“VISA diệu kỳ” lại về bên nhà GSE 
 
GSE xin gửi lời chúc mừng đến anh Tuấn Anh & bé Vy đã nhận được “tấm vé” V̳i̳s̳a̳ ̳o̳p̳e̳n̳ ̳w̳o̳r̳k̳ ̳p̳e̳r̳m̳i̳t̳ ̳&̳ ̳V̳i̳s̳a̳ ̳v̳i̳s̳i̳t̳ bay đến đất nước lá phong Canada xinh đẹp nhé ạ.

visa canada visit worker 01 - Visa Open work permit và Visa Visit Canada

avatar gse - Visa Open work permit và Visa Visit Canada