Lịch gặp gỡ đại diện các trường

Ngày Giờ Văn phòng Nước Trường Đăng ký
25 Mar 09:00 - 10:00 Hà Nội Mỹ Western Washington University (Study Group) Đăng ký
25 Mar 10:00 - 11:00 TP Hồ Chí Minh Anh University of Huddersfield Đăng ký
26 Mar 10:00 - 11:00 Hà Nội Úc International College of Hotel Management (ICHM) Đăng ký
26 Mar 11:00 - 12:00 TP Hồ Chí Minh Anh University of Lincoln Đăng ký
26 Mar 15:00 - 16:00 TP Hồ Chí Minh Anh University of Glasgow Đăng ký
27 Mar 13:45 - 14:45 Hà Nội Anh University of Lincoln Đăng ký
28 Mar 14:00 - 15:00 TP Hồ Chí Minh Mỹ James Madision University Đăng ký
2 Apr 09:00 - 10:00 Hà Nội Úc The Hotel School Đăng ký
3 Apr 10:30 - 11:30 Hà Nội Úc Queensland University of Technology Đăng ký
17 May 11:00 - 12:00 Hà Nội New Zealand Mount Maunganui College, NZ Đăng ký
21 Jun 10:00 - 11:00 Hà Nội Anh University of Leeds Đăng ký

Lịch gặp gỡ đã tổ chức

Ngày Giờ Văn phòng Nước Trường
22 Mar 2019 14:00 - 15:00 Hà Nội New Zealand KiwiEdlink
21 Mar 2019 09:30 - 10:30 Hà Nội Canada LCI Education Network
20 Mar 2019 14:30 - 15:30 TP Hồ Chí Minh Anh Kaplan International English
19 Mar 2019 15:30 - 16:00 Hà Nội Anh University of Glasgow
19 Mar 2019 15:00 - 15:30 Hà Nội Mỹ ELS
19 Mar 2019 15:00 - 16:00 TP Hồ Chí Minh Anh Brunel University London
19 Mar 2019 14:00 - 15:00 Hà Nội Anh University of Liverpool
19 Mar 2019 11:00 - 12:00 Hà Nội Anh University of Chester
15 Mar 2019 14:00 - 15:00 Hà Nội Anh Brunel University
15 Mar 2019 09:30 - 10:30 Hà Nội Anh University of West London
15 Mar 2019 09:30 - 10:30 Hà Nội Anh INTO UK
14 Mar 2019 10:00 - 10:30 Hà Nội Anh Leeds Beckett University
13 Mar 2019 15:00 - 16:00 Hà Nội Anh Bournemouth University
13 Mar 2019 11:00 - 12:00 Hà Nội Mỹ University of Scranton
13 Mar 2019 10:00 - 11:00 Hà Nội Úc LaTrobe University
13 Mar 2019 10:00 - 11:00 TP Hồ Chí Minh Anh University of Sussex
12 Mar 2019 15:30 - 16:30 Hà Nội Anh Arts University Bournemouth
11 Mar 2019 16:30 - 17:30 Hà Nội Anh University of Westminster
11 Mar 2019 15:00 - 16:00 Hà Nội Anh Coventry University
11 Mar 2019 14:30 - 15:30 TP Hồ Chí Minh Canada Bronte College
11 Mar 2019 10:00 - 11:00 Hà Nội Anh Oxford International Education Group
11 Mar 2019 09:00 - 10:00 Hà Nội Anh University of Surrey
8 Mar 2019 15:00 - 16:00 Hà Nội Anh St. Andrew's College Cambridge
8 Mar 2019 14:30 - 15:30 TP Hồ Chí Minh Anh University of Surrey
8 Mar 2019 10:30 - 11:30 TP Hồ Chí Minh Anh Royal Holloway University
8 Mar 2019 9:30 - 10:30 TP Hồ Chí Minh Anh Oxford International Education Group
7 Mar 2019 16:00 - 17:00 TP Hồ Chí Minh Úc QUT College
7 Mar 2019 15:00 - 16:00 Hà Nội Anh City, University of London
7 Mar 2019 15:00 - 16:00 TP Hồ Chí Minh Anh University of Exeter
7 Mar 2019 10:00 - 11:00 Hà Nội Anh University of Huddersfield