Lịch gặp gỡ đại diện các trường

Ngày Giờ Văn phòng Nước Trường Đăng ký
19 Nov 10:00 - 11:00 Hà Nội Anh Goldsmiths, University of London Đăng ký
21 Nov 10:00 - 11:00 TP Hồ Chí Minh Anh Goldsmith University Đăng ký
6 Dec 9:30 - 10:30 Hà Nội Úc University of Wollongong Đăng ký

Lịch gặp gỡ đã tổ chức

Ngày Giờ Văn phòng Nước Trường
16 Nov 2018 14:00 - 15:00 Hà Nội Úc University of Queensland
16 Nov 2018 09:00 - 10:00 Hà Nội Canada Geogre Brown College
14 Nov 2018 09:30 - 10:30 Hà Nội Mỹ INTO
13 Nov 2018 14:30 - 15:30 TP Hồ Chí Minh Úc IES Foundation Year, UQ
13 Nov 2018 11:00 - 12:00 Hà Nội Úc Southern Cross University
8 Nov 2018 10:00 - 11:00 TP Hồ Chí Minh Úc International College of Management, Sydney
7 Nov 2018 9:00 - 10:00 TP Hồ Chí Minh Mỹ Elmhurst College
5 Nov 2018 14:00 - 15:00 Hà Nội Canada Niagara College
2 Nov 2018 11:00 - 12:00 Hà Nội Anh University of Reading
25 Oct 2018 10:00 - 11:00 Hà Nội Mỹ NAVITAS
24 Oct 2018 10:00 - 11:00 Hà Nội Mỹ US boarding association and Chapel Hill-Chauncy Hall HS
23 Oct 2018 9:30 - 10:30 TP Hồ Chí Minh Anh Bangor University
19 Oct 2018 10:45 - 11:45 Hà Nội Úc Queensland University of Technology
19 Oct 2018 09:00 - 09:30 Hà Nội Úc UTS Inseach
18 Oct 2018 15:00 - 16:00 Hà Nội Úc La Trobe University
17 Oct 2018 11:00 - 12:00 Hà Nội Mỹ Shorelight Education
15 Oct 2018 14:00 - 15:000 Hà Nội Mỹ Cambridge Network
11 Oct 2018 10:00 - 11:00 Hà Nội Úc Central Queensland University
10 Oct 2018 10:00 - 11:00 Hà Nội Úc Griffith University
8 Oct 2018 11:30 - 12:30 TP Hồ Chí Minh Anh Sheffied Hallam University
8 Oct 2018 11:00 - 11:30 TP Hồ Chí Minh Anh Brunel University
8 Oct 2018 10:00 - 11:00 TP Hồ Chí Minh Úc Accomodation in Queensland
5 Oct 2018 14:30 - 15:30 Hà Nội Anh University of South Wales
4 Oct 2018 10:00 - 11:00 TP Hồ Chí Minh Úc University of Griffith
4 Oct 2018 10:00 - 11:00 Hà Nội Anh Aston University
4 Oct 2018 09:30 - 10:30 Hà Nội Anh University of Strathclyde
3 Oct 2018 16:00 - 17:00 Hà Nội Anh University of Southampton
3 Oct 2018 15:30 - 16:30 Hà Nội Anh University of East Anglia
3 Oct 2018 09:00 - 10:00 Hà Nội Anh Sheffield Hallam University
1 Oct 2018 15:00 - 16:00 TP Hồ Chí Minh Anh University of Southampton