Tư vấn du học GSE xin chúc mừng bạn Nguyễn Phương Anh đã xuất sắc dành được học bổng trị giá 50% học phí từ trường đại học Nottingham Trent tại Anh Quốc.

  • Tốt nghiệp khoa tiếng Anh, trường Đại học Hà Nội, bằng xuất sắc, thủ khoa tốt nghiệp đầu vào và đầu ra
  • Theo học MA TESOL – trường Nottingham Trent University
  • Giá trị học bổng: 50% học phí

 

Nguyễn Phương Anh edited 1024x692 1 1024x692 - Nguyễn Phương Anh - Visa du học Anh

avatar gse - Nguyễn Phương Anh - Visa du học Anh