Tư vấn du học GSE xin chúc mừng bạn Hoàng Huy Khỏi đã xuất sắc dành được học bổng trị giá 5,000 GBP từ trường đại học East Anglia tại Anh Quốc.

  • Tốt nghiệp khoa Tài chính – Tiên tiến – đại học KTQD
  • Hiện theo học MSc Banking and Finance – trường University of East Anglia
  • Giá trị học bổng: 5,000 GBP

hoang huy khoi uk1 - Hoàng Huy Khôi - Visa du học Anh

avatar gse - Hoàng Huy Khôi - Visa du học Anh