GSE gửi lời chúc mừng tới Vũ Minh Hằng đã xuất sắc giành được học bổng trị giá 50% học phí chuyên ngành TESOL bậc Thạc sĩ tại trường University College Dublin, Ireland

Visa Ireland - Vũ Minh Hằng - Visa du học Ireland

avatar gse - Vũ Minh Hằng - Visa du học Ireland