Lịch gặp gỡ đại diện các trường

Ngày Giờ Văn phòng Nước Trường Đăng ký
18 Jul 15;30 - 16;30 Hà Nội Anh Keele University Đăng ký
19 Jul 16:00 - 17:00 Hà Nội Singapore Nanyang Institute of Management Đăng ký
23 Jul 13:30 - 14:30 Hà Nội Anh University of Portsmouth Đăng ký
25 Jul 9:45 - 10:45 TP Hồ Chí Minh Anh University of Portsmouth Đăng ký
25 Jul 15;00 - 16;00 Hà Nội Úc University of Tasmania Đăng ký
25 Jul 16:30 - 17:30 Hà Nội Anh Coventry University Đăng ký
27 Jul 10:30 - 11:30 TP Hồ Chí Minh Anh QA Higher Education Đăng ký
29 Jul 11:30 - 12:30 TP Hồ Chí Minh Anh Nottingham Trent University Đăng ký
30 Jul 9:30 - 10:30 Hà Nội Anh QA Higher Education Đăng ký
21 Aug 14:00 - 15:00 TP Hồ Chí Minh New Zealand Northcote College Đăng ký
24 Sep 10:00 - 11:00 Hà Nội Anh University of Wales Trinity Saint David Đăng ký

Lịch gặp gỡ đã tổ chức

Ngày Giờ Văn phòng Nước Trường
17 Jul 2019 14:30 - 15:30 TP Hồ Chí Minh Anh Coventry University
15 Jul 2019 13:30 - 14:30 TP Hồ Chí Minh Anh Manchester Metropolitan University
12 Jul 2019 16:30 - 17:30 Hà Nội Anh Coventry University
11 Jul 2019 14:00 - 15:00 TP Hồ Chí Minh Mỹ Lake Washington Institute of Technology
11 Jul 2019 09:30 - 11:00 TP Hồ Chí Minh Anh University of York
10 Jul 2019 10:00 - 11:00 TP Hồ Chí Minh Anh NPTC Group
10 Jul 2019 10:00 - 11:00 Hà Nội Anh University of Greenwich
9 Jul 2019 15:00 - 16:00 TP Hồ Chí Minh Úc University of Wollongong
8 Jul 2019 14:00 - 15:00 TP Hồ Chí Minh Úc The University of Queensland
8 Jul 2019 14:00 - 15:00 Hà Nội Anh Neath Port Talbot College (NPTC)
8 Jul 2019 09:30 - 10:30 Hà Nội Anh University of York
5 Jul 2019 15:00 - 16:00 Hà Nội Úc Swinburne University
5 Jul 2019 11:00 - 12:00 Hà Nội Úc Central Queensland University
5 Jul 2019 09:30 - 10:30 Hà Nội Úc LaTrobe University
4 Jul 2019 14:30 - 15:30 Hà Nội Anh Mander Portman Woodward
4 Jul 2019 10:30 - 12:00 Hà Nội Úc NSW Department of Education
3 Jul 2019 10:30 - 11:30 TP Hồ Chí Minh Úc La Trobe University
2 Jul 2019 9:00 - 10:00 Hà Nội Úc Queensland University of Technology
1 Jul 2019 14:30 - 15:30 TP Hồ Chí Minh Úc University of Wollongong
28 Jun 2019 15:00 - 16:00 TP Hồ Chí Minh Úc University of Sydney
28 Jun 2019 10:00 - 11:00 TP Hồ Chí Minh Canada Fleming College
28 Jun 2019 10:00 - 11:00 TP Hồ Chí Minh Anh University of East Anglia
27 Jun 2019 14:00 - 15:00 Hà Nội Mỹ University Bridge
27 Jun 2019 11:30 - 12:00 Hà Nội Anh Arts University Bournemouth
26 Jun 2019 11:00 - 12:00 Hà Nội Anh Oxford Brookes University
24 Jun 2019 15:30 - 16:30 Hà Nội Anh University of East Anglia
24 Jun 2019 15:00 - 16:00 TP Hồ Chí Minh Anh University of Westminster
24 Jun 2019 14:00 - 15:00 TP Hồ Chí Minh Mỹ University Bridge
21 Jun 2019 10:00 - 11:00 Hà Nội Anh University of Leeds
20 Jun 2019 16:30 - 17:30 Hà Nội Anh University of Westminster