Thông báo chuyển VP TPHCM tới địa chỉ mới: 255 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, TPHCM. Mọi thông tin liên hệ Hotline: 1900 7211 | [email protected]

Dach sách học bổng

PSB Academy

Giá trị
Bậc học
Học bổng dành cho sinh viên lên đến 2,000 SGD
Giá trị: lên đến 2,000 SGD
Bậc học: Đại học
lên đến 2,000 SGD
Đại học

Nanyang Institute of Management

Giá trị
Bậc học
Học bổng dành cho sinh viên lên đến 4,000 SGD
Giá trị: lên đến 4,000 SGD
Bậc học: Đại học
lên đến 4,000 SGD
Đại học

Raffles Education Singapore

Giá trị
Bậc học
Học bổng lên đến 7,000 đô la Sing áp dụng đối với bậc Thạc sỹ
Giá trị: lên đến 7,000 đô la Sing
Bậc học: Thạc sĩ
lên đến 7,000 đô la Sing
Thạc sĩ
Học bổng lên đến 7,000 đô la Sing áp dụng đối với bậc Đại học
Giá trị: lên đến 7,000 đô la Sing
Bậc học: Đại học
lên đến 7,000 đô la Sing
Đại học
Học bổng trị giá lên đến 7,000 SGD
Giá trị: lên đến 7,000 SGD
Bậc học: Đại học
lên đến 7,000 SGD
Đại học

London School of Business and Finance

Giá trị
Bậc học
Học bổng trị giá 50% học phí dành cho SVVN
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Đại học
50% học phí
Đại học

London School of Business & Finance (LSBF)

Giá trị
Bậc học
Học bổng 100% học phí – khoá tiếng Anh
Giá trị: 100% học phí
Bậc học: Tiếng Anh
100% học phí
Tiếng Anh

Curtin University Singapore

Giá trị
Bậc học
Curtin Heritage Scholarship
Giá trị: S$5,376
Bậc học: Thạc sĩ
S$5,376
Thạc sĩ
Curtin Heritage Scholarship
Giá trị: S$4,320
Bậc học: Đại học
S$4,320
Đại học
Merit Scholarship
Giá trị: S$8,640
Bậc học: Đại học
S$8,640
Đại học

Kaplan Singapore

Giá trị
Bậc học
Academic Scholarship
Giá trị: S$5,000 - S$10,000
Bậc học: Đại học
S$5,000 - S$10,000
Đại học

BẠN MUỐN ĐI DU HỌC