Với sự tư vấn của Bộ Kỹ Nghệ NSW về nhu cầu của thị trường lao động, tiểu bang New South Wales vừa cập nhận danh sách Tay nghề Ưu tiên cho năm 2017-2018. Những ngành nghề trong danh sách này có thể xin định cư tại Úc theo diện tay nghề có bảo lãnh, theo đó đương đơn được cộng thêm 5 điểm vào hồ sơ, số điểm hồ sơ cao nhất sẽ được mời nộp visa 190, cho phép sinh sống và làm việc vĩnh viễn tại Úc. Sau khi được cấp visa, bạn sẽ phải sinh sống và làm việc tại NSW ít nhất là 02 năm.

Các bước nộp hồ sơ visa 190 tại NSW

New South Wales công bố danh sách Tay nghề Định cư mới cho năm 2017-2018

New South Wales công bố danh sách Tay nghề Định cư mới cho năm 2017-2018

New South Wales công bố danh sách Tay nghề Định cư mới cho năm 2017-2018

New South Wales công bố danh sách Tay nghề Định cư mới cho năm 2017-2018

1. Nộp Expression of Interest (EOI) thông qua SkillSelect
Bảo đảm rằng bạn đủ điều kiện để nộp visa 190
Điều thông tin cá nhân vào mẫu đơn EOI thông qua SkillSelect
Bạn không cần phải liên lạc với tiểu bang NSW sau khi nộp EOI
2. Kiểm tra email thường xuyên xem có nhận được thư mời từ NSW
Không có thời hạn nhất định cho việc nhận thư mời từ NSW, cũng như không có gì bảo đảm bạn sẽ nhận được thư mời sau khi nộp EOI
3. Nếu được chọn, NSW sẽ gửi thư mời cho bạn qua email
4. Kiểm tra lại xem bạn có đủ điều kiện hay không
Đọc thêm thông tin tại đây
5. Nộp đơn xin đề cử từ NSW và chờ kết quả
Bạn phải nộp đơn trong vòng 14 ngày kể từ khi được mời. Thời gian giải quyết đơn thường mất khoảng 12 tuần.
6. Nếu được đề cử, bạn sẽ nhận được thư mời SkillSelect để xin visa 190
7. Nộp hồ sơ xin visa 190 lên Bộ Di trú
Bạn cần phải nộp hồ sơ xin visa trong vòng 60 ngày kể từ khi được NSW đề cử
8. Chờ quyết định từ Bộ Di trú
9. Nếu được cấp visa, bạn phải sinh sống và làm việc tại NSW trong vòng 2 năm

2 4(Thông tin chi tiết: XEM TẠI ĐÂY)