Tư vấn du học GSE xin chúc mừng bạn Đinh Thu Trà đã xuất sắc dành được học bổng trị giá 30% học phí từ trường đại học Northampton tại Anh Quốc.

  • Tốt nghiệp khoa Kinh doanh quốc tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Hiện theo học MSc International Marketing Strategy  – trường University of Northampton
  • Giá trị học bổng: 30% học phí
avatar gse - Đinh Thu Trà - Visa du học Anh