Luật di trú của Mỹ mới có hiệu lực từ ngày 11 tháng 09 năm 2018, và được áp dụng cho tất cả các diện di trú.

Theo quy định mới, thời gian giải quyết hồ sơ sẽ nhanh hơn trước đây do Sở Di trú đưa ra quyết định từ chối hồ sơ hay không mà không cần phải yêu cầu đương đơn bổ sung thông tin. Điều đó đồng nghĩa với việc đương đơn có thể gặp phải những thiệt thòi sau đây:

– Mất tiền phí đã nộp cho Sở Di trú trong mọi tình huống. Khoản tiền lệ phí này không được hoàn lại, và đương đơn phải nộp lệ phí mới nếu quyết định nộp lại hồ sơ;

– Hồ sơ di trú của đương đơn có thể đã bị lưu ý và ghi nhớ ở trong “sổ đen” của Sở Di trú, vì vậy, nếu đương đơn có nộp hồ sơ mới đương nhiên sẽ gặp nhiều khó khăn hơn để được Sở Di trú chấp nhận;

– Những người đang ở Mỹ theo các diện visa không định cư như khách du lịch, du học sinh, vv nếu nộp hồ sơ xin chuyển sang diện định cư (ví dụ như kết hôn), mà hồ sơ bị từ chối theo quy định mới này, thì ngoài việc có thể bị ghi vào “sổ đen”, đương đơn còn bị xem là bị vi phạm luật di trú về việc khai báo sai mục đích của visa được cấp; do vậy, tỷ lệ visa cấp sau này khi quay lại Mỹ sẽ rất thấp.

Untitled 1024x534 - Sau 11/9/2018, Luật di trú của Mỹ thay đổi những gì?

Cũng theo quy định này, những trường hợp sau đây sẽ bị Sở Di trú từ chối hồ sơ mà không cần phải yêu cầu bổ sung thêm chứng cứ như trước đây:

– Không đủ điều kiện theo quy định về mỗi diện di trú của luật di trú, ví dụ như hồ sơ bảo lãnh anh chị em mà giấy khai sinh thể hiện không có mối quan hệ huyết thống…

– Thiếu các chứng cứ, thông tin phải có theo quy định, ví dụ như hình thẻ, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn…

– Nộp phí không đúng theo quy định. Trường hợp này trước đây là hồ sơ được trả lại cùng với phí đã nộp; tuy nhiên, theo quy định mới này, hồ sơ sẽ bị từ chối, và không hoàn trả phí đã nộp.

Nhìn chung, theo quy định mới, sẽ rất có nhiều bất lợi cho các hồ sơ xin visa đi Mỹ, cho dù là visa định cư hay không định cư nếu các hồ sơ này không được chuẩn bị cẩn thận, đầy đủ và chuyên nghiệp.