Thông báo chuyển VP TPHCM tới địa chỉ mới: 255 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, TPHCM. Mọi thông tin liên hệ Hotline: 1900 7211 | [email protected]

Trang chủDu học Úc › Học bổng

Dach sách học bổng

University of Sydney

Giá trị
Bậc học
HB University of Sydney – lên đến AUD 40,000 – Dành cho sinh viên quốc tế
Giá trị: lên đến AUD 40,000
Bậc học: Thạc sĩ
lên đến AUD 40,000
Thạc sĩ
HB University of Sydney – lên đến AUD 40,000 – Dành cho sinh viên quốc tế
Giá trị: lên đến AUD 40,000
Bậc học: Đại học
lên đến AUD 40,000
Đại học
HB University of Sydney – 20% học phí toàn khóa – Hệ Tiến Sĩ
Giá trị: 20% học phí toàn khóa
Bậc học: Tiến sĩ
20% học phí toàn khóa
Tiến sĩ
HB University of Sydney – 20% học phí toàn khóa – Hệ Thạc Sĩ
Giá trị: 20% học phí toàn khóa
Bậc học: Thạc sĩ
20% học phí toàn khóa
Thạc sĩ
HB University of Sydney – 20% học phí toàn khóa – Hệ Cử Nhân
Giá trị: 20% học phí toàn khóa
Bậc học: Đại học
20% học phí toàn khóa
Đại học
Học bổng lên đến 40,000AUD dành cho SV quốc tế
Giá trị: lên đến 40,000AUD
Bậc học: Thạc sĩ
lên đến 40,000AUD
Thạc sĩ
Học bổng lên đến 40,000AUD dành cho SV quốc tế
Giá trị: lên đến 40,000AUD
Bậc học: Đại học
lên đến 40,000AUD
Đại học
Học bổng từ 5,000 đến 40,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: 5,000 - 10,000 - 20,000 - 40,000AUD
Bậc học: Đại học
5,000 - 10,000 - 20,000 - 40,000AUD
Đại học
Học bổng từ 5,000 đến 20,000AUD – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 5,000 - 10,000 - 20,000AUD
Bậc học: Thạc sĩ
5,000 - 10,000 - 20,000AUD
Thạc sĩ
Học bổng từ 2,500 đến 10,000AUD – Dự bị Đại học
Giá trị: 2,500AUD - 10,000AUD
Bậc học: Dự bị đại học
2,500AUD - 10,000AUD
Dự bị đại học

Kaplan Business School

Giá trị
Bậc học
HB University of Newcastle – 3.500$ AUD – Dự bị Thạc sĩ
Giá trị: 3.500$ AUD
Bậc học: Dự bị thạc sĩ
3.500$ AUD
Dự bị thạc sĩ
HB University of Newcastle – 5.000$ AUD – Dự bị Đại học
Giá trị: 5.000$ AUD
Bậc học: Dự bị đại học
5.000$ AUD
Dự bị đại học
HB Adelaide – lên đến 25% học phí – Hệ Cử nhân
Giá trị: lên đến 25% học phí
Bậc học: Đại học
lên đến 25% học phí
Đại học
HB Adelaide – 4.000$ – 8.000$ AUD – Khóa dự bị Thạc sĩ
Giá trị: 5000$ AUD
Bậc học: Dự bị thạc sĩ
5000$ AUD
Dự bị thạc sĩ
HB Kaplan – 100% học phí – Khóa tiếng Anh
Giá trị: 100% học phí
Bậc học: Tiếng Anh
100% học phí
Tiếng Anh
HB Kaplan – 50% học phí – Hệ Thạc sĩ
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
50% học phí
Thạc sĩ
HB Kaplan – 30% học phí – Hệ Cử Nhân
Giá trị: 30% học phí
Bậc học: Đại học
30% học phí
Đại học

University of Newcastle

Giá trị
Bậc học
HB University of Newcastle – 10,000 AUD – Cử Nhân Điều Dưỡng
Giá trị: 10,000 AUD
Bậc học: Đại học
10,000 AUD
Đại học
Học bổng lên đến 50,000 AUD dành cho sinh viên Việt Nam
Giá trị: lên đến 50,000 AUD
Bậc học: Thạc sĩ
lên đến 50,000 AUD
Thạc sĩ
Học bổng lên đến 50,000 AUD dành cho sinh viên Việt Nam
Giá trị: lên đến 50,000 AUD
Bậc học: Đại học
lên đến 50,000 AUD
Đại học
Học bổng 12,500AUD chuyên ngành Kinh doanh và Luật
Giá trị: 12,500AUD
Bậc học: Thạc sĩ
12,500AUD
Thạc sĩ
Học bổng 12,500AUD chuyên ngành Kinh doanh và Luật
Giá trị: 12,500AUD
Bậc học: Đại học
12,500AUD
Đại học

University of Wollongong

Giá trị
Bậc học
HB University of Wollongong – 30% học phí – Dành cho sinh viên quốc tế xuất sắc
Giá trị: 30% học phí
Bậc học: Đại học
30% học phí
Đại học
HB University of Wollongong – 20% học phí – Dành cho sinh viên Việt Nam hệ Thạc Sĩ
Giá trị: 20% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
20% học phí
Thạc sĩ
HB University of Wollongong – 20% học phí – Dành cho sinh viên Việt Nam hệ Cử Nhân
Giá trị: 20% học phí
Bậc học: Đại học
20% học phí
Đại học

Swinburne University of Technology

Giá trị
Bậc học
HB Swinburne University of Technology – lên đến tối đa 75% học phí – Hệ Thạc sĩ
Giá trị: lên đến tối đá 75% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
lên đến tối đá 75% học phí
Thạc sĩ
HB Swinburne University of Technology – lên đến tối đa 75% học phí – Hệ Cử nhân
Giá trị: lên đến tối đá 75% học phí
Bậc học: Đại học
lên đến tối đá 75% học phí
Đại học
HB Swinburne University of Technology – lên đến 2.500 AUD – Dự bị Đại học
Giá trị: lên đến 2.500 AUD
Bậc học: Dự bị đại học
lên đến 2.500 AUD
Dự bị đại học
HB Swinburne University of Technology – lên đến 3.600 AUD – Khóa tiếng Anh
Giá trị: lên đến 3.600 AUD
Bậc học: Tiếng Anh
lên đến 3.600 AUD
Tiếng Anh
HB Swinburne University of Technology – lên đến 30% học phí – Hệ Thạc sĩ khối ngành STEM
Giá trị: lên đến 30% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
lên đến 30% học phí
Thạc sĩ
Học bổng lên đến 75% học phí đối với bậc Thạc sỹ
Giá trị: lên đến 75% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
lên đến 75% học phí
Thạc sĩ
Học bổng lên đến 75% học phí đối với bậc Đại học
Giá trị: lên đến 75% học phí
Bậc học: Đại học
lên đến 75% học phí
Đại học
Học bổng lên đến 4,400AUD – khóa Tiếng Anh
Giá trị: Lên đến 4,400AUD
Bậc học: Tiếng Anh
Lên đến 4,400AUD
Tiếng Anh
Học bổng 30% học phí – Thạc sĩ khối ngành STEM
Giá trị: 30% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
30% học phí
Thạc sĩ
Học bổng từ 2,500 đến 5,000AUD – Dự bị đại học
Giá trị: 2,500AUD - 5,000AUD
Bậc học: Dự bị đại học
2,500AUD - 5,000AUD
Dự bị đại học
Học bổng từ 10% đến 75% học phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 10% - 75% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
10% - 75% học phí
Thạc sĩ
Học bổng từ 10% đến 75% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: từ 10% - 75% học phí
Bậc học: Đại học
từ 10% - 75% học phí
Đại học

Navitas AUS

Giá trị
Bậc học
HB University of Canberra College – $2,500 AUD – Academic Merit Scholarship
Giá trị: $2,500 AUD
Bậc học: Cao đẳng
$2,500 AUD
Cao đẳng
HB University of Canberra College – $1,000 AUD – Dự bị Thạc sĩ
Giá trị: $1,000 AUD
Bậc học: Dự bị thạc sĩ
$1,000 AUD
Dự bị thạc sĩ
HB University of Canberra College – $2,000 AUD – Hệ Cao đẳng
Giá trị: $2,000 AUD
Bậc học: Cao đẳng
$2,000 AUD
Cao đẳng
HB University of Canberra College – $2,000 AUD – Dự bị Đại học
Giá trị: $2,000 AUD
Bậc học: Dự bị đại học
$2,000 AUD
Dự bị đại học

University of New South Wales

Giá trị
Bậc học
HB University of New South Wales – lên đến 11,500AUD – Dự bị Đại học
Giá trị: lên đến 11,500AUD
Bậc học: Dự bị đại học
lên đến 11,500AUD
Dự bị đại học
Học bổng 100% học phí dành cho SV quốc tế
Giá trị: 100% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
100% học phí
Thạc sĩ
Học bổng 100% học phí dành cho SV quốc tế
Giá trị: 100% học phí
Bậc học: Đại học
100% học phí
Đại học
Học bổng lên đến 20,000AUD dành cho SV quốc tế
Giá trị: lên đến 20,000AUD
Bậc học: Thạc sĩ
lên đến 20,000AUD
Thạc sĩ
Học bổng lên đến 20,000AUD dành cho SV quốc tế
Giá trị: lên đến 20,000AUD
Bậc học: Đại học
lên đến 20,000AUD
Đại học
Học bổng 100% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 100% học phí
Bậc học: Đại học
100% học phí
Đại học
Học bổng 100% học phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 100% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
100% học phí
Thạc sĩ
Học bổng 5,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: 5,000AUD
Bậc học: Đại học
5,000AUD
Đại học
Học bổng 10,000AUD – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 10,000AUD
Bậc học: Thạc sĩ
10,000AUD
Thạc sĩ
Học bổng 28,092AUD – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 28,092AUD
Bậc học: Thạc sĩ
28,092AUD
Thạc sĩ
Học bổng 28,092AUD – hệ Tiến sĩ
Giá trị: 28,092AUD
Bậc học: Tiến sĩ
28,092AUD
Tiến sĩ

Griffith College

Giá trị
Bậc học
Học bổng trị giá 2,000 AUD học kỳ 3 năm 2021
Giá trị: 2,000 AUD
Bậc học: Đại học
2,000 AUD
Đại học

La Trobe University

Giá trị
Bậc học
Học bổng lên đến 30% học phí chương trình học Online
Giá trị: lên đến 30% học phí
Bậc học: Đại học
lên đến 30% học phí
Đại học
Học bổng 5,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: 5,000AUD
Bậc học: Đại học
5,000AUD
Đại học
Học bổng 5,000AUD – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 5,000AUD
Bậc học: Thạc sĩ
5,000AUD
Thạc sĩ
Học bổng lên đến 15,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: Lên đến 15,000AUD
Bậc học: Đại học
Lên đến 15,000AUD
Đại học
Học bổng lên đến 15,000AUD – hệ Thạc sĩ
Giá trị: Lên đến 15,000AUD
Bậc học: Thạc sĩ
Lên đến 15,000AUD
Thạc sĩ
Học bổng lên đến 30% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: Lên đến 30% học phí
Bậc học: Đại học
Lên đến 30% học phí
Đại học
Học bổng lên đến 30% học phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: Lên đến 30% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
Lên đến 30% học phí
Thạc sĩ
Học bổng 50% học phí – ĐH La Trobe – Hệ Cử nhân
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Đại học
50% học phí
Đại học
Học bổng 50% học phí – ĐH La Trobe – Hệ Thạc sĩ
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
50% học phí
Thạc sĩ
Học bổng 100% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 100% học phí
Bậc học: Đại học
100% học phí
Đại học
Học bổng 100% học phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 100% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
100% học phí
Thạc sĩ

Griffith University

Giá trị
Bậc học
Học bổng lên đến 100% học phí dành cho sinh viên
Giá trị: lên đến 100% học phí
Bậc học: Đại học
lên đến 100% học phí
Đại học
Học bổng 20% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 20% học phí
Bậc học: Đại học
20% học phí
Đại học
Học bổng 20% học phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 20% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
20% học phí
Thạc sĩ
Học bổng 50% học phí – ĐH Griffith – Hệ Cử nhân
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Đại học
50% học phí
Đại học
Học bổng 50% học phí – ĐH Griffith – Hệ Thạc sĩ
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
50% học phí
Thạc sĩ

Deakin University

Giá trị
Bậc học
Học bổng 25% học phí
Giá trị: 25% học phí
Bậc học: Tiếng Anh
25% học phí
Tiếng Anh
Học bổng từ 50% đến 100% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 50% - 100% học phí
Bậc học: Đại học
50% - 100% học phí
Đại học
Học bổng 50% học phí – ĐH Deakin – Hệ Thạc sĩ
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
50% học phí
Thạc sĩ
Học bổng 25% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 25% học phí
Bậc học: Đại học
25% học phí
Đại học
Học bổng 25% học phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 25% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
25% học phí
Thạc sĩ
Học bổng 20% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 20% học phí
Bậc học: Đại học
20% học phí
Đại học
Học bổng 20% học phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 20% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
20% học phí
Thạc sĩ

University of Queensland

Giá trị
Bậc học
Học bổng lên đến 25% học phí dành cho sinh viên quốc tế
Giá trị: 25% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
25% học phí
Thạc sĩ
Học bổng lên đến 25% học phí dành cho sinh viên quốc tế
Giá trị: 25% học phí
Bậc học: Đại học
25% học phí
Đại học
Học bổng từ 6,000 đến 12,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: 6,000AUD - 12,000AUD
Bậc học: Đại học
6,000AUD - 12,000AUD
Đại học
Học bổng từ 5,000 đến 10,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: 5,000AUD - 10,000AUD
Bậc học: Đại học
5,000AUD - 10,000AUD
Đại học
Học bổng từ 5,000 đến 10,000AUD – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 5,000AUD - 10,000AUD
Bậc học: Thạc sĩ
5,000AUD - 10,000AUD
Thạc sĩ
Học bổng 20% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 20% học phí
Bậc học: Đại học
20% học phí
Đại học
Học bổng 20% học phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 20% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
20% học phí
Thạc sĩ
Học bổng lên đến 50% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: Lên đến 50% học phí
Bậc học: Đại học
Lên đến 50% học phí
Đại học
Học bổng 50% học phí – ĐH Queensland – Hệ Thạc sĩ
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
50% học phí
Thạc sĩ
Học bổng toàn phần – hệ Cử nhân
Giá trị: 100% học phí
Bậc học: Đại học
100% học phí
Đại học
Học bổng toàn phần – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 100% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
100% học phí
Thạc sĩ
Học bổng toàn phần – hệ Tiến sĩ
Giá trị: 100% học phí
Bậc học: Tiến sĩ
100% học phí
Tiến sĩ
Học bổng 50% học phí – Cử nhân Kinh tế
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Đại học
50% học phí
Đại học

Charles Sturt University

Giá trị
Bậc học
Học bổng 2,800AUD – hỗ trợ dịch Covid-19
Giá trị: 2,800AUD
Bậc học: Thạc sĩ
2,800AUD
Thạc sĩ
Học bổng 2,800AUD – hỗ trợ dịch Covid-19
Giá trị: 2,800AUD
Bậc học: Đại học
2,800AUD
Đại học
Học bổng 8,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: 8,000AUD
Bậc học: Đại học
8,000AUD
Đại học
Học bổng 8,000AUD – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 8,000AUD
Bậc học: Thạc sĩ
8,000AUD
Thạc sĩ
Học bổng 6,000AUD – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 6,000AUD
Bậc học: Thạc sĩ
6,000AUD
Thạc sĩ
Học bổng 4,000AUD – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 4,000AUD
Bậc học: Thạc sĩ
4,000AUD
Thạc sĩ

Flinders University

Giá trị
Bậc học
Học bổng từ 2,500 đến 7,500AUD – Dự bị đại học
Giá trị: 2,500AUD - 7,500AUD
Bậc học: Dự bị đại học
2,500AUD - 7,500AUD
Dự bị đại học
Học bổng toàn phần + sinh hoạt phí – hệ Tiến sĩ
Giá trị: 100% học phí + sinh hoạt phí
Bậc học: Tiến sĩ
100% học phí + sinh hoạt phí
Tiến sĩ
Học bổng toàn phần + sinh hoạt phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 100% học phí + sinh hoạt phí
Bậc học: Thạc sĩ
100% học phí + sinh hoạt phí
Thạc sĩ
Học bổng lên đến 7,500AUD – Dự bị Thạc sĩ
Giá trị: lên đến 7,500AUD
Bậc học: Dự bị thạc sĩ
lên đến 7,500AUD
Dự bị thạc sĩ
Học bổng lên đến 7,500AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: lên đến 7,500AUD
Bậc học: Đại học
lên đến 7,500AUD
Đại học

The University of Western Australia

Giá trị
Bậc học
Học bổng từ 5,000 đến 15,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: 5,000AUD - 15,000AUD
Bậc học: Đại học
5,000AUD - 15,000AUD
Đại học
Học bổng từ 2,500 đến 10,000AUD – Dự bị đại học
Giá trị: 2,500AUD - 10,000AUD
Bậc học: Dự bị đại học
2,500AUD - 10,000AUD
Dự bị đại học

Queensland Technology University

Giá trị
Bậc học
Học bổng 50% học phí – Thạc sĩ ngành Công nghệ sáng tạo
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
50% học phí
Thạc sĩ
Học bổng 50% học phí – Cử nhân ngành Công nghệ sáng tạo
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Đại học
50% học phí
Đại học

Taylors College Perth

Giá trị
Bậc học
Học bổng 10,000AUD – Dự bị đại học
Giá trị: 10,000AUD
Bậc học: Dự bị đại học
10,000AUD
Dự bị đại học

International College of Management, Sydney (ICMS)

Giá trị
Bậc học
Học bổng trị giá lên đến 50% học phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: lên đến 50% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
lên đến 50% học phí
Thạc sĩ
Học bổng trị giá 7,000AUD – Chương trình học Online
Giá trị: 7,000AUD
Bậc học: Đại học
7,000AUD
Đại học
Học bổng trị giá 3,500 AUD – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 3,500AUD
Bậc học: Thạc sĩ
3,500AUD
Thạc sĩ
Học bổng trị giá 3,650AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: 3,650 AUD
Bậc học: Đại học
3,650 AUD
Đại học
Học bổng trị giá 50% học phí – Dự bị đại học
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Dự bị đại học
50% học phí
Dự bị đại học
Học bổng trị giá 4,500AUD – chương trình tiếng Anh
Giá trị: 4,500AUD
Bậc học: Tiếng Anh
4,500AUD
Tiếng Anh

Le Cordon Bleu

Giá trị
Bậc học
Học bổng 50% học phí – Trường Le Cordon Bleu – Hệ Thạc sĩ
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
50% học phí
Thạc sĩ
Học bổng 50% học phí – Trường Le Cordon Bleu – Hệ Cử nhân
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Đại học
50% học phí
Đại học

Curtin University

Giá trị
Bậc học
Học bổng 25% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 25% học phí
Bậc học: Đại học
25% học phí
Đại học
Học bổng 10% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 10% học phí
Bậc học: Đại học
10% học phí
Đại học
Học bổng 10% học phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 10% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
10% học phí
Thạc sĩ

Macquarie University

Giá trị
Bậc học
Học bổng 50% cho 10 tuần đầu tiên – khóa tiếng Anh
Giá trị: 50% học phí 10 tuần đầu tiên
Bậc học: Tiếng Anh
50% học phí 10 tuần đầu tiên
Tiếng Anh
Học bổng 3,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: 3,000AUD
Bậc học: Đại học
3,000AUD
Đại học
Học bổng 3,000AUD – hệ Cao đẳng
Giá trị: 3,000AUD
Bậc học: Cao đẳng
3,000AUD
Cao đẳng
Học bổng 10,000AUD/năm – hệ Cử nhân
Giá trị: 10,000AUD/năm
Bậc học: Đại học
10,000AUD/năm
Đại học
Học bổng 10,000AUD/năm – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 10,000AUD/năm
Bậc học: Thạc sĩ
10,000AUD/năm
Thạc sĩ

William Blue College of Hospitality Management (at Torrens University Australia)

Giá trị
Bậc học
Học bổng 15% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 15% học phí
Bậc học: Đại học
15% học phí
Đại học

Blue Mountains International Hotel Management School (at Torrens University Australia)

Giá trị
Bậc học
Học bổng 20,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: 20,000AUD
Bậc học: Đại học
20,000AUD
Đại học
Học bổng 20,000AUD – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 20,000AUD
Bậc học: Thạc sĩ
20,000AUD
Thạc sĩ

Australian Catholic University (ACU)

Giá trị
Bậc học
Học bổng 50% học phí – ĐH ACU – Hệ Cử nhân
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Đại học
50% học phí
Đại học
Học bổng 50% học phí – ĐH ACU – Hệ Thạc sĩ
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
50% học phí
Thạc sĩ
Học bổng lên đến 5,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: Lên đến 5,000AUD
Bậc học: Đại học
Lên đến 5,000AUD
Đại học
Học bổng lên đến 5,000AUD – hệ Thạc sĩ
Giá trị: Lên đến 5,000AUD
Bậc học: Thạc sĩ
Lên đến 5,000AUD
Thạc sĩ
Học bổng lên đến 7,500AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: Lên đến 7,500AUD
Bậc học: Đại học
Lên đến 7,500AUD
Đại học
Học bổng lên đến 7,500AUD – hệ Thạc sĩ
Giá trị: Lên đến 7,500AUD
Bậc học: Thạc sĩ
Lên đến 7,500AUD
Thạc sĩ

Kent Institute Australia

Giá trị
Bậc học
Học bổng lên đến 30% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: Lên đến 30% học phí
Bậc học: Đại học
Lên đến 30% học phí
Đại học

James Cook University

Giá trị
Bậc học
Học bổng 25% học phí – Dự bị đại học
Giá trị: 25% học phí
Bậc học: Dự bị đại học
25% học phí
Dự bị đại học

The University of Melbourne

Giá trị
Bậc học
Học bổng 10,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: 10,000AUD
Bậc học: Đại học
10,000AUD
Đại học
Học bổng từ 25% đến 50% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 25% - 50% học phí
Bậc học: Đại học
25% - 50% học phí
Đại học
Học bổng từ 25% đến 50% học phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 25% - 50% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
25% - 50% học phí
Thạc sĩ
Học bổng toàn phần + sinh hoạt phí – hệ Thạc sĩ nghiên cứu
Giá trị: 100% học phí + sinh hoạt phí
Bậc học: Thạc sĩ
100% học phí + sinh hoạt phí
Thạc sĩ
Học bổng toàn phần + sinh hoạt phí – hệ Tiến sĩ
Giá trị: 100% học phí + sinh hoạt phí
Bậc học: Tiến sĩ
100% học phí + sinh hoạt phí
Tiến sĩ

Charles Darwin University

Giá trị
Bậc học
Học bổng 10% – 50% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 10% - 50% học phí
Bậc học: Đại học
10% - 50% học phí
Đại học
Học bổng 10% – 50% học phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 10% - 50% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
10% - 50% học phí
Thạc sĩ

University of Canberra

Giá trị
Bậc học
Học bổng từ 20% đến 25% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 20% - 25% học phí
Bậc học: Đại học
20% - 25% học phí
Đại học
Học bổng từ 20% đến 25% học phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 20% - 25% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
20% - 25% học phí
Thạc sĩ

University of Western Australia

Giá trị
Bậc học
Học bổng 45,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: 45,000AUD
Bậc học: Đại học
45,000AUD
Đại học
Học bổng 30,000AUD – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 30,000AUD
Bậc học: Thạc sĩ
30,000AUD
Thạc sĩ
Học bổng toàn phần + sinh hoạt phí – hệ Tiến sĩ
Giá trị: 100% học phí + sinh hoạt phí
Bậc học: Tiến sĩ
100% học phí + sinh hoạt phí
Tiến sĩ

University of Tasmania

Giá trị
Bậc học
Học bổng 25% học phí – ĐH Tasmania – Hệ Thạc sĩ
Giá trị: 25% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
25% học phí
Thạc sĩ
Học bổng 15% học phí – ĐH Tasmania – Hệ Cử nhân
Giá trị: 15% học phí
Bậc học: Đại học
15% học phí
Đại học
Học bổng 15% học phí – ĐH Tasmania – Hệ Thạc sĩ
Giá trị: 15% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
15% học phí
Thạc sĩ
Học bổng 50% học phí – ĐH Tasmania – Hệ Thạc sĩ
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
50% học phí
Thạc sĩ
Học bổng 50% học phí – ĐH Tasmania – Hệ Cử nhân
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Đại học
50% học phí
Đại học
Học bổng 25% học phí – ĐH Tasmania – Hệ Cử nhân
Giá trị: 25% học phí
Bậc học: Đại học
25% học phí
Đại học

University of South Australia

Giá trị
Bậc học
Học bổng 50% học phí – ĐH Nam Úc – Hệ Cử nhân
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Đại học
50% học phí
Đại học
Học bổng 50% học phí – ĐH Nam Úc – Hệ Thạc sĩ
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
50% học phí
Thạc sĩ
Học bổng 25% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 25% học phí
Bậc học: Đại học
25% học phí
Đại học
Học bổng 25% học phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 25% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
25% học phí
Thạc sĩ
Học bổng 28,092AUD/năm – hệ Tiến sĩ
Giá trị: 28,092AUD/năm
Bậc học: Tiến sĩ
28,092AUD/năm
Tiến sĩ

Central Queensland University

Giá trị
Bậc học
Học bổng lên đến 25% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: Lên đến 25% học phí
Bậc học: Đại học
Lên đến 25% học phí
Đại học
Học bổng lên đến 25% học phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: Lên đến 25% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
Lên đến 25% học phí
Thạc sĩ
Học bổng 15,000AUD/năm + 25% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 15,000AUD/năm + 25% học phí
Bậc học: Đại học
15,000AUD/năm + 25% học phí
Đại học
Học bổng 15,000AUD/năm + 25% học phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 15,000AUD/năm + 25% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
15,000AUD/năm + 25% học phí
Thạc sĩ

Sydney Institute of Business and Technology (SIBT)

Giá trị
Bậc học
Học bổng lên đến 5,000AUD – Dự bị Đại học
Giá trị: Lên đến 5,000AUD
Bậc học: Dự bị đại học
Lên đến 5,000AUD
Dự bị đại học

Western Sydney University

Giá trị
Bậc học
Học bổng 50% học phí – ĐH Tây Sydney – Hệ Cử nhân
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Đại học
50% học phí
Đại học
Học bổng từ 5,000 đến 7,500AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: 5,000AUD - 7,500AUD
Bậc học: Đại học
5,000AUD - 7,500AUD
Đại học
Học bổng 50% học phí – ĐH Tây Sydney – Hệ Thạc sĩ
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
50% học phí
Thạc sĩ
Học bổng từ 5,000 đến 7,500AUD – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 5,000AUD - 7,500AUD
Bậc học: Thạc sĩ
5,000AUD - 7,500AUD
Thạc sĩ

Murdoch University

Giá trị
Bậc học
Học bổng 20% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 20% học phí
Bậc học: Đại học
20% học phí
Đại học
Học bổng 20% học phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 20% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
20% học phí
Thạc sĩ
Học bổng từ 11,000 đến 12,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: 11,000AUD - 12,000AUD
Bậc học: Đại học
11,000AUD - 12,000AUD
Đại học
Học bổng từ 11,000 đến 12,000AUD – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 11,000AUD - 12,000AUD
Bậc học: Thạc sĩ
11,000AUD - 12,000AUD
Thạc sĩ
Học bổng lên đến 20,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: Lên đến 20,000AUD
Bậc học: Đại học
Lên đến 20,000AUD
Đại học

Queensland University of Technology

Giá trị
Bậc học
Học bổng lên đến 5,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: Lên đến 5,000AUD
Bậc học: Đại học
Lên đến 5,000AUD
Đại học
Học bổng 50% học phí – ĐH Công nghệ Queensland – Hệ Cử nhân
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Đại học
50% học phí
Đại học
Học bổng 50% học phí – ĐH Công nghệ Queensland – Hệ Thạc sĩ
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
50% học phí
Thạc sĩ
Học bổng 25% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 25% học phí
Bậc học: Đại học
25% học phí
Đại học
Học bổng 25% học phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 25% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
25% học phí
Thạc sĩ
Học bổng hỗ trợ sinh hoạt phí cho sinh viên VN – hệ Thạc sĩ
Giá trị: Sinh hoạt phí trong một năm rưỡi
Bậc học: Thạc sĩ
Sinh hoạt phí trong một năm rưỡi
Thạc sĩ
Học bổng toàn phần + sinh hoạt phí – hệ Tiến sĩ
Giá trị: 100% học phí + sinh hoạt phí
Bậc học: Tiến sĩ
100% học phí + sinh hoạt phí
Tiến sĩ

Southern Cross University

Giá trị
Bậc học
Học bổng 8,000AUD/năm – hệ Cử nhân
Giá trị: 8,000AUD/năm
Bậc học: Đại học
8,000AUD/năm
Đại học
Học bổng 7,500AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: 7,500AUD
Bậc học: Đại học
7,500AUD
Đại học
Học bổng 5,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: 5,000AUD
Bậc học: Đại học
5,000AUD
Đại học
Học bổng lên đến 15,000AUD/năm – hệ Cử nhân
Giá trị: 15,000AUD/năm
Bậc học: Đại học
15,000AUD/năm
Đại học
Học bổng lên đến 15,000AUD/năm – hệ Thạc sĩ
Giá trị: Lên đến 15,000AUD/năm
Bậc học: Thạc sĩ
Lên đến 15,000AUD/năm
Thạc sĩ

Monash University

Giá trị
Bậc học
Học bổng 100% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 100% học phí
Bậc học: Đại học
100% học phí
Đại học
Học bổng lên đến 50,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: Lên đến 50,000AUD
Bậc học: Đại học
Lên đến 50,000AUD
Đại học
Học bổng lên đến 50,000AUD – hệ Thạc sĩ
Giá trị: Học bổng lên đến 50,000AUD
Bậc học: Thạc sĩ
Học bổng lên đến 50,000AUD
Thạc sĩ
Học bổng lên đến 29,000AUD – hệ Thạc sĩ
Giá trị: Lên đến 29,000AUD
Bậc học: Thạc sĩ
Lên đến 29,000AUD
Thạc sĩ
Học bổng lên đến 29,000AUD – hệ Tiến sĩ
Giá trị: Lên đến 29,000AUD
Bậc học: Tiến sĩ
Lên đến 29,000AUD
Tiến sĩ
Học bổng lên đến 40,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: Lên đến 40,000AUD
Bậc học: Đại học
Lên đến 40,000AUD
Đại học

University of Technology Sydney (UTS Insearch)

Giá trị
Bậc học
Học bổng 25% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 25% học phí
Bậc học: Đại học
25% học phí
Đại học
Học bổng 7,000AUD – Dự bị Đại học
Giá trị: 7,000AUD
Bậc học: Dự bị đại học
7,000AUD
Dự bị đại học
Học bổng từ 1,000 đến 2,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: 1,000AUD - 2,000AUD
Bậc học: Đại học
1,000AUD - 2,000AUD
Đại học
Học bổng từ 1,000 đến 2,000AUD – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 1,000AUD - 2,000AUD
Bậc học: Thạc sĩ
1,000AUD - 2,000AUD
Thạc sĩ

NAVITAS

Giá trị
Bậc học
Học bổng từ 10% đến 50% học phí – Eynesbury College
Giá trị: 10% - 50% học phí
Bậc học: Dự bị đại học
10% - 50% học phí
Dự bị đại học
Học bổng lên đến 15,000AUD (3 năm) – Western Sydney City Campus
Giá trị: Lên đến 15,000AUD (3 năm)
Bậc học: Đại học
Lên đến 15,000AUD (3 năm)
Đại học
Học bổng lên đến 22,500AUD (3 năm) – Western Sydney City Campus
Giá trị: Lên đến 22,500AUD (3 năm)
Bậc học: Đại học
Lên đến 22,500AUD (3 năm)
Đại học
Học bổng lên đến 10,000AUD (2 năm) – Western Sydney City Campus
Giá trị: Lên đến 10,000AUD (2 năm)
Bậc học: Thạc sĩ
Lên đến 10,000AUD (2 năm)
Thạc sĩ
Học bổng lên đến 15,000AUD (2 năm) – Western Sydney City Campus
Giá trị: Lên đến 15,000AUD (2 năm)
Bậc học: Thạc sĩ
Lên đến 15,000AUD (2 năm)
Thạc sĩ
Học bổng 12.5% học phí – Curtin College
Giá trị: 12.5% học phí
Bậc học: Dự bị đại học
12.5% học phí
Dự bị đại học
Học bổng 100% học phí – Curtin College
Giá trị: 100% học phí
Bậc học: Tiếng Anh
100% học phí
Tiếng Anh
Học bổng 20% học phí – Edith Cowan College
Giá trị: 20% học phí
Bậc học: Dự bị đại học
20% học phí
Dự bị đại học
Học bổng 10% học phí – Edith Cowan College
Giá trị: 10% học phí
Bậc học: Dự bị đại học
10% học phí
Dự bị đại học
Học bổng 2,000AUD – Edith Cowan College
Giá trị: 2,000AUD
Bậc học: Dự bị đại học
2,000AUD
Dự bị đại học
Học bổng 100% học phí – Edith Cowan College
Giá trị: 100% học phí
Bậc học: Tiếng Anh
100% học phí
Tiếng Anh
Học bổng 20% học phí – Daekin College
Giá trị: 20% học phí
Bậc học: Dự bị đại học
20% học phí
Dự bị đại học

Jamescook College

Giá trị
Bậc học
Học bổng 25% học phí – Dự bị Đại học
Giá trị: 25% học phí
Bậc học: Dự bị đại học
25% học phí
Dự bị đại học

University of Wollongong

Giá trị
Bậc học
Học bổng từ 30% đến 50% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 30% - 50% học phí
Bậc học: Đại học
30% - 50% học phí
Đại học
Học bổng từ 10% đến 30% học phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 10% - 30% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
10% - 30% học phí
Thạc sĩ
Học bổng 10% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 10% học phí
Bậc học: Đại học
10% học phí
Đại học
Học bổng 20% học phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 20% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
20% học phí
Thạc sĩ
Học bổng toàn phần + sinh hoạt phí – hệ Tiến sĩ
Giá trị: 100% học phí + sinh hoạt phí
Bậc học: Tiến sĩ
100% học phí + sinh hoạt phí
Tiến sĩ

Australian National University

Giá trị
Bậc học
Học bổng toàn phần – hệ Tiến sĩ
Giá trị: 100% học phí
Bậc học: Tiến sĩ
100% học phí
Tiến sĩ
Học bổng 28,092AUD/năm – hệ Tiến sĩ
Giá trị: 28,092AUD/năm
Bậc học: Tiến sĩ
28,092AUD/năm
Tiến sĩ
Học bổng 25,000AUD – Dự bị Đại học
Giá trị: 25,000AUD
Bậc học: Dự bị đại học
25,000AUD
Dự bị đại học
Học bổng 25,000AUD – bậc Đại học
Giá trị: 25,000AUD
Bậc học: Đại học
25,000AUD
Đại học

The University of Western Australian

Giá trị
Bậc học
Học bổng lên đến 45,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: Lên đến 45,000AUD
Bậc học: Đại học
Lên đến 45,000AUD
Đại học
Học bổng lên đến 30,000AUD – hệ Thạc sĩ
Giá trị: Lên đến 30,000AUD
Bậc học: Thạc sĩ
Lên đến 30,000AUD
Thạc sĩ
Học bổng toàn phần + sinh hoạt phí – hệ Tiến sĩ
Giá trị: Học bổng toàn phần + sinh hoạt phí
Bậc học: Tiến sĩ
Học bổng toàn phần + sinh hoạt phí
Tiến sĩ

University of New South Wales Global

Giá trị
Bậc học
Học bổng lên đến 5,000AUD dành cho SV – chương trình chuyển tiếp
Giá trị: lên đến 5,000AUD
Bậc học: Dự bị đại học
lên đến 5,000AUD
Dự bị đại học
Học bổng lên đến 7,500AUD dành cho SV – hệ Đại học
Giá trị: lên đến 7,500AUD
Bậc học: Đại học
lên đến 7,500AUD
Đại học
Học bổng lên đến 7,500AUD dành cho SV – Dự bị Đại học
Giá trị: lên đến 7,500AUD
Bậc học: Dự bị đại học
lên đến 7,500AUD
Dự bị đại học

BẠN MUỐN ĐI DU HỌC