Lịch gặp gỡ đại diện các trường

Ngày Giờ Văn phòng Nước Trường Đăng ký
27 May 14:00 - 15:00 Hà Nội Anh Mander Portman Woodward Đăng ký
28 May 14:30 - 15;30 Hà Nội Anh Oxford International Education Group (OIEG) Đăng ký
29 May 9:30 - 10:30 TP Hồ Chí Minh Anh Mander Portman Woodward (MPW) Đăng ký
29 May 14:00 - 15:00 TP Hồ Chí Minh Anh Oxford International Education Group (OIEG) Đăng ký
7 Jun 9:30 - 10:30 Hà Nội Anh Abbey DLD Colleges Đăng ký
20 Jun 16:30 - 17:30 Hà Nội Anh INTO UK Đăng ký
20 Jun 16:30 - 17:30 Hà Nội Anh University of Westminster Đăng ký
21 Jun 10:00 - 11:00 Hà Nội Anh University of Leeds Đăng ký
24 Jun 14:00 - 15:00 TP Hồ Chí Minh Mỹ University Bridge Đăng ký
24 Jun 15:00 - 16:00 TP Hồ Chí Minh Anh University of Westminster Đăng ký
26 Jun 11:00 - 12:00 Hà Nội Anh Oxford Brookes University Đăng ký
27 Jun 14:00 - 15:00 Hà Nội Mỹ University Bridge Đăng ký
28 Jun 15:00 - 17:00 TP Hồ Chí Minh Úc University of Sydney Đăng ký
11 Jul 14:00 - 15:00 TP Hồ Chí Minh Mỹ Lake Washington Institute of Technology Đăng ký

Lịch gặp gỡ đã tổ chức

Ngày Giờ Văn phòng Nước Trường
24 May 2019 14:30 - 15:30 TP Hồ Chí Minh Úc Navitas
24 May 2019 10:00 - 11:00 TP Hồ Chí Minh Anh University of Gloucestershire
22 May 2019 14:00 - 15:00 TP Hồ Chí Minh Anh Bellerbys College
22 May 2019 10:30 - 11:30 TP Hồ Chí Minh Anh Navitas
16 May 2019 14:00 - 15:30 TP Hồ Chí Minh Úc La Trobe University
16 May 2019 10:00 - 11:00 Hà Nội Anh Adcote School
16 May 2019 10:00 - 11:00 Hà Nội New Zealand Mount Maunganui College
13 May 2019 14:30 - 16:00 Hà Nội Úc Swinburne University
13 May 2019 14:00 - 15:00 TP Hồ Chí Minh Úc University of Wollongong
10 May 2019 09:30 - 11:00 Hà Nội Úc La Trobe University
9 May 2019 16:00 - 17:00 Hà Nội Mỹ Florida Atlantic University (Navitas)
9 May 2019 14:30 - 15:30 Hà Nội Canada Fanshawe College
9 May 2019 09:30 - 10:30 Hà Nội Úc Central Queensland University
9 May 2019 08:45 - 09:45 Hà Nội Úc Kaplan Business School
8 May 2019 16:30 - 17;00 Hà Nội Anh Bellerbys College & Study Group
7 May 2019 15:30 - 17:30 Hà Nội Anh Kaplan
6 May 2019 14:00 - 15:00 Hà Nội Anh Manchester Metropolitan University
26 Apr 2019 14:00 - 15:00 Hà Nội Mỹ Cambridge Education Network
22 Apr 2019 15:30 - 16:30 Hà Nội Anh University of Leicester
22 Apr 2019 14:00 - 15:00 TP Hồ Chí Minh Úc Central Queensland University
18 Apr 2019 11:00 - 12:00 Hà Nội Úc University of Queensland
17 Apr 2019 15:30 - 16:30 Hà Nội Anh Queen's Belfast University
16 Apr 2019 15:00 - 16:00 TP Hồ Chí Minh Anh INTO University
11 Apr 2019 16:30 - 17:30 TP Hồ Chí Minh Anh The University of Sheffield
11 Apr 2019 11;30 - 12:00 Hà Nội Anh Middlesex University
9 Apr 2019 10:30 - 11:00 Hà Nội Singapore London School of Business and Finance
8 Apr 2019 15:30 - 16:30 TP Hồ Chí Minh Úc Swinburne University
5 Apr 2019 15:00 - 16:00 Hà Nội Anh University of York
3 Apr 2019 13:30 - 14:30 TP Hồ Chí Minh Úc The University of New South Wales (UNSW)
3 Apr 2019 10:30 - 11:30 Hà Nội Úc Queensland University of Technology