Thực hiện theo chỉ thị 16 của chính phủ và do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, VP TPHCM tạm thời đóng cửa và nhân viên sẽ làm việc từ xa. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số Hotline 0934 999 329 (TPHCM). GSE xin chân thành cảm ơn!

Trang chủDu học New Zealand › Học bổng

Dach sách học bổng

Auckland University of Technology

Giá trị
Bậc học
Học bổng trị giá 20,000 NZD kỳ 2 năm 2021
Giá trị: 20,000 NZD
Bậc học: Thạc sĩ
20,000 NZD
Thạc sĩ
Học bổng trị giá 20,000 NZD kỳ 2 năm 2021
Giá trị: 20,000 NZD
Bậc học: Đại học
20,000 NZD
Đại học
Học bổng 7,500NZD – bậc Cử nhân
Giá trị:
Bậc học: Đại học
Đại học
Học bổng 7,500NZD – bậc Thạc sĩ
Giá trị: 7,500NZD
Bậc học: Thạc sĩ
7,500NZD
Thạc sĩ
Học bổng 3,000NZD – chương trình Tiếng Anh
Giá trị: 3,000NZD
Bậc học: Tiếng Anh
3,000NZD
Tiếng Anh

University of Otago

Giá trị
Bậc học
Học bổng lên đến 27,000NZD áp dụng đối với một số chuyên ngành
Giá trị: lên đến 27,000NZD
Bậc học: Thạc sĩ
lên đến 27,000NZD
Thạc sĩ
Học bổng lên đến 27,000NZD áp dụng đối với một số chuyên ngành
Giá trị: lên đến 27,000NZD
Bậc học: Đại học
lên đến 27,000NZD
Đại học
Học bổng 4,000NZD – Dự bị đại học
Giá trị: 4,000NZD
Bậc học: Dự bị đại học
4,000NZD
Dự bị đại học
Học bổng 5,000NZD – bậc Cử nhân
Giá trị: 5,000NZD
Bậc học: Đại học
5,000NZD
Đại học
Học bổng từ 10,000 đến 15,000NZD – bậc Thạc sĩ
Giá trị: 10,000NZD - 15,000NZD
Bậc học: Thạc sĩ
10,000NZD - 15,000NZD
Thạc sĩ
Học bổng sinh hoạt phí + học phí – bậc Tiến sĩ
Giá trị: 27,000NZD (sinh hoạt phí) + học phí
Bậc học: Tiến sĩ
27,000NZD (sinh hoạt phí) + học phí
Tiến sĩ

The University of Auckland

Giá trị
Bậc học
Học bổng lên đến 100% học phí – bậc Thạc sĩ
Giá trị: Lên đến 100% học phí
Bậc học: Thạc sĩ
Lên đến 100% học phí
Thạc sĩ
Học bổng 10,000NZD/năm – bậc Thạc sĩ
Giá trị: 10,000NZD/năm
Bậc học: Thạc sĩ
10,000NZD/năm
Thạc sĩ
Học bổng 10,000NZD/năm – bậc Cử nhân
Giá trị: 10,000NZD/năm
Bậc học: Đại học
10,000NZD/năm
Đại học
Học bổng từ 2,500 đến 5,000NZD – Dự bị đại học
Giá trị: 2,500NZD - 5,000NZD
Bậc học: Dự bị đại học
2,500NZD - 5,000NZD
Dự bị đại học

University of Waikato

Giá trị
Bậc học
Học bổng 5,000NZD – bậc Cử nhân
Giá trị: 5,000NZD
Bậc học: Đại học
5,000NZD
Đại học
Học bổng từ 2,500 đến 7,500NZD – Dự bị đại học
Giá trị: 2,500NZD - 7,500NZD
Bậc học: Dự bị đại học
2,500NZD - 7,500NZD
Dự bị đại học
Học bổng 10,000NZD – bậc Thạc sĩ
Giá trị: 10,000NZD
Bậc học: Thạc sĩ
10,000NZD
Thạc sĩ
Học bổng 10,000NZD – bậc Cử nhân
Giá trị: 10,000NZD
Bậc học: Đại học
10,000NZD
Đại học

Waikato Pathways College

Giá trị
Bậc học
HB 50% học phí cho SV quốc tế
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Dự bị đại học
50% học phí
Dự bị đại học

UC International College

Giá trị
Bậc học
HB 4,000NZD – chương trình Cao đẳng
Giá trị: 4,000NZD
Bậc học: Cao đẳng
4,000NZD
Cao đẳng

Lincoln University

Giá trị
Bậc học
HB 10,000NZD – chương trình Thạc sĩ – 180 tín chỉ
Giá trị: 10,000NZD
Bậc học: Thạc sĩ
10,000NZD
Thạc sĩ

Wilkinson's English Language School

Giá trị
Bậc học
HB 50NZD-90NZD/tuần cho ngành ngôn ngữ Anh
Giá trị: 50NZD-90NZD/tuần
Bậc học: Tiếng Anh
50NZD-90NZD/tuần
Tiếng Anh

Unitec Institute of Technology

Giá trị
Bậc học
HB lên đến 7,000NZD cho ngành ngôn ngữ Anh
Giá trị: lên đến 7,000NZD
Bậc học: Tiếng Anh
lên đến 7,000NZD
Tiếng Anh

Le Cordon Bleu

Giá trị
Bậc học
HB 7,410NZD cho sinh viên quốc tế chuyên ngành Nghệ thuật ẩm thực và Kinh doanh
Giá trị: 7,410NZD
Bậc học: Đại học
7,410NZD
Đại học

Study Group

Giá trị
Bậc học
HB 10%-20%-30% học phí – chương trình Cử nhân tại AUT, University of Auckland, Massey University
Giá trị: 10%-20%-30% học phí
Bậc học: Đại học
10%-20%-30% học phí
Đại học

Victoria University

Giá trị
Bậc học
HB 15,000NZD và chi phí ăn ở – chương trình Thạc sĩ
Giá trị: 15,000NZD và chi phí ăn ở
Bậc học: Thạc sĩ
15,000NZD và chi phí ăn ở
Thạc sĩ

Lynfield College

Giá trị
Bậc học
HB 17% học phí – Cao đẳng Lynfield
Giá trị: 17% học phí
Bậc học: Trung học
17% học phí
Trung học

Massey University

Giá trị
Bậc học
Massey University Doctoral Scholarship
Giá trị: 25,000 NZD
Bậc học: Tiến sĩ
25,000 NZD
Tiến sĩ
Massey University Masterate Scholarship
Giá trị: 15,000 NZD
Bậc học: Thạc sĩ
15,000 NZD
Thạc sĩ
Massey University Vice Chancellor’s High Achievers Scholarship (Arts)
Giá trị: 3,000 NZD
Bậc học: Đại học
3,000 NZD
Đại học
Massey University Vice Chancellor’s High Achievers Scholarship (Academic)
Giá trị: 3,000 NZD
Bậc học: Đại học
3,000 NZD
Đại học

Victoria University of Wellington

Giá trị
Bậc học
New Zealand Development Scholarship – Public Category (NZDS Public)
Giá trị: variable
Bậc học: Thạc sĩ
variable
Thạc sĩ
New Zealand Development Scholarship – Public Category (NZDS Public)
Giá trị: variable
Bậc học: Đại học
variable
Đại học
International Student Achievement Scholarship
Giá trị: variable
Bậc học: Đại học
variable
Đại học

Henderson High School

Giá trị
Bậc học
CONTINGENCY FUND
Giá trị: 500 NZD
Bậc học: Trung học
500 NZD
Trung học

BẠN MUỐN ĐI DU HỌC