Tư vấn du học GSE xin chúc mừng bạn Dương Hạnh Nguyên đã xuất sắc dành được học bổng trị giá 3,000 GBP từ trường đại học East Anglia tại Anh Quốc.

  • Tốt nghiệp Khoa Truyền thông Quốc tế – học viện Ngoại Giao
  • Theo học MSc Marketing and Management – trường University of East Anglia
  • Giá trị học bổng: 5,000 GBP

Dương Hạnh Nguyên edited 1024x702 - Dương Hạnh Nguyên - Visa du học Anh

avatar gse - Dương Hạnh Nguyên - Visa du học Anh