- Bạn đang tìm kiếm một chương trình học đại học/thạc sĩ tại Úc?- Bạn đang phải chờ “dài cổ” để nhận được phản hồi của nhà trường?- Bạn muốn tìm kiếm học bổng tại một trường đại học xịn tại Úc?Tất cả những băn khoăn trên sẽ được xóa sạch bằng cơ hội duy nhất trong tháng 7 tới này