Anh Hà Nội 20 Th9 11;00 - 12:00 ĐĂNG KÝ
Manchester Metropolitan University
Anh Hà Nội 20 Th9 15:00 - 16:00 ĐĂNG KÝ
Durham University
Anh TP Hồ Chí Minh 23 Th9 10:00 - 11:00 ĐĂNG KÝ
University of Wales Trinity Saint David
Anh Hà Nội 24 Th9 10:00 - 11:00 ĐĂNG KÝ
Aston University
Anh Hà Nội 24 Th9 16:00 - 17:00 ĐĂNG KÝ
Goldsmiths, University of London
Anh Hà Nội 24 Th9 16;00 - 17:00 ĐĂNG KÝ
New Jersey Institute of Technology
Mỹ TP Hồ Chí Minh 25 Th9 14:00 - 15:00 ĐĂNG KÝ
University Bridge
Mỹ TP Hồ Chí Minh 26 Th9 14:30 - 15:30 ĐĂNG KÝ
Cardiff Metropolitan University
Anh TP Hồ Chí Minh 27 Th9 14:00 - 15:00 ĐĂNG KÝ
Durham University
Anh Hà Nội 27 Th9 15;00 - 16:00 ĐĂNG KÝ
Queenstown Resort College
New Zealand TP Hồ Chí Minh 30 Th9 14:00 - 15:00 ĐĂNG KÝ
Business School - Queensland University of Technology
Úc Hà Nội 2 Th10 9:00 - 10:00 ĐĂNG KÝ
University of Wollongong
Úc Hà Nội 2 Th10 09:30 - 10:30 ĐĂNG KÝ
Cardiff Metropolitan University
Anh Hà Nội 2 Th10 10:00 - 11:00 ĐĂNG KÝ
Brunel University
Anh Hà Nội 4 Th10 11:00 - 12:00 ĐĂNG KÝ
College of New Caledonia
Anh Hà Nội 4 Th10 14:00 - 15:00 ĐĂNG KÝ
Central Queensland University
Úc Hà Nội 7 Th10 10:30 - 11:30 ĐĂNG KÝ
Rotterdam University of Applied Sciences
Anh Hà Nội 24 Th10 10:00 - 11:00 ĐĂNG KÝ