Thực hiện theo chỉ thị 16 của chính phủ và do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, VP TPHCM tạm thời đóng cửa và nhân viên sẽ làm việc từ xa. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số Hotline 0934 999 329 (TPHCM). GSE xin chân thành cảm ơn!

Trang chủDu học Úc › Học bổng

Dach sách học bổng

Swinburne University of Technology

Giá trị
Bậc học
HB Swinburne University of Technology – lên đến tối đa 75% học phí – Hệ Thạc sĩ
Giá trị: lên đến tối đá 75% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
lên đến tối đá 75% học phí
Thạc sĩ
HB Swinburne University of Technology – lên đến tối đa 75% học phí – Hệ Cử nhân
Giá trị: lên đến tối đá 75% học phí
Bậc học: Đại học
lên đến tối đá 75% học phí
Đại học
HB Swinburne University of Technology – lên đến 2.500 AUD – Dự bị Đại học
Giá trị: lên đến 2.500 AUD
Bậc học: Dự bị đại học
lên đến 2.500 AUD
Dự bị đại học
HB Swinburne University of Technology – lên đến 3.600 AUD – Khóa tiếng Anh
Giá trị: lên đến 3.600 AUD
Bậc học: Tiếng Anh
lên đến 3.600 AUD
Tiếng Anh
HB Swinburne University of Technology – lên đến 30% học phí – Hệ Thạc sĩ khối ngành STEM
Giá trị: lên đến 30% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
lên đến 30% học phí
Thạc sĩ
Học bổng lên đến 75% học phí đối với bậc Thạc sỹ
Giá trị: lên đến 75% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
lên đến 75% học phí
Thạc sĩ
Học bổng lên đến 75% học phí đối với bậc Đại học
Giá trị: lên đến 75% học phí
Bậc học: Đại học
lên đến 75% học phí
Đại học
Học bổng lên đến 4,400AUD – khóa Tiếng Anh
Giá trị: Lên đến 4,400AUD
Bậc học: Tiếng Anh
Lên đến 4,400AUD
Tiếng Anh
Học bổng 30% học phí – Thạc sĩ khối ngành STEM
Giá trị: 30% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
30% học phí
Thạc sĩ
Học bổng từ 2,500 đến 5,000AUD – Dự bị đại học
Giá trị: 2,500AUD - 5,000AUD
Bậc học: Dự bị đại học
2,500AUD - 5,000AUD
Dự bị đại học
Học bổng từ 10% đến 75% học phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 10% - 75% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
10% - 75% học phí
Thạc sĩ
Học bổng từ 10% đến 75% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: từ 10% - 75% học phí
Bậc học: Đại học
từ 10% - 75% học phí
Đại học

Navitas AUS

Giá trị
Bậc học
HB University of Canberra College – $2,500 AUD – Academic Merit Scholarship
Giá trị: $2,500 AUD
Bậc học: Cao đẳng
$2,500 AUD
Cao đẳng
HB University of Canberra College – $1,000 AUD – Dự bị Thạc sĩ
Giá trị: $1,000 AUD
Bậc học: Dự bị thạc sĩ
$1,000 AUD
Dự bị thạc sĩ
HB University of Canberra College – $2,000 AUD – Hệ Cao đẳng
Giá trị: $2,000 AUD
Bậc học: Cao đẳng
$2,000 AUD
Cao đẳng
HB University of Canberra College – $2,000 AUD – Dự bị Đại học
Giá trị: $2,000 AUD
Bậc học: Dự bị đại học
$2,000 AUD
Dự bị đại học

University of New South Wales

Giá trị
Bậc học
HB University of New South Wales – lên đến 11,500AUD – Dự bị Đại học
Giá trị: lên đến 11,500AUD
Bậc học: Dự bị đại học
lên đến 11,500AUD
Dự bị đại học
Học bổng 100% học phí dành cho SV quốc tế
Giá trị: 100% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
100% học phí
Thạc sĩ
Học bổng 100% học phí dành cho SV quốc tế
Giá trị: 100% học phí
Bậc học: Đại học
100% học phí
Đại học
Học bổng lên đến 20,000AUD dành cho SV quốc tế
Giá trị: lên đến 20,000AUD
Bậc học: Thạc sĩ
lên đến 20,000AUD
Thạc sĩ
Học bổng lên đến 20,000AUD dành cho SV quốc tế
Giá trị: lên đến 20,000AUD
Bậc học: Đại học
lên đến 20,000AUD
Đại học
Học bổng 100% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 100% học phí
Bậc học: Đại học
100% học phí
Đại học
Học bổng 100% học phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 100% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
100% học phí
Thạc sĩ
Học bổng 5,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: 5,000AUD
Bậc học: Đại học
5,000AUD
Đại học
Học bổng 10,000AUD – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 10,000AUD
Bậc học: Thạc sĩ
10,000AUD
Thạc sĩ
Học bổng 28,092AUD – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 28,092AUD
Bậc học: Thạc sĩ
28,092AUD
Thạc sĩ
Học bổng 28,092AUD – hệ Tiến sĩ
Giá trị: 28,092AUD
Bậc học: Tiến sĩ
28,092AUD
Tiến sĩ

University of Newcastle

Giá trị
Bậc học
Học bổng lên đến 50,000 AUD dành cho sinh viên Việt Nam
Giá trị: lên đến 50,000 AUD
Bậc học: Thạc sĩ
lên đến 50,000 AUD
Thạc sĩ
Học bổng lên đến 50,000 AUD dành cho sinh viên Việt Nam
Giá trị: lên đến 50,000 AUD
Bậc học: Đại học
lên đến 50,000 AUD
Đại học
Học bổng 12,500AUD chuyên ngành Kinh doanh và Luật
Giá trị: 12,500AUD
Bậc học: Thạc sĩ
12,500AUD
Thạc sĩ
Học bổng 12,500AUD chuyên ngành Kinh doanh và Luật
Giá trị: 12,500AUD
Bậc học: Đại học
12,500AUD
Đại học

Griffith College

Giá trị
Bậc học
Học bổng trị giá 2,000 AUD học kỳ 3 năm 2021
Giá trị: 2,000 AUD
Bậc học: Đại học
2,000 AUD
Đại học

La Trobe University

Giá trị
Bậc học
Học bổng lên đến 30% học phí chương trình học Online
Giá trị: lên đến 30% học phí
Bậc học: Đại học
lên đến 30% học phí
Đại học
Học bổng 5,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: 5,000AUD
Bậc học: Đại học
5,000AUD
Đại học
Học bổng 5,000AUD – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 5,000AUD
Bậc học: Thạc sĩ
5,000AUD
Thạc sĩ
Học bổng lên đến 15,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: Lên đến 15,000AUD
Bậc học: Đại học
Lên đến 15,000AUD
Đại học
Học bổng lên đến 15,000AUD – hệ Thạc sĩ
Giá trị: Lên đến 15,000AUD
Bậc học: Thạc sĩ
Lên đến 15,000AUD
Thạc sĩ
Học bổng lên đến 30% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: Lên đến 30% học phí
Bậc học: Đại học
Lên đến 30% học phí
Đại học
Học bổng lên đến 30% học phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: Lên đến 30% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
Lên đến 30% học phí
Thạc sĩ
Học bổng 50% học phí – ĐH La Trobe – Hệ Cử nhân
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Đại học
50% học phí
Đại học
Học bổng 50% học phí – ĐH La Trobe – Hệ Thạc sĩ
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
50% học phí
Thạc sĩ
Học bổng 100% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 100% học phí
Bậc học: Đại học
100% học phí
Đại học
Học bổng 100% học phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 100% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
100% học phí
Thạc sĩ

Griffith University

Giá trị
Bậc học
Học bổng lên đến 100% học phí dành cho sinh viên
Giá trị: lên đến 100% học phí
Bậc học: Đại học
lên đến 100% học phí
Đại học
Học bổng 20% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 20% học phí
Bậc học: Đại học
20% học phí
Đại học
Học bổng 20% học phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 20% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
20% học phí
Thạc sĩ
Học bổng 50% học phí – ĐH Griffith – Hệ Cử nhân
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Đại học
50% học phí
Đại học
Học bổng 50% học phí – ĐH Griffith – Hệ Thạc sĩ
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
50% học phí
Thạc sĩ

Deakin University

Giá trị
Bậc học
Học bổng 25% học phí
Giá trị: 25% học phí
Bậc học: Tiếng Anh
25% học phí
Tiếng Anh
Học bổng từ 50% đến 100% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 50% - 100% học phí
Bậc học: Đại học
50% - 100% học phí
Đại học
Học bổng 50% học phí – ĐH Deakin – Hệ Thạc sĩ
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
50% học phí
Thạc sĩ
Học bổng 25% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 25% học phí
Bậc học: Đại học
25% học phí
Đại học
Học bổng 25% học phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 25% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
25% học phí
Thạc sĩ
Học bổng 20% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 20% học phí
Bậc học: Đại học
20% học phí
Đại học
Học bổng 20% học phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 20% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
20% học phí
Thạc sĩ

University of Queensland

Giá trị
Bậc học
Học bổng lên đến 25% học phí dành cho sinh viên quốc tế
Giá trị: 25% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
25% học phí
Thạc sĩ
Học bổng lên đến 25% học phí dành cho sinh viên quốc tế
Giá trị: 25% học phí
Bậc học: Đại học
25% học phí
Đại học
Học bổng từ 6,000 đến 12,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: 6,000AUD - 12,000AUD
Bậc học: Đại học
6,000AUD - 12,000AUD
Đại học
Học bổng từ 5,000 đến 10,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: 5,000AUD - 10,000AUD
Bậc học: Đại học
5,000AUD - 10,000AUD
Đại học
Học bổng từ 5,000 đến 10,000AUD – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 5,000AUD - 10,000AUD
Bậc học: Thạc sĩ
5,000AUD - 10,000AUD
Thạc sĩ
Học bổng 20% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 20% học phí
Bậc học: Đại học
20% học phí
Đại học
Học bổng 20% học phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 20% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
20% học phí
Thạc sĩ
Học bổng lên đến 50% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: Lên đến 50% học phí
Bậc học: Đại học
Lên đến 50% học phí
Đại học
Học bổng 50% học phí – ĐH Queensland – Hệ Thạc sĩ
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
50% học phí
Thạc sĩ
Học bổng toàn phần – hệ Cử nhân
Giá trị: 100% học phí
Bậc học: Đại học
100% học phí
Đại học
Học bổng toàn phần – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 100% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
100% học phí
Thạc sĩ
Học bổng toàn phần – hệ Tiến sĩ
Giá trị: 100% học phí
Bậc học: Tiến sĩ
100% học phí
Tiến sĩ
Học bổng 50% học phí – Cử nhân Kinh tế
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Đại học
50% học phí
Đại học

Charles Sturt University

Giá trị
Bậc học
Học bổng 2,800AUD – hỗ trợ dịch Covid-19
Giá trị: 2,800AUD
Bậc học: Thạc sĩ
2,800AUD
Thạc sĩ
Học bổng 2,800AUD – hỗ trợ dịch Covid-19
Giá trị: 2,800AUD
Bậc học: Đại học
2,800AUD
Đại học
Học bổng 8,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: 8,000AUD
Bậc học: Đại học
8,000AUD
Đại học
Học bổng 8,000AUD – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 8,000AUD
Bậc học: Thạc sĩ
8,000AUD
Thạc sĩ
Học bổng 6,000AUD – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 6,000AUD
Bậc học: Thạc sĩ
6,000AUD
Thạc sĩ
Học bổng 4,000AUD – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 4,000AUD
Bậc học: Thạc sĩ
4,000AUD
Thạc sĩ

University of Sydney

Giá trị
Bậc học
Học bổng lên đến 40,000AUD dành cho SV quốc tế
Giá trị: lên đến 40,000AUD
Bậc học: Thạc sĩ
lên đến 40,000AUD
Thạc sĩ
Học bổng lên đến 40,000AUD dành cho SV quốc tế
Giá trị: lên đến 40,000AUD
Bậc học: Đại học
lên đến 40,000AUD
Đại học
Học bổng từ 5,000 đến 40,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: 5,000 - 10,000 - 20,000 - 40,000AUD
Bậc học: Đại học
5,000 - 10,000 - 20,000 - 40,000AUD
Đại học
Học bổng từ 5,000 đến 20,000AUD – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 5,000 - 10,000 - 20,000AUD
Bậc học: Thạc sĩ
5,000 - 10,000 - 20,000AUD
Thạc sĩ
Học bổng từ 2,500 đến 10,000AUD – Dự bị Đại học
Giá trị: 2,500AUD - 10,000AUD
Bậc học: Dự bị đại học
2,500AUD - 10,000AUD
Dự bị đại học

Flinders University

Giá trị
Bậc học
Học bổng từ 2,500 đến 7,500AUD – Dự bị đại học
Giá trị: 2,500AUD - 7,500AUD
Bậc học: Dự bị đại học
2,500AUD - 7,500AUD
Dự bị đại học
Học bổng toàn phần + sinh hoạt phí – hệ Tiến sĩ
Giá trị: 100% học phí + sinh hoạt phí
Bậc học: Tiến sĩ
100% học phí + sinh hoạt phí
Tiến sĩ
Học bổng toàn phần + sinh hoạt phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 100% học phí + sinh hoạt phí
Bậc học: Thạc sĩ
100% học phí + sinh hoạt phí
Thạc sĩ
Học bổng lên đến 7,500AUD – Dự bị Thạc sĩ
Giá trị: lên đến 7,500AUD
Bậc học: Dự bị thạc sĩ
lên đến 7,500AUD
Dự bị thạc sĩ
Học bổng lên đến 7,500AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: lên đến 7,500AUD
Bậc học: Đại học
lên đến 7,500AUD
Đại học

The University of Western Australia

Giá trị
Bậc học
Học bổng từ 5,000 đến 15,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: 5,000AUD - 15,000AUD
Bậc học: Đại học
5,000AUD - 15,000AUD
Đại học
Học bổng từ 2,500 đến 10,000AUD – Dự bị đại học
Giá trị: 2,500AUD - 10,000AUD
Bậc học: Dự bị đại học
2,500AUD - 10,000AUD
Dự bị đại học

Taylors College

Giá trị
Bậc học
Học bổng từ 2,5000 đến 5,000AUD – bậc Trung học
Giá trị: 2,500AUD - 5,000AUD
Bậc học: Trung học
2,500AUD - 5,000AUD
Trung học

Queensland Technology University

Giá trị
Bậc học
Học bổng 50% học phí – Thạc sĩ ngành Công nghệ sáng tạo
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
50% học phí
Thạc sĩ
Học bổng 50% học phí – Cử nhân ngành Công nghệ sáng tạo
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Đại học
50% học phí
Đại học

Taylors College Perth

Giá trị
Bậc học
Học bổng 10,000AUD – Dự bị đại học
Giá trị: 10,000AUD
Bậc học: Dự bị đại học
10,000AUD
Dự bị đại học

International College of Management, Sydney (ICMS)

Giá trị
Bậc học
Học bổng trị giá lên đến 50% học phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: lên đến 50% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
lên đến 50% học phí
Thạc sĩ
Học bổng trị giá 7,000AUD – Chương trình học Online
Giá trị: 7,000AUD
Bậc học: Đại học
7,000AUD
Đại học
Học bổng trị giá 3,500 AUD – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 3,500AUD
Bậc học: Thạc sĩ
3,500AUD
Thạc sĩ
Học bổng trị giá 3,650AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: 3,650 AUD
Bậc học: Đại học
3,650 AUD
Đại học
Học bổng trị giá 50% học phí – Dự bị đại học
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Dự bị đại học
50% học phí
Dự bị đại học
Học bổng trị giá 4,500AUD – chương trình tiếng Anh
Giá trị: 4,500AUD
Bậc học: Tiếng Anh
4,500AUD
Tiếng Anh

Le Cordon Bleu

Giá trị
Bậc học
Học bổng 50% học phí – Trường Le Cordon Bleu – Hệ Thạc sĩ
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
50% học phí
Thạc sĩ
Học bổng 50% học phí – Trường Le Cordon Bleu – Hệ Cử nhân
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Đại học
50% học phí
Đại học

Curtin University

Giá trị
Bậc học
Học bổng 25% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 25% học phí
Bậc học: Đại học
25% học phí
Đại học
Học bổng 10% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 10% học phí
Bậc học: Đại học
10% học phí
Đại học
Học bổng 10% học phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 10% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
10% học phí
Thạc sĩ

Macquarie University

Giá trị
Bậc học
Học bổng 50% cho 10 tuần đầu tiên – khóa tiếng Anh
Giá trị: 50% học phí 10 tuần đầu tiên
Bậc học: Tiếng Anh
50% học phí 10 tuần đầu tiên
Tiếng Anh
Học bổng 3,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: 3,000AUD
Bậc học: Đại học
3,000AUD
Đại học
Học bổng 3,000AUD – hệ Cao đẳng
Giá trị: 3,000AUD
Bậc học: Cao đẳng
3,000AUD
Cao đẳng
Học bổng 10,000AUD/năm – hệ Cử nhân
Giá trị: 10,000AUD/năm
Bậc học: Đại học
10,000AUD/năm
Đại học
Học bổng 10,000AUD/năm – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 10,000AUD/năm
Bậc học: Thạc sĩ
10,000AUD/năm
Thạc sĩ

William Blue College of Hospitality Management (at Torrens University Australia)

Giá trị
Bậc học
Học bổng 15% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 15% học phí
Bậc học: Đại học
15% học phí
Đại học

Blue Mountains International Hotel Management School (at Torrens University Australia)

Giá trị
Bậc học
Học bổng 20,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: 20,000AUD
Bậc học: Đại học
20,000AUD
Đại học
Học bổng 20,000AUD – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 20,000AUD
Bậc học: Thạc sĩ
20,000AUD
Thạc sĩ

Australian Catholic University (ACU)

Giá trị
Bậc học
Học bổng 50% học phí – ĐH ACU – Hệ Cử nhân
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Đại học
50% học phí
Đại học
Học bổng 50% học phí – ĐH ACU – Hệ Thạc sĩ
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
50% học phí
Thạc sĩ
Học bổng lên đến 5,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: Lên đến 5,000AUD
Bậc học: Đại học
Lên đến 5,000AUD
Đại học
Học bổng lên đến 5,000AUD – hệ Thạc sĩ
Giá trị: Lên đến 5,000AUD
Bậc học: Thạc sĩ
Lên đến 5,000AUD
Thạc sĩ
Học bổng lên đến 7,500AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: Lên đến 7,500AUD
Bậc học: Đại học
Lên đến 7,500AUD
Đại học
Học bổng lên đến 7,500AUD – hệ Thạc sĩ
Giá trị: Lên đến 7,500AUD
Bậc học: Thạc sĩ
Lên đến 7,500AUD
Thạc sĩ

Kent Institute Australia

Giá trị
Bậc học
Học bổng lên đến 30% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: Lên đến 30% học phí
Bậc học: Đại học
Lên đến 30% học phí
Đại học

James Cook University

Giá trị
Bậc học
Học bổng 25% học phí – Dự bị đại học
Giá trị: 25% học phí
Bậc học: Dự bị đại học
25% học phí
Dự bị đại học

The University of Melbourne

Giá trị
Bậc học
Học bổng 10,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: 10,000AUD
Bậc học: Đại học
10,000AUD
Đại học
Học bổng từ 25% đến 50% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 25% - 50% học phí
Bậc học: Đại học
25% - 50% học phí
Đại học
Học bổng từ 25% đến 50% học phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 25% - 50% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
25% - 50% học phí
Thạc sĩ
Học bổng toàn phần + sinh hoạt phí – hệ Thạc sĩ nghiên cứu
Giá trị: 100% học phí + sinh hoạt phí
Bậc học: Thạc sĩ
100% học phí + sinh hoạt phí
Thạc sĩ
Học bổng toàn phần + sinh hoạt phí – hệ Tiến sĩ
Giá trị: 100% học phí + sinh hoạt phí
Bậc học: Tiến sĩ
100% học phí + sinh hoạt phí
Tiến sĩ

Charles Darwin University

Giá trị
Bậc học
Học bổng 10% – 50% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 10% - 50% học phí
Bậc học: Đại học
10% - 50% học phí
Đại học
Học bổng 10% – 50% học phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 10% - 50% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
10% - 50% học phí
Thạc sĩ

University of Canberra

Giá trị
Bậc học
Học bổng từ 20% đến 25% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 20% - 25% học phí
Bậc học: Đại học
20% - 25% học phí
Đại học
Học bổng từ 20% đến 25% học phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 20% - 25% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
20% - 25% học phí
Thạc sĩ

University of Western Australia

Giá trị
Bậc học
Học bổng 45,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: 45,000AUD
Bậc học: Đại học
45,000AUD
Đại học
Học bổng 30,000AUD – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 30,000AUD
Bậc học: Thạc sĩ
30,000AUD
Thạc sĩ
Học bổng toàn phần + sinh hoạt phí – hệ Tiến sĩ
Giá trị: 100% học phí + sinh hoạt phí
Bậc học: Tiến sĩ
100% học phí + sinh hoạt phí
Tiến sĩ

University of Tasmania

Giá trị
Bậc học
Học bổng 25% học phí – ĐH Tasmania – Hệ Thạc sĩ
Giá trị: 25% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
25% học phí
Thạc sĩ
Học bổng 15% học phí – ĐH Tasmania – Hệ Cử nhân
Giá trị: 15% học phí
Bậc học: Đại học
15% học phí
Đại học
Học bổng 15% học phí – ĐH Tasmania – Hệ Thạc sĩ
Giá trị: 15% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
15% học phí
Thạc sĩ
Học bổng 50% học phí – ĐH Tasmania – Hệ Thạc sĩ
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
50% học phí
Thạc sĩ
Học bổng 50% học phí – ĐH Tasmania – Hệ Cử nhân
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Đại học
50% học phí
Đại học
Học bổng 25% học phí – ĐH Tasmania – Hệ Cử nhân
Giá trị: 25% học phí
Bậc học: Đại học
25% học phí
Đại học

University of South Australia

Giá trị
Bậc học
Học bổng 50% học phí – ĐH Nam Úc – Hệ Cử nhân
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Đại học
50% học phí
Đại học
Học bổng 50% học phí – ĐH Nam Úc – Hệ Thạc sĩ
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
50% học phí
Thạc sĩ
Học bổng 25% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 25% học phí
Bậc học: Đại học
25% học phí
Đại học
Học bổng 25% học phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 25% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
25% học phí
Thạc sĩ
Học bổng 28,092AUD/năm – hệ Tiến sĩ
Giá trị: 28,092AUD/năm
Bậc học: Tiến sĩ
28,092AUD/năm
Tiến sĩ

Central Queensland University

Giá trị
Bậc học
Học bổng lên đến 25% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: Lên đến 25% học phí
Bậc học: Đại học
Lên đến 25% học phí
Đại học
Học bổng lên đến 25% học phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: Lên đến 25% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
Lên đến 25% học phí
Thạc sĩ
Học bổng 15,000AUD/năm + 25% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 15,000AUD/năm + 25% học phí
Bậc học: Đại học
15,000AUD/năm + 25% học phí
Đại học
Học bổng 15,000AUD/năm + 25% học phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 15,000AUD/năm + 25% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
15,000AUD/năm + 25% học phí
Thạc sĩ

Sydney Institute of Business and Technology (SIBT)

Giá trị
Bậc học
Học bổng lên đến 5,000AUD – Dự bị Đại học
Giá trị: Lên đến 5,000AUD
Bậc học: Dự bị đại học
Lên đến 5,000AUD
Dự bị đại học

Western Sydney University

Giá trị
Bậc học
Học bổng 50% học phí – ĐH Tây Sydney – Hệ Cử nhân
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Đại học
50% học phí
Đại học
Học bổng từ 5,000 đến 7,500AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: 5,000AUD - 7,500AUD
Bậc học: Đại học
5,000AUD - 7,500AUD
Đại học
Học bổng 50% học phí – ĐH Tây Sydney – Hệ Thạc sĩ
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
50% học phí
Thạc sĩ
Học bổng từ 5,000 đến 7,500AUD – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 5,000AUD - 7,500AUD
Bậc học: Thạc sĩ
5,000AUD - 7,500AUD
Thạc sĩ

Murdoch University

Giá trị
Bậc học
Học bổng 20% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 20% học phí
Bậc học: Đại học
20% học phí
Đại học
Học bổng 20% học phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 20% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
20% học phí
Thạc sĩ
Học bổng từ 11,000 đến 12,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: 11,000AUD - 12,000AUD
Bậc học: Đại học
11,000AUD - 12,000AUD
Đại học
Học bổng từ 11,000 đến 12,000AUD – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 11,000AUD - 12,000AUD
Bậc học: Thạc sĩ
11,000AUD - 12,000AUD
Thạc sĩ
Học bổng lên đến 20,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: Lên đến 20,000AUD
Bậc học: Đại học
Lên đến 20,000AUD
Đại học

Queensland University of Technology

Giá trị
Bậc học
Học bổng lên đến 5,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: Lên đến 5,000AUD
Bậc học: Đại học
Lên đến 5,000AUD
Đại học
Học bổng 50% học phí – ĐH Công nghệ Queensland – Hệ Cử nhân
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Đại học
50% học phí
Đại học
Học bổng 50% học phí – ĐH Công nghệ Queensland – Hệ Thạc sĩ
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
50% học phí
Thạc sĩ
Học bổng 25% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 25% học phí
Bậc học: Đại học
25% học phí
Đại học
Học bổng 25% học phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 25% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
25% học phí
Thạc sĩ
Học bổng hỗ trợ sinh hoạt phí cho sinh viên VN – hệ Thạc sĩ
Giá trị: Sinh hoạt phí trong một năm rưỡi
Bậc học: Thạc sĩ
Sinh hoạt phí trong một năm rưỡi
Thạc sĩ
Học bổng toàn phần + sinh hoạt phí – hệ Tiến sĩ
Giá trị: 100% học phí + sinh hoạt phí
Bậc học: Tiến sĩ
100% học phí + sinh hoạt phí
Tiến sĩ

Southern Cross University

Giá trị
Bậc học
Học bổng 8,000AUD/năm – hệ Cử nhân
Giá trị: 8,000AUD/năm
Bậc học: Đại học
8,000AUD/năm
Đại học
Học bổng 7,500AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: 7,500AUD
Bậc học: Đại học
7,500AUD
Đại học
Học bổng 5,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: 5,000AUD
Bậc học: Đại học
5,000AUD
Đại học
Học bổng lên đến 15,000AUD/năm – hệ Cử nhân
Giá trị: 15,000AUD/năm
Bậc học: Đại học
15,000AUD/năm
Đại học
Học bổng lên đến 15,000AUD/năm – hệ Thạc sĩ
Giá trị: Lên đến 15,000AUD/năm
Bậc học: Thạc sĩ
Lên đến 15,000AUD/năm
Thạc sĩ

Monash University

Giá trị
Bậc học
Học bổng 100% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 100% học phí
Bậc học: Đại học
100% học phí
Đại học
Học bổng lên đến 50,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: Lên đến 50,000AUD
Bậc học: Đại học
Lên đến 50,000AUD
Đại học
Học bổng lên đến 50,000AUD – hệ Thạc sĩ
Giá trị: Học bổng lên đến 50,000AUD
Bậc học: Thạc sĩ
Học bổng lên đến 50,000AUD
Thạc sĩ
Học bổng lên đến 29,000AUD – hệ Thạc sĩ
Giá trị: Lên đến 29,000AUD
Bậc học: Thạc sĩ
Lên đến 29,000AUD
Thạc sĩ
Học bổng lên đến 29,000AUD – hệ Tiến sĩ
Giá trị: Lên đến 29,000AUD
Bậc học: Tiến sĩ
Lên đến 29,000AUD
Tiến sĩ
Học bổng lên đến 40,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: Lên đến 40,000AUD
Bậc học: Đại học
Lên đến 40,000AUD
Đại học

University of Technology Sydney (UTS Insearch)

Giá trị
Bậc học
Học bổng 25% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 25% học phí
Bậc học: Đại học
25% học phí
Đại học
Học bổng 7,000AUD – Dự bị Đại học
Giá trị: 7,000AUD
Bậc học: Dự bị đại học
7,000AUD
Dự bị đại học
Học bổng từ 1,000 đến 2,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: 1,000AUD - 2,000AUD
Bậc học: Đại học
1,000AUD - 2,000AUD
Đại học
Học bổng từ 1,000 đến 2,000AUD – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 1,000AUD - 2,000AUD
Bậc học: Thạc sĩ
1,000AUD - 2,000AUD
Thạc sĩ

NAVITAS

Giá trị
Bậc học
Học bổng từ 10% đến 50% học phí – Eynesbury College
Giá trị: 10% - 50% học phí
Bậc học: Dự bị đại học
10% - 50% học phí
Dự bị đại học
Học bổng lên đến 15,000AUD (3 năm) – Western Sydney City Campus
Giá trị: Lên đến 15,000AUD (3 năm)
Bậc học: Đại học
Lên đến 15,000AUD (3 năm)
Đại học
Học bổng lên đến 22,500AUD (3 năm) – Western Sydney City Campus
Giá trị: Lên đến 22,500AUD (3 năm)
Bậc học: Đại học
Lên đến 22,500AUD (3 năm)
Đại học
Học bổng lên đến 10,000AUD (2 năm) – Western Sydney City Campus
Giá trị: Lên đến 10,000AUD (2 năm)
Bậc học: Thạc sĩ
Lên đến 10,000AUD (2 năm)
Thạc sĩ
Học bổng lên đến 15,000AUD (2 năm) – Western Sydney City Campus
Giá trị: Lên đến 15,000AUD (2 năm)
Bậc học: Thạc sĩ
Lên đến 15,000AUD (2 năm)
Thạc sĩ
Học bổng 12.5% học phí – Curtin College
Giá trị: 12.5% học phí
Bậc học: Dự bị đại học
12.5% học phí
Dự bị đại học
Học bổng 100% học phí – Curtin College
Giá trị: 100% học phí
Bậc học: Tiếng Anh
100% học phí
Tiếng Anh
Học bổng 20% học phí – Edith Cowan College
Giá trị: 20% học phí
Bậc học: Dự bị đại học
20% học phí
Dự bị đại học
Học bổng 10% học phí – Edith Cowan College
Giá trị: 10% học phí
Bậc học: Dự bị đại học
10% học phí
Dự bị đại học
Học bổng 2,000AUD – Edith Cowan College
Giá trị: 2,000AUD
Bậc học: Dự bị đại học
2,000AUD
Dự bị đại học
Học bổng 100% học phí – Edith Cowan College
Giá trị: 100% học phí
Bậc học: Tiếng Anh
100% học phí
Tiếng Anh
Học bổng 20% học phí – Daekin College
Giá trị: 20% học phí
Bậc học: Dự bị đại học
20% học phí
Dự bị đại học

Jamescook College

Giá trị
Bậc học
Học bổng 25% học phí – Dự bị Đại học
Giá trị: 25% học phí
Bậc học: Dự bị đại học
25% học phí
Dự bị đại học

University of Wollongong

Giá trị
Bậc học
Học bổng từ 30% đến 50% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 30% - 50% học phí
Bậc học: Đại học
30% - 50% học phí
Đại học
Học bổng từ 10% đến 30% học phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 10% - 30% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
10% - 30% học phí
Thạc sĩ
Học bổng 10% học phí – hệ Cử nhân
Giá trị: 10% học phí
Bậc học: Đại học
10% học phí
Đại học
Học bổng 20% học phí – hệ Thạc sĩ
Giá trị: 20% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
20% học phí
Thạc sĩ
Học bổng toàn phần + sinh hoạt phí – hệ Tiến sĩ
Giá trị: 100% học phí + sinh hoạt phí
Bậc học: Tiến sĩ
100% học phí + sinh hoạt phí
Tiến sĩ

Australian National University

Giá trị
Bậc học
Học bổng toàn phần – hệ Tiến sĩ
Giá trị: 100% học phí
Bậc học: Tiến sĩ
100% học phí
Tiến sĩ
Học bổng 28,092AUD/năm – hệ Tiến sĩ
Giá trị: 28,092AUD/năm
Bậc học: Tiến sĩ
28,092AUD/năm
Tiến sĩ
Học bổng 25,000AUD – Dự bị Đại học
Giá trị: 25,000AUD
Bậc học: Dự bị đại học
25,000AUD
Dự bị đại học
Học bổng 25,000AUD – bậc Đại học
Giá trị: 25,000AUD
Bậc học: Đại học
25,000AUD
Đại học

The University of Western Australian

Giá trị
Bậc học
Học bổng lên đến 45,000AUD – hệ Cử nhân
Giá trị: Lên đến 45,000AUD
Bậc học: Đại học
Lên đến 45,000AUD
Đại học
Học bổng lên đến 30,000AUD – hệ Thạc sĩ
Giá trị: Lên đến 30,000AUD
Bậc học: Thạc sĩ
Lên đến 30,000AUD
Thạc sĩ
Học bổng toàn phần + sinh hoạt phí – hệ Tiến sĩ
Giá trị: Học bổng toàn phần + sinh hoạt phí
Bậc học: Tiến sĩ
Học bổng toàn phần + sinh hoạt phí
Tiến sĩ

University of New South Wales Global

Giá trị
Bậc học
Học bổng lên đến 5,000AUD dành cho SV – chương trình chuyển tiếp
Giá trị: lên đến 5,000AUD
Bậc học: Dự bị đại học
lên đến 5,000AUD
Dự bị đại học
Học bổng lên đến 7,500AUD dành cho SV – hệ Đại học
Giá trị: lên đến 7,500AUD
Bậc học: Đại học
lên đến 7,500AUD
Đại học
Học bổng lên đến 7,500AUD dành cho SV – Dự bị Đại học
Giá trị: lên đến 7,500AUD
Bậc học: Dự bị đại học
lên đến 7,500AUD
Dự bị đại học

BẠN MUỐN ĐI DU HỌC