Học bổng du học New Zealand

Tên trường Học bổng Giá trị Bậc học Đăng ký
The University of Auckland HB 10,000NZD cho SV quốc tế hệ Thạc sĩ 10,000NZD Thạc sĩ Đăng ký
The University of Auckland HB 10,000NZD cho SV quốc tế hệ Đại học 10,000NZD Đại học Đăng ký
Waikato Pathways College HB 50% học phí cho SV quốc tế 50% học phí Dự bị đại học Đăng ký
University of Waikato HB lên đến NZ$10,000 cho bậc Thạc sĩ Lên đến NZ$10,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Waikato HB lên đến NZ$10,000 cho bậc Cử nhân Lên đến NZ$10,000 Đại học Đăng ký
University of Waikato HB lên đến NZ$10,000 cho bậc Thạc sĩ Lên đến NZ$10,000 Thạc sĩ Đăng ký
University of Waikato HB lên đến NZ$10,000 cho bậc Đại học Lên đến NZ$10,000 Đại học Đăng ký
UC International College HB 4,000NZD – chương trình Cao đẳng 4,000NZD Cao đẳng Đăng ký
Lincoln University HB 10,000NZD – chương trình Thạc sĩ – 180 tín chỉ 10,000NZD Thạc sĩ Đăng ký
Wilkinson's English Language School HB 50NZD-90NZD/tuần cho ngành ngôn ngữ Anh 50NZD-90NZD/tuần Tiếng anh Đăng ký
Unitec Institute of Technology HB lên đến 7,000NZD cho ngành ngôn ngữ Anh lên đến 7,000NZD Tiếng anh Đăng ký
Le Cordon Bleu HB 7,410NZD cho sinh viên quốc tế chuyên ngành Nghệ thuật ẩm thực và Kinh doanh 7,410NZD Đại học Đăng ký
Study Group HB 10%-20%-30% học phí – chương trình Cử nhân tại AUT, University of Auckland, Massey University 10%-20%-30% học phí Đại học Đăng ký
University of Otago HB 25,000NZD mỗi năm và chi phí ăn ở lên đến 36 tháng 25,000NZD mỗi năm và chi phí ăn ở lên đến 36 tháng Đại học Đăng ký
Victoria University HB 15,000NZD và chi phí ăn ở – chương trình Thạc sĩ 15,000NZD và chi phí ăn ở Thạc sĩ Đăng ký
The University of Auckland HB 5,000NZD-10,000NZD cho sinh viên quốc tế 5,000NZD-10,000NZD Đại học Đăng ký
Lynfield College HB 17% học phí – Cao đẳng Lynfield 17% học phí Trung học Đăng ký
University of Auckland HB NZ$5,000 – cho chương trình Cử nhân học tại ĐH Auckland NZ$5,000 Đại học Đăng ký
University of Auckland HB NZ$10,000 – cho chương trình Thạc sĩ học tại ĐH Auckland NZ$10,000 Thạc sĩ Đăng ký
Lincoln University Scholarship for International Student Variable Đại học Đăng ký
Massey University Massey University Doctoral Scholarship 25,000 NZD Tiến sĩ Đăng ký
Massey University Massey University Masterate Scholarship 15,000 NZD Thạc sĩ Đăng ký
Massey University Massey University Vice Chancellor’s High Achievers Scholarship (Arts) 3,000 NZD Đại học Đăng ký
Massey University Massey University Vice Chancellor’s High Achievers Scholarship (Academic) 3,000 NZD Đại học Đăng ký
University of Canterbury Scholarship for International Student Variable Đại học Đăng ký
University of Otago Otago International Research Master’s Scholarship 13,000 NZD Thạc sĩ Đăng ký
University of Auckland Scholarship for International Student Variable Đại học Đăng ký
University of Auckland Arts International Masters Degree Scholarships 10,000 NZD Thạc sĩ Đăng ký
Victoria University of Wellington New Zealand Development Scholarship – Public Category (NZDS Public) variable Thạc sĩ Đăng ký
Victoria University of Wellington New Zealand Development Scholarship – Public Category (NZDS Public) variable Đại học Đăng ký
Victoria University of Wellington International Student Achievement Scholarship variable Đại học Đăng ký
Henderson High School CONTINGENCY FUND 500 NZD Trung học Đăng ký

Bạn có thể xem thêm chương trình học bổng ở các quốc gia khác tại đây.