Hồ Nguyễn Thu Uyên

  • Tốt nghiệp chuyên ngành English Language

         Teacher Education – Đại học Quốc gia Hà Nội

  • Theo học MA Education – University of Huddersfield (Anh)
  • Mức học bổng: 8,000 GBP
avatar gse - Visa du học Anh - Thu Uyên