Tư vấn du học GSE xin chúc mừng bạn Lê Ngọc Trang đã xuất sắc dành được học bổng trị giá 5,000 GBP từ trường đại học Southampton tại Anh Quốc.

  • Tốt nghiệp khoa Kinh doanh quốc tế, trường Đại học Ngoại Thương, bằng giỏi
  • Hiện theo học MSc Business Strategy and Innovation Management – trường University of Southampton
  • Giá trị học bổng: 5,000 GBP

le ngoc trang uk1 - Lê Ngọc Trang - Visa du học Anh

avatar gse - Lê Ngọc Trang - Visa du học Anh