Tư vấn du học GSE xin chúc mừng bạn Nguyễn Hoàng Long đã xuất sắc dành được học bổng trị giá 3,000 GBP từ trường đại học East Anglia tại Anh Quốc.

  • Tốt nghiệp Khoa Ngôn ngữ Anh – học viện Ngoại Giao
  • Theo học MSc Marketing – trường University of East Anglia
  • Giá trị học bổng: 3,000 GBP

nguyen hoang long uk - Nguyễn Hoàng Long - Visa du học Anh

avatar gse - Nguyễn Hoàng Long - Visa du học Anh