Lịch gặp gỡ đại diện các trường

Ngày Giờ Văn phòng Nước Trường Đăng ký
23 Jan 14:00 - 15:00 Hà Nội Mỹ Study Group Đăng ký
31 Jan 09:30 - 10:30 Hà Nội Anh Bangor University Đăng ký
28 Feb 16:30 - 17:30 Hà Nội Úc University of Wollongong Đăng ký
15 Mar 09:30 - 10:30 Hà Nội Anh University of West London Đăng ký

Lịch gặp gỡ đã tổ chức

Ngày Giờ Văn phòng Nước Trường
22 Jan 2019 14:00 - 15:00 Hà Nội Canada Fanshawe College
22 Jan 2019 09:30 - 10:30 Hà Nội Anh The Hague University of Applied Sciences
21 Jan 2019 14:30 - 15:30 Hà Nội Úc Deakin University
21 Jan 2019 11:00 - 12:00 TP Hồ Chí Minh Anh Bangor University
21 Jan 2019 11:00 - 12:00 Hà Nội Anh Kaplan International
18 Jan 2019 14:00 - 15:00 TP Hồ Chí Minh Úc La Trobe Univesity
18 Jan 2019 10:00 - 11:00 Hà Nội Mỹ UTP High Schools
17 Jan 2019 10:00 - 11:00 Hà Nội Anh University of Salford
16 Jan 2019 16:00 - 17:00 Hà Nội Úc Central Queensland University
15 Jan 2019 15:00 - 16:00 TP Hồ Chí Minh Anh University of Salford
15 Jan 2019 14:30 - 15:30 Hà Nội Anh Bournemouth University
15 Jan 2019 11:00 - 12:00 TP Hồ Chí Minh Úc Central Queensland of University
14 Jan 2019 11:00 - 12:00 Hà Nội Mỹ Baruch College, US
9 Jan 2019 10:30 - 11:30 Hà Nội New Zealand University of Waikato
4 Jan 2019 15:30 - 16:30 Hà Nội Anh Coventry University
3 Jan 2019 15:00 - 16:00 Hà Nội Anh Liverpool John Moore University
11 Dec 2018 11:00 - 12:00 Hà Nội Mỹ Ohio University
8 Dec 2018 9h30 - 10h30 TP Hồ Chí Minh Mỹ Ohio University
7 Dec 2018 16:00 - 17:00 Hà Nội Anh Coventry University
6 Dec 2018 9:30 - 10:30 Hà Nội Úc University of Wollongong
4 Dec 2018 14:00 - 15:00 Hà Nội Anh University of Exeter
3 Dec 2018 15:30 - 16:30 Hà Nội Mỹ Educatius
1 Dec 2018 11:00 - 12:00 TP Hồ Chí Minh Úc University of Wollongong
29 Nov 2018 10:00 - 11:00 Hà Nội Úc University of Newcastle
28 Nov 2018 15:00 - 16:00 TP Hồ Chí Minh Úc UNSW Global
21 Nov 2018 10:00 - 11:00 TP Hồ Chí Minh Anh Goldsmith University
19 Nov 2018 10:00 - 11:00 Hà Nội Anh Goldsmiths, University of London
16 Nov 2018 14:00 - 15:00 Hà Nội Úc University of Queensland
16 Nov 2018 09:00 - 10:00 Hà Nội Canada Geogre Brown College
14 Nov 2018 09:30 - 10:30 Hà Nội Mỹ INTO