Tư vấn du học GSE xin chúc mừng bạn Trần Hồng Trang đã xuất sắc dành được học bổng trị giá 3,000 GBP từ trường đại học Southampton tại Anh Quốc.

  • Tốt nghiệp Khoa Quản trị Kinh doanh – đại học KTQD
  • Theo học MSc Supply Chain Management and Logistics – trường University of Southampton
  • Giá trị học bổng: 3,000 GBP
avatar gse - Trần Hồng Trang - Visa du học Anh