Lịch gặp gỡ đại diện các trường

Ngày Giờ Văn phòng Nước Trường Đăng ký
21 Sep 11:00 - 12:00 Hà Nội Anh Queen's Belfast University Đăng ký
21 Sep 14:00 - 15:30 Hà Nội Anh University of Surrey Đăng ký
21 Sep 15:00 - 16:00 Hà Nội Anh Loughborough University Đăng ký
22 Sep 09;30 - 10:30 Hà Nội Anh University of Salford Đăng ký
24 Sep 9:00 - 10:00 TP Hồ Chí Minh Anh Queen's University Belfast Đăng ký
24 Sep 10:00 - 11:00 TP Hồ Chí Minh Anh Salford University Đăng ký
24 Sep 10:00 - 11:00 TP Hồ Chí Minh Anh University of Lincoln Đăng ký
24 Sep 11:00 - 12:00 TP Hồ Chí Minh Anh Manchester Metropolitan University Đăng ký
24 Sep 11:00 - 12:00 Hà Nội Anh Durham University Đăng ký
24 Sep 13:30 - 14:00 TP Hồ Chí Minh Anh University of Greenwich Đăng ký
24 Sep 14:00 - 15:00 TP Hồ Chí Minh Anh University of Brighton Đăng ký
24 Sep 15:00 - 16:00 TP Hồ Chí Minh Anh Loughborough University Đăng ký
24 Sep 16:00 - 16:30 TP Hồ Chí Minh Anh University of Huddersfield Đăng ký
24 Sep 16:30 - 17:30 TP Hồ Chí Minh Anh University of Salford Đăng ký
25 Sep 9:00 - 10:00 TP Hồ Chí Minh Úc Queensland University of Technology Đăng ký
26 Sep 10:30 - 11:30 Hà Nội Anh University of Huddersfield Đăng ký
26 Sep 16:00 - 17:00 Hà Nội Anh University of Portsmouth Đăng ký
27 Sep 09:30 - 10:30 Hà Nội Anh University of Birmingham Đăng ký
27 Sep 10:00 - 11:00 Hà Nội Anh University of Brighton Đăng ký
27 Sep 14:00 - 15:00 Hà Nội Anh University of Greenwich Đăng ký
27 Sep 15:30 - 16:30 Hà Nội Anh Manchester Metropolitan University Đăng ký
28 Sep 11:00 - 12:00 Hà Nội Anh University of Essex Đăng ký
28 Sep 14:00 - 15:30 Hà Nội Anh Study Group UK Đăng ký
29 Sep 10:00 - 11:00 TP Hồ Chí Minh Anh Arts University Bournemouth Đăng ký
1 Oct 9:00 - 10:00 TP Hồ Chí Minh Anh Kaplan International Pathways Đăng ký
1 Oct 14:00 - 15:00 TP Hồ Chí Minh Anh University of Birmingham Đăng ký
1 Oct 15:00 - 16:00 TP Hồ Chí Minh Anh University of Southampton Đăng ký
3 Oct 09:00 - 10:00 Hà Nội Anh Sheffield Hallam University Đăng ký
3 Oct 15:30 - 16:30 Hà Nội Anh University of East Anglia Đăng ký
4 Oct 09:30 - 10:30 Hà Nội Anh University of Strathclyde Đăng ký
4 Oct 10:00 - 11:00 Hà Nội Anh Aston University Đăng ký
4 Oct 10:00 - 11:00 TP Hồ Chí Minh Úc University of Griffith Đăng ký
8 Oct 10:00 - 11:00 TP Hồ Chí Minh Úc Accomodation in Queensland Đăng ký
8 Oct 11:00 - 11:30 TP Hồ Chí Minh Anh Brunel University Đăng ký
8 Oct 11:30 - 12:30 TP Hồ Chí Minh Anh Sheffied Hallam University Đăng ký
10 Oct 10:00 - 11:00 Hà Nội Úc Griffith University Đăng ký
15 Oct 14:00 - 15:000 Hà Nội Mỹ Cambridge Network Đăng ký
23 Oct 9:30 - 10:30 TP Hồ Chí Minh Anh Bangor University Đăng ký
24 Oct 10:00 - 11:00 Hà Nội Mỹ US boarding association and Chapel Hill-Chauncy Hall HS Đăng ký
30 Nov 10:30 - 11:30 Hà Nội Anh University of South Wales Đăng ký

Lịch gặp gỡ đã tổ chức

Ngày Giờ Văn phòng Nước Trường
20 Sep 2018 16:00 -17:00 Hà Nội Anh University of Coventry
20 Sep 2018 11:00 - 12:00 TP Hồ Chí Minh Úc University of Tasmania
19 Sep 2018 14:00 - 15:00 Hà Nội Canada Kwantlen Polytechnic University
18 Sep 2018 15:00 - 16:00 Hà Nội Anh Abbey DLD Colleges Group
31 Aug 2018 15:30 - 16:30 TP Hồ Chí Minh Anh Manchester Metropolitan University
22 Aug 2018 09:00 - 10:00 Hà Nội Mỹ Educatius
16 Aug 2018 15:30 - 16:00 Hà Nội Singapore Kaplan
15 Aug 2018 14:30 - 15:30 Hà Nội Anh University of Strathclyde
10 Aug 2018 9:00 - 10:00 Hà Nội Úc University of New South Wales
9 Aug 2018 10:30 - 11:00 Hà Nội Úc University of Tasmania
31 Jul 2018 11:00 - 12:00 TP Hồ Chí Minh Mỹ California State University, Los Angeles
27 Jul 2018 15:00 - 16:00 Hà Nội Anh University of Hertfordshire
23 Jul 2018 10:00 - 11:00 TP Hồ Chí Minh Anh University of Hull
20 Jul 2018 16:00 - 18:00 Hà Nội Anh Kaplan
20 Jul 2018 15:00 - 16:00 Hà Nội Anh Birmingham City University
19 Jul 2018 14:00 - 15:00 TP Hồ Chí Minh Anh Bangor University
19 Jul 2018 11;00 - 12:00 Hà Nội Anh CEG ONCAMPUS UK/EU
19 Jul 2018 10:00 - 11:00 Hà Nội Anh University of Hull
18 Jul 2018 9:30 - 10:30 Hà Nội Mỹ Elmhurst College
18 Jul 2018 09:30 - 10:30 Hà Nội Mỹ ELS
16 Jul 2018 10:00 - 11:00 TP Hồ Chí Minh Úc University of Tasmania
13 Jul 2018 14:30 - 15:00 Hà Nội Mỹ QUAD Learning/American Honor
13 Jul 2018 9:30 - 10:00 Hà Nội Anh Nottingham Trent University
12 Jul 2018 14:00 - 15:00 Hà Nội Anh University of Greenwich
12 Jul 2018 14:00 - 15:00 Hà Nội Anh University of Greenwich
6 Jul 2018 10:00 - 11:00 Hà Nội Úc The University of Sydney
3 Jul 2018 9;00 - 9:30 Hà Nội Úc Macquarie University
2 Jul 2018 11:00 - 12:00 Hà Nội Úc International College of Hotel Management (ICHM)
2 Jul 2018 9:00 - 9:30 Hà Nội Úc University of Queensland
29 Jun 2018 15:00 - 16:30 TP Hồ Chí Minh Úc Macquarie University