1900 7211 (Hotline)
Hotline (1900 7211)
Trang chủPosts tagged "luật di trú Mỹ thay đổi gì"

Du học

Untitled 300x156 - Sau 11/9/2018, Luật di trú của Mỹ thay đổi những gì?

Sau 11/9/2018, Luật di trú của Mỹ thay đổi những gì?

Luật di trú của Mỹ mới có hiệu lực từ ngày 11 tháng 09 năm 2018, và được áp dụng cho tất cả các diện di trú. Theo quy định mới, thời gian giải quyết hồ sơ sẽ nhanh hơn…

BẠN MUỐN ĐI DU HỌC