Trần Thu Trà

  • Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp  – Đại học Kinh tế quốc dân
  • Theo học MSc Financial Management  – University of East Anglia (Anh)
  • Mức học bổng: 5,000 GBP
avatar gse - Visa du học Anh - Trần Thu Trà