Lịch gặp gỡ đại diện các trường

Ngày Giờ Văn phòng Nước Trường Đăng ký
23 Jul 10:00 - 11:00 TP Hồ Chí Minh Anh University of Hull Đăng ký
24 Sep 11:00 - 12:00 Hà Nội Anh Durham University Đăng ký
27 Sep 10:00 - 11:00 Hà Nội Anh University of Brighton Đăng ký

Lịch gặp gỡ đã tổ chức

Ngày Giờ Văn phòng Nước Trường
20 Jul 2018 16:00 - 18:00 Hà Nội Anh Kaplan
20 Jul 2018 15:00 - 16:00 Hà Nội Anh Birmingham City University
19 Jul 2018 14:00 - 15:00 TP Hồ Chí Minh Anh Bangor University
19 Jul 2018 11;00 - 12:00 Hà Nội Anh CEG ONCAMPUS UK/EU
19 Jul 2018 10:00 - 11:00 Hà Nội Anh University of Hull
18 Jul 2018 9:30 - 10:30 Hà Nội Mỹ Elmhurst College
18 Jul 2018 09:30 - 10:30 Hà Nội Mỹ ELS
16 Jul 2018 10:00 - 11:00 TP Hồ Chí Minh Úc University of Tasmania
13 Jul 2018 14:30 - 15:00 Hà Nội Mỹ QUAD Learning/American Honor
13 Jul 2018 9:30 - 10:00 Hà Nội Anh Nottingham Trent University
12 Jul 2018 14:00 - 15:00 Hà Nội Anh University of Greenwich
12 Jul 2018 14:00 - 15:00 Hà Nội Anh University of Greenwich
6 Jul 2018 10:00 - 11:00 Hà Nội Úc The University of Sydney
3 Jul 2018 9;00 - 9:30 Hà Nội Úc Macquarie University
2 Jul 2018 11:00 - 12:00 Hà Nội Úc International College of Hotel Management (ICHM)
2 Jul 2018 9:00 - 9:30 Hà Nội Úc University of Queensland
29 Jun 2018 15:00 - 16:30 TP Hồ Chí Minh Úc Macquarie University
27 Jun 2018 10:45 - 11:45 TP Hồ Chí Minh Mỹ Aviation Institute of Maintenance
26 Jun 2018 15:15 - 16:15 TP Hồ Chí Minh Úc Kaplan International Pathways - Australia
18 Jun 2018 15:30 - 16:30 Hà Nội Canada University Canada West
18 Jun 2018 14:00 - 15:00 Hà Nội Canada Urban International School
13 Jun 2018 11:00 12:00 Hà Nội Anh University of Essex
11 Jun 2018 15:30 - 16:30 TP Hồ Chí Minh Anh University of Essex
8 Jun 2018 2:00 - 2:30 Hà Nội Anh LSI Portsmouth
7 Jun 2018 17:00 - 19:00 Hà Nội Úc University of New South Wales
7 Jun 2018 9:30 - 10:30 TP Hồ Chí Minh Anh INTO University of East Anglia
6 Jun 2018 14:30-15:30 TP Hồ Chí Minh New Zealand Victoria University of Wellington
5 Jun 2018 14:30 - 15;30 Hà Nội Úc Kaplan Australia Pathway
1 Jun 2018 15;30 - 16:30 Hà Nội Anh Study Group
28 May 2018 16:00 - 16:30 Hà Nội Mỹ Kings Education