092 363 5656 (Hà Nội)
0934 99 93 29 (Hồ Chí Minh)
Trang chủDu học Úc › Học bổng

Dach sách học bổng

La Trobe University

Giá trị
Bậc học
HB 50% học phí cho SV Việt Nam
50% học phí
Đại học
HB 50% học phí dành cho SV Việt Nam
50% học phí
Thạc sĩ
HB 50% học phí dành cho SV Việt Nam
50% học phí
Đại học
HB lên đến 25% học phí dành cho SV quốc tế
lên đến 25% học phí
Cao đẳng
HB 15%-25% học phí – chương trình Cử nhân tại Sydney Campus
15%-25% học phí
Đại học
HB 9,500AUD cho sinh viên quốc tế
9,500AUD
Đại học
HB 10,000AUD-20,000AUD cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc
10,000AUD-20,000AUD
Đại học
HB lên đến 5,000AUD cho sinh viên – chương trình Cử nhân
lên đến 5,000AUD
Đại học
HB 15%,20% hoặc 25% học phí cho sinh viên có điểm IB quốc tế – chương trình Cao đẳng
15%, 20% hoặc 25% học phí
Cao đẳng
La Trobe College Excellence Scholarships
25% tuition fee
Cao đẳng
College Postgraduate Excellence Scholarships
20% tuition fee
Thạc sĩ
La Trobe International Student Scholarships
AUD3,000 to AUD9,500
Thạc sĩ
La Trobe Business School Master of Information Technology Management scholarship
$5,000
Thạc sĩ
La Trobe Business School Master of Engineering Management scholarship
$5,000
Thạc sĩ
La Trobe Business School Masters by coursework scholarship
$3,000
Thạc sĩ
La Trobe Business School Master of Management Scholarship
$5,000
Thạc sĩ
La Trobe Business School MBA scholarship
$10,000
Thạc sĩ
Undergraduate civil engineering scholarship
$20,000
Đại học
Undergraduate and postgraduate regional campus scholarships
$5,000
Thạc sĩ
Undergraduate and postgraduate regional campus scholarships
$5,000
Đại học
Academic Excellence Scholarships
$10,000 - $20,000
Thạc sĩ
Academic Excellence Scholarships
$10,000 - $20,000
Đại học

The University of Queensland

Giá trị
Bậc học
HB 10,000AUD cho SV Việt Nam
10,000AUD
Đại học
HB 25% – 50% học phí cho SV quốc tế – chuyên ngành Luật
25% - 50% học phí
Thạc sĩ
HB 25% – 50% học phí cho SV quốc tế – chuyên ngành Luật
25% - 50% học phí
Đại học

University of New South Wales

Giá trị
Bậc học
HB 10,000AUD cho SV quốc tế
10,000AUD
Thạc sĩ
HB lên đến 15,000AUD cho SV quốc tế
lên đến 15,000AUD
Đại học
HB 100% học phí dành cho SV quốc tế
100% học phí
Tiếng Anh
HB từ 5,000AUD đến 10,000AUD cho SV quốc tế
Từ 5,000AUD đến 10,000AUD
Dự bị đại học
International Foundation Scholarship
Up to 25% tuition fee
Dự bị đại học
Vietnam Scholarship
$5,000
Thạc sĩ

University of Technology Sydney (UTS Insearch)

Giá trị
Bậc học
HB 5,000AUD trong năm học đầu tiên dành cho SV Việt Nam
5,000AUD
Dự bị thạc sĩ
HB 2,000AUD dành cho SV Việt Nam
2,000AUD
Tiếng Anh
HB 100% học phí dành cho SV Việt Nam
100% học phí
Dự bị thạc sĩ
HB 25% học phí dành cho SV Việt Nam
25% học phí
Thạc sĩ
HB lên đến 100% học phí dành cho SV Việt Nam
lên đến 100% học phí
Đại học

Swinburne University of Technology

Giá trị
Bậc học
HB 2,500 – 5,000AUD cho SV quốc tế
2,500 - 5,000AUD
Tiếng Anh
HB lên đến 21,000AUD cho SV quốc tế
lên đến 21,000AUD
Thạc sĩ
HB lên đến 38,000AUD cho SV quốc tế
lên đến 38,000AUD
Đại học
HB 10% – 25% học phí cho SV quốc tế – chương trình thạc sĩ
10% - 25% học phí
Thạc sĩ
HB 10% – 25% học phí cho SV quốc tế – chương trình cử nhân
10% - 25% học phí
Đại học
HB 2,500 – 5,000AUD cho SV quốc tế
2,500 - 5,000AUD
Tiếng Anh
HB lên đến 43,000AUD – chương trình Cử nhân tại Swinburne
lên đến 43,000AUD
Đại học
Swinburne Two-year Master’s Scholarship
25% tuition fee
Thạc sĩ
Swinburne International Undergraduate Academic Scholarship
25% tuition fee
Đại học
Swinburne International Pathways Academic Scholarship
$9,000
Dự bị đại học

Monash University

Giá trị
Bậc học
HB từ 5,000 – 8,000 – 10,000AUD cho SV Việt Nam
5,000 - 8,000 - 10,000AUD
Thạc sĩ
HB từ 5,000 – 8,000 – 10,000AUD cho SV Việt Nam
5,000 - 8,000 - 10,000AUD
Đại học
HB 10,000AUD/năm cho SV quốc tế
10,000AUD/năm
Đại học
HB 100% học phí cho SV quốc tế
100% học phí
Đại học
HB 5,000 – 8,000AUD cho SV Việt Nam
5,000 - 8,000AUD
Thạc sĩ
HB 5,000 – 8,000AUD cho SV Việt Nam
5,000 - 8,000AUD
Đại học
HB lên đến 6,000AUD cho sinh viên chuyên ngành Tài chính kế toán
lên đến 6,000AUD
Đại học
Pharmacy International Undergraduate Merit Scholarship
25% - 50% tuition fee
Đại học
Business & Economics, Education, Law, Pharmacy Scholarships
Up to 50% tuition fee
Đại học
IT; Medicine, Nursing & Health Science; Pharmacy; Science, Art Scholarships
$3,000 - $7,000
Đại học
Faculties of: Arts; IT; Medicine, Nursing and Health Science Scholarships
$4,000 - $7,000
Thạc sĩ
Faculties of Art, Design & Architecture Scholarships
$3,000 - $5,000
Thạc sĩ
Monash International Scholarship for Excellence
Up to $50,000
Đại học
Monash International Leadership Scholarship
100% tuition fee
Đại học
Monash International Merit Scholarship
$10,000/năm
Đại học
Faculties of Business & Economics Scholarship
$5,000 - $10,000
Thạc sĩ
Monash International Leadership Scholarship
100% tuition fee
Thạc sĩ
Monash International Merit Scholarship
$10,000/năm
Thạc sĩ

UTS Insearch

Giá trị
Bậc học
HB 7,000AUD cho SV Việt Nam
7,000AUD
Dự bị đại học

James Cook University Brisbane

Giá trị
Bậc học
HB 10,000 – 15,000AUD cho SV Việt Nam
10,000 - 15,000AUD
Thạc sĩ
HB 16,800AUD cho SV Việt Nam
16,800AUD
Đại học

University of New South Wales Global (UNSW Global)

Giá trị
Bậc học
HB 5,000AUD cho SV quốc tế
5,000AUD
Dự bị đại học
HB 7,500AUD cho SV quốc tế
7,500AUD
Dự bị đại học
HB từ 5,000 – 7,500 – 10,000AUD cho SV Việt Nam
5,000 - 7,500 - 10,000AUD
Dự bị đại học

International Education Services (IES)

Giá trị
Bậc học
HB 25% – 50% học phí cho SV quốc tế
25% - 50% học phí
Dự bị đại học

Southern Cross University

Giá trị
Bậc học
HB lên đến 8,000AUD cho SV quốc tế
lên đến 8,000AUD
Thạc sĩ
HB lên đến 8,000AUD cho SV quốc tế
lên đến 8,000AUD
Đại học
HB lên đến 2,700AUD cho SV quốc tế
lên đến 2,700AUD
Đại học
HB lên đến 2,700AUD cho SV quốc tế
lên đến 2,700AUD
Thạc sĩ
HB 5,000AUD cho SV quốc tế – chương trình Thạc sĩ
5,000AUD
Thạc sĩ
HB 5,000AUD cho SV quốc tế – chương trình Đại học
5,000AUD
Đại học
HB 8,000AUD áp dụng cho SV năm thứ 2
8,000AUD
Đại học
HB 5,000AUD cho SV quốc tế – hệ Thạc sĩ
5,000AUD
Thạc sĩ
HB 5,000AUD cho SV quốc tế – hệ Đại học
5,000AUD
Đại học
HB 5,000 AUD trong học kỳ thứ hai cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc
5,000 AUD trong học kỳ thứ hai /năm nhất
Thạc sĩ
HB 4,000AUD trong học kỳ thứ hai cho sinh viên quốc tế tại SCU – chương trình Thạc sĩ
4,000AUD trong học kỳ thứ hai /năm nhất
Thạc sĩ
HB 4,000AUD trong học kỳ thứ hai cho sinh viên quốc tế tại SCU – chương trình Cử nhân
4,000AUD trong học kỳ thứ hai /năm nhất
Đại học
HB 5,000AUD trong học kỳ thứ hai cho sinh viên quốc tế – chương trình Thạc sĩ
5,000AUD trong học kỳ thứ hai /năm nhất
Thạc sĩ
HB 5,000AUD trong học kỳ thứ hai cho sinh viên quốc tế – chương trình Cử nhân
5,000AUD trong học kỳ thứ hai /năm nhất
Đại học
HB 5,000 AUD trong học kỳ thứ hai cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc
5,000 AUD trong học kỳ thứ hai /năm nhất
Đại học
HB 4,000AUD trong kì học thứ 2 cho sinh viên quốc tế – chương trình Thạc sỹ
4,000AUD trong kì học thứ 2
Thạc sĩ
HB 4,000AUD trong kì học thứ 2 cho sinh viên quốc tế – chương trình Cử nhân
4,000AUD trong kì học thứ 2
Đại học
HB 4,000AUD trong năm học thứ hai cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc
4,000AUD trong năm học thứ hai
Đại học
HB 4,000AUD trong kỳ học thứ 2 – chương trình Thạc sỹ
4,000AUD trong kỳ học thứ 2
Thạc sĩ
HB 4,000AUD trong kỳ học thứ 2 – chương trình Cử nhân
4,000AUD trong kỳ học thứ 2
Đại học
HB 5,000AUD trong học kỳ thứ hai cho sinh viên ngành Y và STEM – chương trình Thạc sỹ
5,000AUD trong học kỳ thứ hai
Thạc sĩ
HB 5,000AUD trong học kỳ thứ hai cho sinh viên ngành Y và STEM – chương trình Cử nhân
5,000AUD trong học kỳ thứ hai
Đại học
HB từ 4,000AUD/kỳ trong 6 học kỳ cho sinh viên quốc tế
từ 4,000AUD/kỳ trong 6 học kỳ
Đại học

Queensland University of Technology (QUT International College)

Giá trị
Bậc học
HB 25% học phí cho SV quốc tế
25% học phí
Dự bị đại học
HB 25% – 50% học phí cho SV quốc tế
25% - 50% học phí
Tiếng Anh

Tasmanian School of Business & Economics (TSBE)

Giá trị
Bậc học
HB 50% học phí cho SV Việt Nam
50% học phí
Thạc sĩ
HB 100% học phí cho SV Việt Nam
100% học phí
Thạc sĩ
HB 100% học phí cho SV Việt Nam
100% học phí
Đại học
HB 10% học phí cho SV quốc tế
10% học phí
Dự bị đại học
HB 25% học phí cho SV quốc tế
25% học phí
Dự bị đại học

Murdoch University

Giá trị
Bậc học
HB 20% học phí cho SV quốc tế
20% học phí
Đại học
HB lên đến 11,000AUD cho SV quốc tế
lên đến 11,000AUD
Dự bị đại học
HB 11,000AUD cho SV Việt Nam
11,000AUD
Đại học
HB 2,000AUD cho SV Việt Nam
2,000AUD
Đại học
HB lên đến 11,000AUD cho SV quốc tế
lên đến 11,000AUD
Đại học
HB 2,000AUD – chương trình Dự bị đại học khóa 6
2,000AUD
Dự bị đại học
HB 7,000AUD cho sinh viên quốc tế
7,000AUD
Đại học
HB lên đến 10,000AUD cho sinh viên quốc tế
lên đến 10,000AUD
Thạc sĩ
HB lên đến 10,000AUD cho sinh viên quốc tế
lên đến 10,000AUD
Đại học

University of Tasmania

Giá trị
Bậc học
HB 25% – 50% – 100% học phí cho SV quốc tế
25% - 50% - 100% học phí
Đại học
HB 30% học phí cho SV quốc tế
30% học phí
Dự bị đại học
HB 25% học phí cho sinh viên quốc tế
25% học phí
Đại học

Deakin University

Giá trị
Bậc học
HB 20% học phí cho SV Việt Nam – hệ Thạc sĩ
20% học phí
Thạc sĩ
HB 20% học phí cho SV Việt Nam – hệ Đại học
20% học phí
Đại học
HB 20% học phí cho sinh viên ngành STEM
20% học phí
Đại học
HB 25% học phí cho sinh viên quốc tế
25% học phí
Đại học
HB 50%-100% học phí cho sinh viên quốc tế
50%-100% học phí
Đại học
Deakin University International Scholars Program DUISP
variable
Thạc sĩ
Deakin University International Scholars Program
$5,000/năm
Đại học

Griffith University

Giá trị
Bậc học
HB 10% học phí cho SV Việt Nam – hệ Thạc sỹ
10% học phí
Thạc sĩ
HB 10% học phí cho SV Việt Nam – hệ Đại học
10% học phí
Đại học
HB 25% học phí cho SV quốc tế – hệ Thạc sĩ
25% học phí
Thạc sĩ
HB 50% học phí cho SV quốc tế – hệ Thạc sĩ
50% học phí
Thạc sĩ
HB 50% học phí cho SV quốc tế – hệ Đại học
50% học phí
Đại học
HB 1,000AUD cho sinh viên từ chương trình DEP liên thông lên chương trình Sau đại học
1,000AUD
Thạc sĩ
HB 1,000AUD cho sinh viên từ chương trình DEP liên thông lên bậc Cử nhân
1,000AUD
Đại học
HB 3,000AUD cho sinh viên liên thông từ Griffith College có thành tích xuất sắc
3,000AUD
Đại học
HB 1,000AUD cho sinh viên có người thân là sinh viên hoặc là cựu sinh viên tại Griffith
1,000AUD
Đại học
HB 10,000AUD cho sinh viên quốc tế – chương trình Cử nhân tại Griffith
10,000AUD
Đại học

Murdoch Institute of Technology

Giá trị
Bậc học
HB lên đến 13,000AUD cho SV Việt Nam
lên đến 13,000AUD
Dự bị đại học

University of Wollongong

Giá trị
Bậc học
HB 5,000AUD trong năm học đầu tiên cho SV quốc tế
5,000AUD
Đại học
HB 10% – 15% – 25% học phí cho SV quốc tế – hệ Thạc sĩ
10% - 15% - 25% học phí
Thạc sĩ
HB 25% học phí cho SV quốc tế
25% học phí
Dự bị đại học
HB 30% học phí cho SV quốc tế – chương trình Cử nhân
30% học phí
Đại học
HB 25% học phí – chương trình Cử nhân tại UOW
25% học phí
Đại học
HB 25% học phí cho sinh viên có thành tích học tập tốt
25% học phí
Đại học
HB 15% học phí lên đến 4 năm cho sinh viên thuộc một số ngành nhất định
15% học phí lên đến 4 năm
Đại học
HB 15% học phí cho sinh viên các ngành kinh doanh, CNTT và kỹ thuật
15% học phí
Đại học
HB 25% học phí cho sinh viên các ngành kinh doanh, CNTT và kỹ thuật
25% học phí
Đại học
HB 15%-25% học phí cho sinh viên quốc tế
15%-25% học phí
Đại học
Foundation Studies Students Scholarships
Up to 50% tuition fee
Dự bị đại học
Diploma Students Scholarships
Up to 50% tuition fee
Dự bị đại học
UOW College International Bursaries and Scholarships
25% tuition fee
Cao đẳng
2015 Sydney Campus International Student Bursaries
16-18% tuition fee
Thạc sĩ
Partial Tuition Scholarships
25% tuition fee
Thạc sĩ
Faculty Merit Scholarships
25% tuition fee
Đại học
Undergraduate Excellence Scholarship
25% tuition fee
Đại học

International College of Hotel Management (ICHM)

Giá trị
Bậc học
HB 15% học phí cho SV quốc tế có điểm số IELTS 7.0
15% học phí
Thạc sĩ
HB 10% học phí cho SV quốc tế có điểm số IELTS 6.5
10% học phí
Thạc sĩ
HB từ 2,000-7,500AUD cho SV Việt Nam
từ 2,000-7,500AUD
Cao đẳng

Western Sydney University

Giá trị
Bậc học
HB 2,000AUD kèm theo chương trình tiếng Anh học thuật trị giá 1,000AUD
2,000AUD + EAP 1,000AUD
Tiếng Anh
HB 5,000AUD kèm theo chương trình tiếng Anh học thuật trị giá 1,000AUD
5,000AUD + EAP 1,000AUD
Tiếng Anh
HB 10,000AUD kèm theo chương trình tiếng Anh học thuật (10 tuần)
10,000AUD + EAP 10 tuần
Tiếng Anh
HB 10,000AUD cho SV quốc tế
10,000AUD
Đại học
HB 5,000AUD cho SV quốc tế
5,000AUD
Đại học
HB 2,000AUD cho SV quốc tế
2,000AUD
Đại học
HB 50% học phí tối đa 3 năm cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc
50% học phí tối đa 3 năm
Đại học
HB lên đến 30% học phí từ năm 1 đến năm 3 – chương trình Cử nhân Western Sydney
lên đến 30% học phí từ năm 1 đến năm 3
Đại học

Sydney Institute of Business and Technology (SIBT)

Giá trị
Bậc học
HB 3,000AUD cho SV Việt Nam
3,000AUD
Dự bị đại học
HB 1,000AUD cho SV Việt Nam
1,000AUD
Dự bị đại học
HB 2,000AUD cho SV Việt Nam
2,000AUD
Dự bị đại học

Latrobe University, Sydney

Giá trị
Bậc học
HB 25% học phí cho SV chuyên ngành IT
25% học phí
Đại học
HB 20% học phí cho SV chuyên ngành IT
20% học phí
Đại học

Eynesbury Senior College (Navitas)

Giá trị
Bậc học
HB 20% học phí cho SV chuyển tiếp đến University of Adelaide
20% học phí
Dự bị đại học
HB 30% học phí cho SV Việt Nam – chương trình dự bị Đại học
30% học phí
Dự bị đại học
HB 30% học phí cho học sinh Việt Nam – lớp 11
30% học phí
Trung học
HB 50% học phí cho học sinh Việt Nam – lớp 10
50% học phí
Trung học
HB 30% học phí cho học sinh Việt Nam – lớp 10
30% học phí
Trung học

CQUniversity Australia

Giá trị
Bậc học
HB 20% học phí cho SV Việt Nam – hệ Thạc sĩ
20% học phí
Thạc sĩ
HB 20% học phí cho SV quốc tế – hệ Đại học
20% học phí
Đại học

Queensland University of Technology

Giá trị
Bậc học
HB 25% học phí cho kì học đầu tiên
25% học phí cho kì học đầu tiên
Dự bị đại học
HB 50% học phí cho SV quốc tế
50% học phí
Dự bị đại học
HB 25% học phí (lên đến 3,447 AUD) trong kì học đầu tiên từ QUT
25% học phí (lên đến 3,447 AUD)
Dự bị đại học
HB 25%-50% học phí cho SV Việt Nam từ QUT
25%-50% học phí
Tiếng Anh
HB 25% học phí – Chương trình Thạc sĩ tại QUT
25% học phí
Thạc sĩ
HB 25% học phí – Chương trình Cử nhân tại QUT
25% học phí
Đại học
HB 25% học phí – Chương trình Cao đẳng tại QUT
25% học phí
Cao đẳng
HB 25% đến 50% học phí – Chương trình tiếng Anh tại QUT
25% - 50% học phí
Tiếng Anh
International Merit Scholarship
25% tuition fee
Thạc sĩ
International Merit Scholarship
25% tuition fee
Đại học
Faculty of Education International Scholarship
$2,000
Thạc sĩ
Faculty of Education International Scholarship
$2,000
Đại học
MBA Scholarships
Up to 100% tuition fee
Thạc sĩ
Triple Crown Scholarship
25% tuition fee
Thạc sĩ
Triple Crown Scholarship
25% tuition fee
Đại học

Queensland University of Technology

Giá trị
Bậc học
HB 25% học phí cho SV Việt Nam
25% học phí
Tiếng Anh

University of Technology Sydney

Giá trị
Bậc học
HB 5,000AUD cho SV quốc tế – chương trình học UTS Insearch
5,000AUD
Dự bị đại học

International College of Hotel Management

Giá trị
Bậc học
HB 10,000AUD (2,500AUD/năm) cho sinh viên quốc tế – ICHM
10,000AUD (2.500AUD/năm)
Cao đẳng

La Trobe College

Giá trị
Bậc học
HB 5,000AUD cho SV quốc tế
5,000AUD
Cao đẳng
HB lên đến 25% học phí cho SV quốc tế – chương trình Cao đẳng
lên đến 25% học phí
Cao đẳng

CQUniversity

Giá trị
Bậc học
HB 14,400AUD cho 3 năm đại học dành cho sinh viên quốc tế – Chương trình Cử nhân ngành Điều dưỡng
14,400AUD cho 3 năm
Đại học

ICHM – International College of Hotel Management

Giá trị
Bậc học
HB AUD10,000 cho 4 năm đại học
AUD 2,500 /năm
Đại học

Central Queensland University

Giá trị
Bậc học
HB 20% học phí cho bậc Thạc sĩ
20% học phí
Thạc sĩ
HB 20% học phí cho bậc Đại học
20% học phí
Đại học

Carnegie Mellon University

Giá trị
Bậc học
HB 10%-40% học phí – chương trình Cử nhân
10%-40%
Đại học

University of South Australia

Giá trị
Bậc học
HB 25% học phí cho sinh viên quốc tế
25% học phí
Đại học
HB 50% học phí cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc
50% học phí
Đại học
International Undergraduate Scholarships
25% tuition fee
Đại học
International Information Technology Management Scholarship
50% tuition fee
Thạc sĩ

Le Cordon Bleu

Giá trị
Bậc học
HB 5,300AUD cho sinh viên đã có kinh nghiệm làm việc
5,300AUD
Đại học
HB 20,000AUD cho sinh viên quốc tế tại Perth Campus
20,000AUD
Đại học
Bachelor of Business (Tourism Management)
15,000 AUD
Đại học
Bachelor of Business (Convention & Event Management)
15,000 AUD
Đại học

University of Western Australia

Giá trị
Bậc học
HB 3,000AUD và 7,000AUD – chương trình Cử nhân UWA
3,000AUD-7,000AUD
Đại học

Murdoch Institution of Technology

Giá trị
Bậc học
HB 12,000AUD
12,000AUD
Đại học

University of Canberra

Giá trị
Bậc học
HB 5,000AUD cho học sinh Úc đang học lớp 12
5,000AUD
Đại học
HB 10,000AUD cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin
10,000AUD
Đại học
HB 20,000AUD – chương trình Cử nhân – BENSE
20,000AUD
Đại học
HB 36,000AUD cho sinh viên quốc tế với khóa học thể thao
36,000AUD
Đại học
HB 5,000AUD cho sinh viên Việt Nam
5,000AUD
Đại học

Charles Darwin University

Giá trị
Bậc học
HB 10,000AUD cho sinh viên nhập học tại Port Macquarie
10,000AUD
Đại học
HB 10% học phí cho sinh viên có người thân đang theo học tại trường
10% học phí
Đại học

The University of Melbourne

Giá trị
Bậc học
HB 10,000AUD hoặc 50% hoặc 100% học phí – chương trình Cử nhân tại Melbourne
10,000AUD hoặc 50% hoặc 100% học phí
Đại học
International Postgraduate Coursework Award
25% - 100% tuition fee
Thạc sĩ

James Cook University

Giá trị
Bậc học
HB 20% học phí – chương trình Cử nhân
20% học phí
Đại học

Central Queensland University (CQU)

Giá trị
Bậc học
HB 20% học phí – chương trình Cử nhân tại CQU
20% học phí
Đại học

University of Technology, Sydney (UTS)

Giá trị
Bậc học
HB 10,000AUD cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc
10,000AUD
Đại học
HB 50% học phí cho sinh viên Đông Nam Á có điểm IB quốc tế
50% học phí
Đại học
HB 50% học phí cho sinh viên Đông Nam Á có điểm IB quốc tế được chọn trường
50% học phí
Đại học

Kent Institute Australia

Giá trị
Bậc học
HB 30% học phí cho sinh viên quốc tế
30% học phí
Đại học

ACU

Giá trị
Bậc học
HB 50% học phí cho sinh viên quốc tế – chương trình cử nhân ACU
50% học phí
Đại học

Blue Mountains International Hotel Management School (at Torrens University Australia)

Giá trị
Bậc học
HB 2,000-5,000AUD cho sinh viên có thành tích học tập tốt
2,000-5,000AUD
Đại học
HB 10% học phí cho sinh viên trong ngành quản trị nhà hàng khách sạn
10% học phí
Đại học
HB 15% học phí cho sinh viên có người thân cùng nhập học hoặc là cựu sinh viên của trường
15% học phí
Đại học

William Blue College of Hospitality Management (at Torrens University Australia)

Giá trị
Bậc học
HB 10% học phí cho sinh viên trong ngành quản trị nhà hàng khách sạn
10% học phí
Cao đẳng
HB 1,000-2,000AUD cho sinh viên có thành tích học tập tốt
1,000-2,000AUD
Cao đẳng

Macquarie University

Giá trị
Bậc học
HB 5,000AUD cho sinh viên ASEAN
5,000AUD
Đại học
Vice-Chancellor’s International Scholarship
$10,000
Đại học
Vice- Chancellor’s International Scholarship
$10,000
Thạc sĩ

Deakin College

Giá trị
Bậc học
Vietnamese Students Scholarship
10% tuition fee
Cao đẳng

Tasmania University

Giá trị
Bậc học
Tasmanian International Scholarship
25% tuition fee
Thạc sĩ

Curtin University

Giá trị
Bậc học
2015 – Semester 2 – Curtin International Scholarships – Merit Scholarship
25% tuition fee
Thạc sĩ
2015 – Semester 2 – Curtin International Scholarships – Merit Scholarship
25% tuition fee
Đại học
2015 – Semester 1 – Curtin International Scholarships – Merit Scholarship
25% tuition fee
Thạc sĩ
2015 – Semester 1 – Curtin International Scholarships – Merit Scholarship
25% tuition fee
Đại học

Flinders University

Giá trị
Bậc học
Diploma in Commerce Scholarship
25% - 50% tuition fee
Cao đẳng
MBA/MAcc Partial Fee Scholarship
15% tuition fee
Thạc sĩ

Australian Catholic University

Giá trị
Bậc học
Australian Catholic University International Scholarship
50% tuition fee
Thạc sĩ
Australian Catholic University International Scholarship
50% tuition fee
Đại học

Bond University

Giá trị
Bậc học
International Student Scholarship
25%-50% tuition fee
Thạc sĩ
International Student Scholarship
25%-50% tuition fee
Đại học

University of Sydney

Giá trị
Bậc học
Dean’s International Undergraduate Scholarship
$6,000
Đại học
Dean’s Undergraduate Scholarship
$5,000/năm
Đại học

University of Technology, Sydney

Giá trị
Bậc học
Business Honours Scholarships
$5,000
Đại học
Master by coursework
$5,000
Thạc sĩ
MBA Scholarship for Outstanding International Students
$5,000
Thạc sĩ
International Academic Excellence Award
$2,000
Thạc sĩ
UTS Science Scholarship for Outstanding International Students
$2,000
Thạc sĩ

James Cook University, Brisbane

Giá trị
Bậc học
Master Scholarships
$2,000
Thạc sĩ
Undergraduate Scholarships
$4,000
Đại học
Vietnam Scholarships
$6,000
Thạc sĩ

University of Queensland

Giá trị
Bậc học
Vietnam Scholarship
Up to 100% tuition fee
Thạc sĩ
Vietnam Scholarship
Up to 100% tuition fee
Đại học

BẠN MUỐN ĐI DU HỌC