092 363 5656 (Hà Nội)
0934 99 93 29 (Hồ Chí Minh)
Trang chủDu học Anh & Ai len › Học bổng

Dach sách học bổng

Keele University

Giá trị
Bậc học
HB 20% học phí cho SV quốc tế
20% học phí
Thạc sĩ
HB 1,000GBP/năm cho SV quốc tế
1,000GBP/năm
Thạc sĩ
HB 1,000GBP/năm cho SV quốc tế
1,000GBP/năm
Đại học
HB lên đến 5,000GBP cho SV quốc tế
lên đến 5,000GBP
Thạc sĩ
HB 1,000GBP đến 2,500GBP cho SV quốc tế
1,000GBP đến 2,500GBP
Đại học
Keele Graduate Bursary
15% tuition fee
Thạc sĩ
Keele International Student Scholarship
£3,000
Thạc sĩ
Keele International Study Centre High Achievers Bursary
£2,000
Thạc sĩ
Keele International Study Centre High Achievers Bursary
£2,000
Đại học
Keele Foundation Progression Bursary
£1,000
Đại học
Faculty of Natural Science Bursary
£1,000
Thạc sĩ
Faculty of Natural Science Bursary
£1,000
Đại học
Keele International Student Scholarship
£2,000/year
Đại học

University of Sussex Business School

Giá trị
Bậc học
HB 3,000GBP – 4,500GBP cho SV Việt Nam
3,000GBP - 4,500GBP
Thạc sĩ

University of Glasgow

Giá trị
Bậc học
HB 10,000GBP cho SV quốc tế
10,000GBP
Thạc sĩ
HB 2,000 – 5,000 – 10,000GBP cho SV quốc tế
2,000 - 5,000 - 10,000GBP
Thạc sĩ
HB 10% học phí cho SV quốc tế
10% học phí
Thạc sĩ
HB 5,000GBP cho SV quốc tế
5,000GBP
Đại học
HB lên đến 5,000GBP cho SV quốc tế
lên đến 5,000GBP
Thạc sĩ
HB lên đến 5,000GBP cho SV quốc tế
lên đến 5,000GBP
Đại học
Postgrad Solutions Global and US LLM Study Bursaries
£500
Thạc sĩ
University Trust International Leadership Scholarship
£5,000 - £10,000
Thạc sĩ
Glasgow International College Achievement Award
£3,000
Thạc sĩ
Glasgow International College Achievement Award
£3,000
Đại học
Undergraduate Excellence
£5,000/year
Đại học
The Lloyd’s Register Foundation scholarship
Cover up tuition fee to costs for UK and EU students
Thạc sĩ
MBA Scholarships
£5,000
Thạc sĩ
Masters Business School Scholarships
£3,000
Thạc sĩ
James Watt Research Scholarships
Cover up tuition fee to costs for UK and EU students
Tiến sĩ
Health Technology Assessment scholarship – International Programme scholarship
100% tuition fee
Thạc sĩ
Gordon Studentships
Cover up tuition fee to costs for UK and EU students
Tiến sĩ
Gordon Studentships
Cover up tuition fee to costs for UK and EU students
Thạc sĩ
Clark (Mile-End) Bursary Fund
£750 - £2,000
Tiến sĩ
Clark (Mile-End) Bursary Fund
£750 - £2,000
Đại học
Clark (Mile-End) Bursary Fund
£750 - £2,000
Thạc sĩ
International Programme Scholarship for The College of Medical, Veterinary and Life Sciences
£10,000
Thạc sĩ
Alumni Discount
10% tuition fee
Tiến sĩ
Alumni Discount
10% tuition fee
Thạc sĩ
New Programme Discount 2015
£1,000
Thạc sĩ

Leeds Beckett University

Giá trị
Bậc học
HB 1,000GBP trong năm học đầu tiên cho SV quốc tế
1,000GBP trong năm học đầu tiên
Thạc sĩ
HB 1,000GBP trong năm học đầu tiên cho SV quốc tế
1,000GBP trong năm học đầu tiên
Đại học
HB 4,000GBP trong năm học đầu tiên cho SV Việt Nam
4,000GBP trong năm học đầu tiên
Thạc sĩ
HB 1,000GBP/năm cho SV Việt Nam
1,000GBP/năm
Đại học
HB 1,500GBP cho SV Việt Nam
1,500GBP
Dự bị đại học
Early payment discount
10% tuition fee
Thạc sĩ
Early payment discount
10% tuition fee
Đại học

Oxford Brookes University

Giá trị
Bậc học
HB lên đến 5,000GBP/năm cho SV quốc tế
lên đến 5,000GBP/năm
Dự bị đại học
HB lên đến 1,000GBP cho SV quốc tế
lên đến 1,000GBP
Thạc sĩ
Scholarships for pre-master’s students
£1,000
Dự bị thạc sĩ
Scholarships for foundation students
£2,000
Dự bị đại học

Bellerbys College

Giá trị
Bậc học
HB lên đến 70% học phí dành cho SV quốc tế
lên đến 70% học phí
Dự bị đại học

Manchester Metropolitan University

Giá trị
Bậc học
HB 5,000GBP cho SV quốc tế
5,000GBP
Đại học
HB 2,000GBP/năm cho SV quốc tế
2,000GBP/năm
Thạc sĩ
HB 2,000GBP/năm cho SV quốc tế
2,000GBP/năm
Đại học
HB 2,000GBP/năm cho SV quốc tế
2,000GBP/năm
Đại học
HB 1,500 – 5,000GBP cho SV quốc tế
1,500 - 5,000GBP
Thạc sĩ
HB 5,000 Bảng – MMU cho sinh viên theo học tháng 09/2017 và 01/2018
£5,000
Thạc sĩ
HB 2,000 Bảng – MMU cho sinh viên thạc sĩ
£2,000
Thạc sĩ
MSc Business Scholarships
£1,000
Thạc sĩ
Vice-Chancellor Postgraduate International Scholarships
£3,000
Thạc sĩ
Vice-Chancellor Undergraduate International Scholarships
£1,000 - £2,500
Đại học

Queen’s University Belfast

Giá trị
Bậc học
HB 4,000 – 10,000GBP cho SV quốc tế
4,000 - 10,000GBP
Thạc sĩ

Royal Holloway University of London

Giá trị
Bậc học
HB 4,000GBP cho SV quốc tế
4,000GBP
Thạc sĩ
HB 5,000GBP/năm trong 3 năm học cho SV quốc tế
5,000GBP/năm trong 3 năm học
Tiếng Anh
HB 5,000GBP trong năm học đầu tiên cho SV quốc tế
5,000GBP trong năm học đầu tiên
Đại học

University of Hull

Giá trị
Bậc học
HB 5,000GBP cho SV quốc tế
5,000GBP
Thạc sĩ
HB 5,000GBP cho SV Việt Nam
5,000GBP
Thạc sĩ
Academic Scholarships for International Students 2017/18
up to £3,500
Thạc sĩ
International Office Postgraduate Scholarship
full tuition fee
Thạc sĩ
Business School Full-time MBA Scholarship
£8,000
Thạc sĩ
Business School International Full MBA Scholarship
full tuition fee
Thạc sĩ
Business School International MSc Scholarship
£5,000
Thạc sĩ
International Student Scholarships in Science and Engineering
£1,500
Đại học
University of Hull Loyalty Scholarship
£500 - 3,000
Thạc sĩ
University of Hull Loyalty Scholarship
£500 - 3,000
Đại học

Brunel University London

Giá trị
Bậc học
HB 6,000GBP/năm cho SV quốc tế
6,000GBP/năm
Thạc sĩ
HB 6,000GBP/năm cho 3 năm học cho SV quốc tế
6,000GBP/năm cho 3 năm học
Đại học
HB 18,000GBP trong 3 năm học cho SV quốc tế
18,000GBP trong 3 năm học
Thạc sĩ
HB 18,000GBP trong 3 năm học cho SV quốc tế
18,000GBP trong 3 năm học
Đại học
HB 6,000GBP cho SV quốc tế – hệ Thạc sĩ
6,000GBP
Thạc sĩ
HB 6,000GBP cho sinh viên Việt Nam – hệ Thạc sĩ
6,000GBP
Thạc sĩ
HB 6,000GBP trong năm học đầu tiên cho sinh viên Việt Nam
6,000GBP trong năm học đầu tiên
Đại học

Northumbria University Newcastle

Giá trị
Bậc học
Học bổng 3,000GBP cho SV quốc tế
3,000GBP
Thạc sĩ
Học bổng 1,500GBP/năm cho SV quốc tế
1,500GBP/năm
Đại học
Học bổng 3,000GBP cho SV quốc tế
3,000GBP
Đại học

University of Bristol

Giá trị
Bậc học
Học bổng lên đến 20,000GBP cho sinh viên quốc tế
lên đến 20,000GBP
Thạc sĩ
International office scholarship
£8,500
Thạc sĩ
International office scholarship
£8,500
Đại học

St. Andrew's College Cambridge

Giá trị
Bậc học
HB 50% học phí cho SV quốc tế
50% học phí
Dự bị đại học

University of Sussex

Giá trị
Bậc học
HB 3,000GBP cho SV Việt Nam
3,000GBP
Thạc sĩ
HB 50% học phí cho SV Việt Nam
50% học phí
Thạc sĩ
HB 2,000GBP cho SV Việt Nam
2,000GBP
Đại học
Chancellor’s International Scholarship (2017)
50% tuition fee
Thạc sĩ
Sussex Excellence Scholarships (2017)
£3,000
Đại học
Sussex Graduate Scholarship (2015)
£2,000 - £3,000
Thạc sĩ
Chancellor’s Masters Scholarship (2015)
£3,000
Thạc sĩ
Chancellor’s International Scholarship (2015)
50% Tuition fee
Thạc sĩ
Sussex Excellence Scholarship
£3,000
Đại học

Coventry University

Giá trị
Bậc học
HB 2,500GBP cho SV quốc tế
2,500GBP
Thạc sĩ
HB 2,500GBP cho SV quốc tế
2,500GBP
Đại học

University of Gloucestershire

Giá trị
Bậc học
HB 50% học phí cho năm học đầu tiên
50% học phí
Thạc sĩ
HB 2,000 – 4,000GBP cho SV quốc tế
2,000 - 4,000GBP
Thạc sĩ
HB 2,000 – 4,000GBP cho SV quốc tế
2,000 - 4,000GBP
Đại học
HB 50% học phí cho SV – hệ Thạc sĩ
50% học phí
Thạc sĩ
HB 50% học phí cho Sv quốc tế – hệ Thạc sĩ
50% học phí
Thạc sĩ
HB £4,000 – cho SV Việt Nam bậc Cử nhân từ ĐH Gloucestershire
4,000 GBP
Đại học
HB £4,000 – cho SV Việt Nam bậc Thạc sĩ từ ĐH Gloucestershire
4,000 GBP
Thạc sĩ
Alumni Bursaries
10% tuition fee
Thạc sĩ
MBA Scholarship
£2,000
Thạc sĩ
International Resarch Scholasrhips
30% tuition fee
Thạc sĩ
Postgraduate Academic Bursaries
£1,500
Thạc sĩ
International Merit Scholarships
25% - 50% tuition fee
Thạc sĩ
International Merit Scholarships
25% - 50% tuition fee
Đại học

Glasgow Caledonian University

Giá trị
Bậc học
HB lên đến 15,000GBP cho SV quốc tế
lên đến 15,000GBP
Thạc sĩ
HB 4,000GBP cho SV quốc tế
4,000GBP
Đại học

Glasgow Caledonian University (London Campus)

Giá trị
Bậc học
HB 2,000GBP cho SV quốc tế
2,000GBP
Đại học
HB lên đến 100% học phí cho SV – ngành Fashion
lên đến 100% học phí
Đại học

University of Westminster

Giá trị
Bậc học
HB 3,000GBP trong năm học đầu tiên cho SV Việt Nam – hệ Thạc sĩ
3,000GBP trong năm học đầu tiên
Thạc sĩ
HB 3,000GBP trong năm học đầu tiên cho SV Việt Nam – chương trình Cử nhân
3,000GBP trong năm học đầu tiên
Đại học
WESTMINSTER BUSINESS SCHOOL EXCELLENCE SCHOLARSHIP
100% học phí
Thạc sĩ
SOUTHEAST ASIA SCHOLARSHIP
100% học phí
Thạc sĩ
WESTMINSTER FULL-FEE SCHOLARSHIP
100% học phí
Thạc sĩ
WESTMINSTER HALF-FEE SCHOLARSHIP
50% học phí
Đại học
WESTMINSTER FULL-FEE SCHOLARSHIP
100% học phí
Đại học
WESTMINSTER FULL INTERNATIONAL SCHOLARSHIP
100% học phí
Đại học
Westminster Half Fee Scholarships
50% Tuition fee
Thạc sĩ
Westminster Full Fee Scholarships
100% Tuition fee
Thạc sĩ
Westminster 175 Scholarships
50% Tuition fee
Thạc sĩ
Westminster 175 Part Fee Scholarships
£3,500
Thạc sĩ
Part Fee Waiver Scholarships
£3,000
Thạc sĩ
MBA Half Fee Scholarship
50% Tuition fee
Thạc sĩ
Westminster Partial Fee Scholarships
£2,000
Đại học
Westminster International Partnership Scholarships
50% Tuition fee
Đại học
Westminster Half Fee Scholarships
50% Tuition fee
Đại học
MBA Scholarships
50% Tuition fee
Thạc sĩ
Westminster Half Fee Scholarships
50% Tuition fee
Thạc sĩ
Westminster Partial Fee Scholarships
£2,000
Thạc sĩ

Study Group UK - University of Surrey

Giá trị
Bậc học
HB lên đến 10,000GBP cho SV quốc tế
lên đến 10,000GBP
Đại học

Kings Education

Giá trị
Bậc học
HB 40% học phí cho SV quốc tế
40% học phí
Dự bị đại học
HB 50% học phí cho SV quốc tế
50% học phí
Tiếng Anh
HB 75% học phí – Dự bị ĐH tại Kings Brighton
75% học phí
Dự bị đại học

INTO University of East Anglia

Giá trị
Bậc học
HB 100% học phí cho SV quốc tế
100% học phí
Dự bị đại học
HB 100% cho chương trình dự bị đại học UEA
£17,495
Dự bị đại học

INTO Newcastle University

Giá trị
Bậc học
HB 100% học phí cho SV quốc tế
100% học phí
Dự bị đại học

INTO

Giá trị
Bậc học
HB lên đến 4,000GBP cho SV quốc tế
lên đến 4,000GBP
Dự bị đại học

University of Surrey

Giá trị
Bậc học
HB 7,500 GBP cho SV quốc tế – ngành Tâm lý học
7,500 GBP
Thạc sĩ
HB 7,500 GBP cho SV quốc tế – ngành Kỹ thuật và Khoa học
7,500 GBP
Thạc sĩ
HB 7,500 GBP cho SV quốc tế
7,500 GBP
Thạc sĩ
HB 5,000 GBP trong năm học đầu tiên cho SV quốc tế ngành Du lịch
5,000 GBP
Đại học
HB 2,000 GBP trong năm học đầu tiên cho SV quốc tế ngành Kỹ thuật
2,000 GBP
Đại học
HB 2,500 GBP trong năm học đầu tiên cho SV quốc tế
2,500 GBP
Đại học
Master Scholarship
£3,000
Thạc sĩ
Chancellor’s Scholarship Scheme
£2,000
Đại học

Liverpool John Moores University

Giá trị
Bậc học
HB 2,000GBP cho SV quốc tế – hệ Thạc sĩ
2,000GBP
Thạc sĩ
HB 2,000GBP cho SV quốc tế – hệ Đại học
2,000GBP
Đại học
HB 7,000GBP cho SV quốc tế – hệ Thạc sĩ
7,000GBP
Thạc sĩ
HB 7,000GBP cho SV quốc tế – chương trình Thạc sĩ
7,000GBP
Thạc sĩ

Griffith University

Giá trị
Bậc học
HB 50% học phí cho SV quốc tế – hệ Đại học
50% học phí
Đại học

The University of Sheffield

Giá trị
Bậc học
HB từ 5,000 – 8,000GBP cho SV quốc tế – hệ Thạc sỹ – MBA
từ 5,000 - 8,000GBP
Thạc sĩ
HB từ 4,000 – 8,000GBP cho SV quốc tế – hệ Đại học – chuyên ngành Luật
từ 4,000 - 8,000GBP
Đại học
HB từ 1,000-2,000GBP cho SV quốc tế – hệ Đại học – chuyên ngành Khoa học máy tính
từ 1,000-2,000GBP
Đại học
HB từ 1,000-3,000GBP cho SV quốc tế – hệ Đại học – chuyên ngành Kỹ sư
từ 1,000-3,000GBP
Đại học
HB 10% học phí cho SV quốc tế – hệ Thạc sỹ
10% học phí
Thạc sĩ
HB 25% học phí cho SV quốc tế – hệ Thạc sỹ
25% học phí
Thạc sĩ
HB 10% học phí cho SV quốc tế – chương trình Cử nhân
10% học phí
Đại học
HB 50% học phí cho SV quốc tế – chương trình Cử nhân
50% học phí
Đại học

University of Kent

Giá trị
Bậc học
HB 5,000GBP cho sinh viên quốc tế – hệ Thạc sĩ
5,000GBP
Thạc sĩ
HB 5,000GBP cho sinh viên quốc tế – chương trình Cử nhân
5,000GBP
Đại học

ONCAMPUS UK/EU

Giá trị
Bậc học
HB lên đến 50% học phí cho SV quốc tế
lên đến 50% học phí
Đại học

ICRGU/Robert Gordon University

Giá trị
Bậc học
HB 3,000GBP cho SV quốc tế
3,000GBP
Dự bị đại học

PUIC/University of Plymouth

Giá trị
Bậc học
HB lên đến 2,000GBP cho SV quốc tế
lên đến 2,000GBP
Dự bị đại học

Navitas UK Colleges

Giá trị
Bậc học
HB lên đến 6,000GBP cho SV Việt Nam
lên đến 6,000GBP
Dự bị thạc sĩ
HB lên đến 6,000GBP cho SV Việt Nam
lên đến 6,000GBP
Dự bị đại học

Queen's University Belfast

Giá trị
Bậc học
HB 10% học phí cho năm học đầu tiên
10% học phí
Thạc sĩ
HB 20% học phí cho năm học đầu tiên
20% học phí cho năm học đầu tiên
Thạc sĩ
HB 100% học phí cho tối đa 3 năm học
100% học phí cho tối đa 3 năm học
Thạc sĩ
HB 2,000GBP – 3,000GBP cho năm học đầu tiên
2,000GBP - 3,000GBP cho năm học đầu tiên
Thạc sĩ
HB 100% học phí cho tối đa 4 năm học
100% học phí cho tối đa 4 năm học
Đại học
HB 2,500GBP-3,000GBP cho năm học đầu tiên
2,500GBP-3,000GBP
Đại học
Vice-Chancellor’s International Attainment Scholarship – Postgraduate Taught
Full tuition fee
Thạc sĩ
International Office Postgraduate Taught Scholarships
£3000
Thạc sĩ
Loyalty Scholarship
20% tuition fee reduction on year 1
Đại học
Vice-Chancellor’s International Attainment Scholarship – Undergraduate
Full tuition fee
Đại học
Early Bird Reward
10% tuition fee
Tiến sĩ
Early Bird Reward
10% tuition fee
Thạc sĩ
Early Bird Reward
10% tuition fee
Đại học
Early Bird Reward
10% tuition fee
Dự bị đại học
International Postgraduate Research Scholarships
£1,500 - £2,000
Tiến sĩ
International Postgraduate Research Scholarships
£1,500 - £2,000
Thạc sĩ
International Postgraduate Taught Scholarships
£2,000 - £3,000
Thạc sĩ
International Undergraduate Scholarships
£1,500 - £2,000:
Đại học

New Castle University

Giá trị
Bậc học
HB 1,500GBP – 3,000GBP cho SV quốc tế hệ Thạc sĩ
1,500GBP - 3,000GBP
Thạc sĩ
HB 1,500GBP – 3,000GBP cho SV quốc tế hệ Đại học
1,500GBP - 3,000GBP
Đại học
HB 50% học phí cho SV quốc tế – hệ Đại học
50% học phí
Thạc sĩ

University of Reading

Giá trị
Bậc học
HB 1,000GBP cho SV quốc tế – hệ Thạc sĩ
1,000GBP
Thạc sĩ
HB lên đến 50% học phí cho SV quốc tế – hệ Thạc sĩ
lên đến 50% học phí
Thạc sĩ
The Henley Ambassador Postgraduate Awards
£5,000
Thạc sĩ
ISF Director’s Scholarship Scheme
£10,000
Thạc sĩ
ICMA Centre International Scholarship
£5,000
Thạc sĩ
MBA Bursaries full time MBA 2015
15% -50% Tuition fee
Thạc sĩ
MBA Bursaries Flexible Executive Sept 2015
15% -50% Tuition fee
Thạc sĩ
Henley Business Scholl Flexible Executive MBA Scholarships Sept 2015
50% Tuition fee
Thạc sĩ
MBA Bursaries Executive MBA
15% -50% Tuition fee
Thạc sĩ
MBA Scholarships
50% Tuition fee
Thạc sĩ
Real Estate & Planning scholarships
 £5,000
Thạc sĩ
Henley Business School
 £5,000
Thạc sĩ
Finance scholarships
 £5,000
Thạc sĩ
Business & Management scholarships
 £5,000
Thạc sĩ
Accounting scholarships
 £5,000
Thạc sĩ
Reading Real Estate Foundation Scholarship
 £5,000
Đại học
The Henley Business School Academic Excellent Scholarship
£500 - £2,000
Đại học
International Masters Bursaries 2015/16
£5,000
Thạc sĩ
School of Law International Scholarships
£5,000
Thạc sĩ
Dean’s Scholarship for MA and MSc Economics students
10% Tuition fee
Thạc sĩ
Postgraduate Taught Country Scholarships
£5,000
Thạc sĩ

University of Birmingham

Giá trị
Bậc học
HB 10,000GBP cho sinh viên quốc tế – hệ Thạc sĩ
10,000GBP
Thạc sĩ
HB 5,000GBP cho sinh viên quốc tế – hệ Thạc sĩ
5,000GBP
Thạc sĩ
Foundation Academic Merit Scholarships
£5,000
Dự bị đại học
Foundation Pathway Scholarships
£5,000
Dự bị đại học
Developing Countries MBA Scholarship
£10,000
Thạc sĩ
Global Banking and Finance MBA Scholarship
£10,000
Thạc sĩ
International Business Scholarship
£10,000
Thạc sĩ
Women’s Scholarship
£10,000
Thạc sĩ
MSc Business Scholarships
£5,000
Thạc sĩ
Global Banking and Finance MBA Scholarship
up to £10,000
Thạc sĩ

Edinburgh Napier University

Giá trị
Bậc học
HB 3,000GBP cho SV Việt Nam – chương trình tiếng Anh
3,000GBP
Tiếng Anh
Vietnam Scholarships
£4000
Thạc sĩ
ASEAN Scholarship
£2000
Thạc sĩ

Anglia Ruskin University

Giá trị
Bậc học
HB 4,000GBP cho SV năm nhất – chương trình Thạc sĩ
4,000GBP
Thạc sĩ
HB 4,000GBP cho SV năm nhất – chương trình Cử nhân
4,000GBP
Đại học
HB 4,000GBP học phí cho chương trình MBA
4,000GBP
Thạc sĩ
HB 3,000GBP cho SV đang theo học tại trường
3,000GBP
Thạc sĩ
HB lên đến 1,000GBP cho SV quốc tế
1,000GBP
Đại học
HB lên đến 2,000GBP cho SV quốc tế – chương trình Thạc sĩ
2,000GBP
Thạc sĩ
HB lên đến 2,000GBP cho SV quốc tế – chương trình Cử nhân
2,000GBP
Đại học
MBA Scholarship at Chemsford
£3,000
Thạc sĩ
The International Merit Scholarship
£500 - £1,000
Thạc sĩ
The International Merit Scholarship
£500 - £1,000
Đại học
Early Payment Discount
£400
Đại học
Early Payment Discount
£400
Thạc sĩ

University of Southampton

Giá trị
Bậc học
HB 1,000GBP cho SV quốc tế – chương trình Cử nhân
1,000GBP
Đại học
HB học phí + tiền trợ cấp – hệ Tiến sĩ
học phí + tiền trợ cấp
Tiến sĩ
HB 7,000GBP/năm cho 3 năm học – hệ Tiến sĩ
7,000GBP/năm cho 3 năm học
Tiến sĩ
HB 2,000GBP cho SV quốc tế – hệ Thạc sĩ
2,000GBP
Thạc sĩ
HB 3,000GBP cho SV quốc tế – hệ Thạc sĩ
3,000GBP
Thạc sĩ
HB 3,000GBP cho SV quốc tế – ngành Luật – hệ Thạc sĩ
3,000GBP
Thạc sĩ
HB 5,000GBP cho SV quốc tế – ngành QTKD
5,000GBP
Thạc sĩ
HB 3,000GBP cho SV quốc tế – ngành QTKD
3,000GBP
Thạc sĩ
HB 3,000GBP cho SV quốc tế – chương trình MBA
3,000GBP
Thạc sĩ
HB 6,000GBP cho SV quốc tế – chương trình MBA
6,000GBP
Thạc sĩ
HB lên đến 3,000GBP cho năm học đầu tiên – chương trình Cử nhân
lên đến 3,000GBP cho năm học đầu tiên
Đại học
Bachelor Scholarship
Up to £3000
Đại học
Foundation Scholarships
£5,000
Dự bị đại học
Southampton School of Management scholarship
£3,000 - £5,000
Thạc sĩ
Vietnam Foundation Scholarship of Excellence
10% - 15% tuition fee
Dự bị đại học
Southampton Merit Scholarships for international students
£1,000
Đại học

Winchester School of Art - University of Southampton

Giá trị
Bậc học
HB 5,000GBP cho SV quốc tế – ngành Mỹ thuật – hệ Thạc sĩ
5,000GBP
Thạc sĩ

Queen Mary University of London

Giá trị
Bậc học
HB 10,000GBP và miến phí phí ghi danh theo chương trình LLM cho SV quốc tế
10,000GBP và miễn phí phí ghi danh
Thạc sĩ

University of Essex

Giá trị
Bậc học
HB 2,000GBP trong năm học đầu tiên cho sinh viên Việt Nam
2,000GBP trong năm học đầu tiên
Đại học
HB 2,000GBP cho sinh viên Việt Nam đã có bằng cấp tại trường ĐH ở Anh
2,000GBP
Đại học
HB 4,000GBP cho sinh viên Việt Nam – chương trình Thạc sỹ
4,000GBP
Thạc sĩ
MBA Scholarship
£5,000
Thạc sĩ
Academic Excellence International Masters Scholarship
£4,000
Thạc sĩ

Nottingham Trent University

Giá trị
Bậc học
HB 100% học phí cho sinh viên quốc tế – chương trình Cử nhân
100% học phí
Đại học
HB 100% học phí – Cho SV Quốc tế bậc cử nhân từ ĐH Nottingham Trent
100% học phí
Đại học
International Scholarship (MSc/Mres in Chemistry)
50% Tuition fee
Thạc sĩ
International Scholarship (MSc/Mres in Biosciences)
Up to 50% Tuition fee
Thạc sĩ
MBA Scholarship
Up to 100% Tuition fee
Thạc sĩ
Master’s Scholarship
50% Tuition fee
Thạc sĩ
Vietnam Scholarship
£4,000
Thạc sĩ
International Scholarship
£2,000
Thạc sĩ

University of Dundee

Giá trị
Bậc học
HB lên đến £25,000 cho sinh viên xuất sắc toàn cầu
Lên đến £25,000
Đại học
Học bổng £5,000 cho sinh viên xuất sắc toàn cầu
£5,000
Thạc sĩ
HB sinh hoạt phí cho sinh viên Việt nam
Sinh hoạt phí
Thạc sĩ
HB sinh hoạt phí cho sinh viên Việt nam
Sinh hoạt phí
Đại học
HB 5,000GBP cho SV quốc tế – chương trình Thạc sĩ
5,000GBP
Thạc sĩ
HB 5,000GBP cho SV quốc tế – chương trình Cử nhân
5,000GBP
Đại học

INTO UK

Giá trị
Bậc học
HB 10,000GBP cho SV Việt Nam
10,000GBP
Đại học

Glasgow Caledonian University London

Giá trị
Bậc học
HB £1,600 cho khóa MBA
£1,600
Thạc sĩ

University of Northampton

Giá trị
Bậc học
HB 50% học phí trong năm học đầu tiên – chương trình Thạc sĩ
50% học phí trong năm học đầu tiên
Thạc sĩ
HB 50% học phí trong năm học đầu tiên – chương trình Cử nhân
50% học phí trong năm học đầu tiên
Đại học
Giảm 500 Bảng Anh cho sinh viên đóng toàn bộ học phí ĐH Northampton
£500
Đại học
Giảm 500 Bảng Anh cho sinh viên đóng toàn bộ học phí ĐH Northampton
£500
Thạc sĩ
HB 10% – 20% – 30% học phí – HB bậc thạc sĩ tại ĐH Northampton
lên đến 30% học phí
Thạc sĩ
HB 10% – 20% – 30% học phí – HB bậc cử nhân tại ĐH Northampton
lên đến 30% học phí
Đại học
HB 50% học phí – HB bậc thạc sĩ tại ĐH Northampton
50% học phí
Thạc sĩ
HB 50% học phí – HB bậc cử nhân tại ĐH Northampton
50% học phí
Đại học
Full tuition fee scholarship
100% tuition fee
Thạc sĩ
International Scholarship
£1,000 - £2,000
Thạc sĩ
International Scholarship
£1,000 - £2,000
Đại học

University of Lincoln

Giá trị
Bậc học
HB 5,000GBP cho SV Việt Nam ngành Kế toán tài chính – chương trình Thạc sĩ
5,000GBP
Thạc sĩ
HB 2,000GBP cho SV quốc tế ngành Kế toán tài chính – chương trình Thạc sĩ
2,000GBP
Thạc sĩ
HB 2,000 GBP cho chương trình Thạc sỹ từ ĐH Lincoln
2,000 GBP
Thạc sĩ
HB lên đến 5,000 GBP cho SV Việt Nam từ ĐH Lincoln
5,000 GBP
Đại học
HB 5,000 GBP cho SV Việt Nam – bậc Cử nhân ĐH Lincoln
5,000 GBP
Đại học
HB 5,000 Bảng Anh – Academic Scholarships
£5,000
Thạc sĩ
HB 5,000 Bảng Anh cho kỳ Tháng 9/2017
£5,000
Thạc sĩ
Global Postgraduate Scholarship
Global Postgraduate Scholarship
Thạc sĩ
Academic Excellance Scholarship for MSc Finance, MSc Marketing and MSc International Business
£5,000
Thạc sĩ
First year fee discount
£1500
Đại học
International MBA Scholarship
£3,000
Thạc sĩ
Academic Excellence Scholarships (MSc Finance)
50% tuition fee
Thạc sĩ
Global Scholarships
£3,000
Thạc sĩ

The Royal Agricultural University

Giá trị
Bậc học
HB 3,000GBP cho SV quốc tế – chương trình Thạc sĩ
3,000GBP
Thạc sĩ

University of Huddersfield

Giá trị
Bậc học
HB 5,000GBP cho SV quốc tế năm nhất
5,000GBP
Đại học

Lancaster University

Giá trị
Bậc học
HB 5,000GBP cho SV quốc tế
5,000GBP
Dự bị đại học
Postgraduate Scholarship
£4,000 - £5,000
Thạc sĩ
Academic Scholarship
£2,000
Đại học

The University of Strathclyde International Study Centre

Giá trị
Bậc học
HB 2,000GBP/năm cho SV ngành Kỹ thuật có thành tích học tập xuất sắc
2,000GBP/năm
Dự bị thạc sĩ
HB 2,000GBP/năm cho SV ngành Kỹ thuật có thành tích học tập xuất sắc
2,000GBP
Đại học

University of Strathclyde International Study Centre

Giá trị
Bậc học
HB 8,000GBP cho SV chuyên ngành Kỹ thuật
8,000GBP
Đại học

Middlesex University

Giá trị
Bậc học
HB 50% học phí trong năm học đầu tiên dành cho SV quốc tế
50% học phí/năm nhất
Đại học

ONCAMPUS Coventry

Giá trị
Bậc học
HB 100% học phí cho chương trình học ONCAMPUS Coventry
100% học phí
Dự bị đại học

PUIC Plymouth University

Giá trị
Bậc học
HB 1,500 GBP – cho SV Dự bị Thạc sĩ tại Plymouth University
1,500 GBP
Dự bị thạc sĩ
HB 1,500 GBP – cho SV Dự bị đại học tại Plymouth University
1,500 GBP
Dự bị đại học

LBIC Brunel University

Giá trị
Bậc học
HB 1,500 GBP – cho SV Dự bị Thạc sĩ tại Brunel University
1,500 GBP
Dự bị thạc sĩ
HB 3,000 GBP – cho SV năm Nhất tại Brunel University
3,000 GBP
Đại học
HB 3,000 GBP – cho SV Dự bị đại học tại Brunel University
3,000 GBP
Dự bị đại học

Brunel University

Giá trị
Bậc học
HB 5,000 Bảng Anh – cho sv Việt Nam từ ĐH Brunel
£5,000
Tiến sĩ
HB 5,000 Bảng Anh – cho sv Việt Nam từ ĐH Brunel
£5,000
Thạc sĩ
HB 5,000 Bảng Anh – cho sv Việt Nam từ ĐH Brunel
£5,000
Đại học
The Brunel International Scholarships
15% tuition fee
Tiến sĩ
The Brunel International Scholarships
15% tuition fee
Thạc sĩ
The Brunel International Scholarships
15% tuition fee
Đại học
Postgraduate Academic Excellence Scholarships
15% tuition fee
Thạc sĩ
Queen’s Anniversary Prizes Scholarships
£3,000
Thạc sĩ
Prompt Payment Bursary
2% tuition fee
Thạc sĩ
Prompt Payment Bursary
2% tuition fee
Đại học

De Montfort University

Giá trị
Bậc học
HB £1,500 / £1,000 – DMU giành cho sinh viên Việt Nam
£1,500 / £1,000
Thạc sĩ
HB 100% học phí – DMU Square Mile international scholarship
100%
Thạc sĩ
Merit based partial scholarships
£1,000
Thạc sĩ
Merit based partial scholarships
£1,000
Đại học
Technology Master’s excellence scholarships
£5,000
Thạc sĩ
Business and Law Master’s excellence scholarships
£5,000
Thạc sĩ
Health and Life Sciences Master’s excellence scholarships
£5,000
Thạc sĩ
Full payment discount
£500
Thạc sĩ
Full payment discount
£500
Đại học
Early deposit
£1,500
Thạc sĩ
Early deposit
£1,500
Đại học

University of Brighton

Giá trị
Bậc học
HB 100% học phí – International Full Scholarship
100%
Thạc sĩ
Undergraduate International Scholarship
£3,000
Đại học
Merit scholarships
£1,000
Đại học
International scholarships
£4,000
Thạc sĩ
International scholarships
£4,000
Đại học

University of Exeter

Giá trị
Bậc học
HB 7,500 Bảng Anh cho chương trình thạc sĩ Tháng 9/2017
£7,500
Thạc sĩ
Global Excellence Scholarships
Up to £5,000
Thạc sĩ
The Exeter World Class Business Student Scholarship
100% Tuition fee
Thạc sĩ

INTO Queen's University Belfast

Giá trị
Bậc học
HB 50% cho chương trình dự bị đại học QUB
£7,132
Dự bị thạc sĩ

INTO Newcastle University

Giá trị
Bậc học
HB 100% cho chương trình dự bị đại học Newcastle
£17,500
Dự bị đại học

University of Hertfordshire

Giá trị
Bậc học
HB 50% chuyên ngành BSc (Hons) Agriculture (3 năm học)
50%
Đại học
Early Bird scholarships worth £4,000
£4,000, £2,000 and £1,000
Thạc sĩ
Early Bird scholarships worth £4,000
£4,000
Thạc sĩ
Engineering and Computer Science Scholarships
£3,000 
Thạc sĩ
Chancellor’s International Scholarships
£2,000 
Thạc sĩ
Chancellor’s International Scholarships
£2,000 
Đại học
UH Graduate Scholarship: UH Family Scholarships
20% tuition fee
Thạc sĩ

University of Huddersfield

Giá trị
Bậc học
Vietnam Business School and School of Education and Professional Development scholarships
£2,000 - £4,000
Thạc sĩ
International scholarships
£2,000
Đại học
International scholarships
£2,000 - £4,000
Thạc sĩ
Top Up Scholarships for the School of Education and Professional Development
£2,000
Đại học
Progression Scholarships
£4,000
Thạc sĩ
NCUK Anniversary scholarships
£5,000
Đại học

University of Huddersfields

Giá trị
Bậc học
Vietnam 50% scholarships
50% tuition fee
Thạc sĩ

Sheffield Hallam University

Giá trị
Bậc học
Vice-Chancellor Award Bursary
£3,000
Thạc sĩ
Transform Together Scholarships
50% tuition fee
Đại học
Automatic discounts and bursaries
£1,000
Tiến sĩ
Automatic discounts and bursaries
£1,000
Thạc sĩ
Automatic discounts and bursaries
£1,000
Đại học

Kings College

Giá trị
Bậc học
Academic Scholarships from 20% to 50% tuition fee for all levels
20% - 50%
Dự bị đại học

University of Liverpool

Giá trị
Bậc học
Vice Chancellor’s International Attainment Postgraduate Taught Scholarship
£2,500
Thạc sĩ
LIC Faculty Scholarship
£3,000
Thạc sĩ
Vice Chancellor’s International Attainment Scholarship – PGT
20% tuition fee
Thạc sĩ
LLB Law for Graduates Scholarship
£3,000
Đại học
Liverpool International College (LIC) Merit Award
£2,500
Đại học
International Baccalaureate Award
£2,500
Đại học
Vice Chancellor’s International Attainment Scholarship
£2,500
Đại học

Queens's Belfast University

Giá trị
Bậc học
International Office Undergraduate Scholarship
£3000
Đại học

Royal Holloway, University of London

Giá trị
Bậc học
Global Community Awards for Master’s programmes
£2000 - £3000
Thạc sĩ
International Excellence Scholarships
£10,000
Đại học
Computer Science Scholarships
£2,000
Thạc sĩ
International Excellence Scholarships (Postgraduate)
£5,000
Thạc sĩ
Computer Science Scholarships
£1,000
Đại học
Bioscience Entrance Scholarships
£1,000
Đại học
International Excellence Scholarships (Undergraduate)
£10,000
Đại học

CEG ONCAMPUS UK/EU

Giá trị
Bậc học
ONCAMPUS UK/EU Scholarships for January 2017
30% tuition fee
Dự bị đại học

De Monfort University

Giá trị
Bậc học
BSc Global Finance
£4000
Đại học

University of the West of England

Giá trị
Bậc học
MSc Finance Scholarship
50%
Thạc sĩ

University of the West of England

Giá trị
Bậc học
MSc Accounting and Financial Management Scholarship
50% học phí
Thạc sĩ
MSc International Management Scholarship
50% học phí
Thạc sĩ
MSc Human Resource Management /MSc Human Resource Management (International) Scholarship
100% học phí
Thạc sĩ
Faculty of Arts, Creative Industries and Education MA – Master’s Degree scholarship
50% học phí
Thạc sĩ
Faculty of Health and Applied Sciences Dean’s scholarship
100% học phí
Thạc sĩ
Faculty of Health and Applied Sciences MSc scholarship
50% học phí
Thạc sĩ

University of Leeds

Giá trị
Bậc học
International Transport Master Scholarships 2016
50% học phí
Thạc sĩ
Head of School Excellence Scholarship
£2,000
Thạc sĩ
School of Education Postgraduate Study Scholarships
100% tuition fee
Thạc sĩ
Academic Excellence Scholarship for International Students
100% tuition fee
Thạc sĩ
Southeast Asia Transport Masters Scholarship 2015
50% tuition fee
Thạc sĩ
Masters in Economics Excellence Scholarships – South East Asia
100% tuition fee
Thạc sĩ
Excellence Scholarships
£5,000
Thạc sĩ
The School of Law International Undergraduate Entrance Scholarships
£2,500
Đại học
The Leeds University Business School International Foundation Year Scholarship
Up to £7,500
Đại học
The Business School International Excellence Scholarship
Up to £7,500
Đại học
The Excellence in Mathematics Scholarships
£3,000
Đại học
International Undergraduate Science and Engineering Scholarship
£2,000
Đại học

Westminster Kingsway College

Giá trị
Bậc học
Vietnam A-level Scholarship
£1,380
Dự bị đại học

Southampton Business School, University of Southampton

Giá trị
Bậc học
PhD Studentship in Entrepreneurship and Social Inclusion
100% học phí
Tiến sĩ

University of Strathclyde

Giá trị
Bậc học
International Scholarships (Instructional)
£4000 and £6000
Thạc sĩ

University of Brighton

Giá trị
Bậc học
Postgraduate International Scholarships
£5,000
Thạc sĩ
Undergraduate International Scholarships
£3,000
Đại học
Postgraduate International Scholarship
£5,000
Thạc sĩ

Royal Holloway, University of London

Giá trị
Bậc học
International Excellence Scholarships
£5,000
Thạc sĩ
International Magna Carta Law Scholarships
£10,000
Đại học

Leeds University Business School

Giá trị
Bậc học
The Leeds International Foundation Year (IFY) Scholarship
£2,500
Dự bị đại học
Business School International Scholarships
£2,500
Đại học
Masters in Economics South East Asia Excellence Scholarship
full fee
Thạc sĩ
Masters in Human Resource Management International * Excellence Scholarships
£5,000
Thạc sĩ
Masters in Intenational Business International* Excellence Scholarships
£5,000
Thạc sĩ
Masters in Marketing International* Excellence Scholarships
£5000
Thạc sĩ
Masters in Enterprise International* Excellence Scholarship
£5000
Thạc sĩ
Masters in Management International* Excellence Scholarship
£5,000
Thạc sĩ
Masters in Accounting and Finance International* Excellence Scholarship
£5,000
Thạc sĩ

Kingston University

Giá trị
Bậc học
Loyalty bursaries for alumni and families
10% tuition fee
Thạc sĩ
Postgraduate scholarships
£3,500
Thạc sĩ
Undergraduate scholarships
TBC
Đại học

University of Kent

Giá trị
Bậc học
Sobhy scholarship
£2,000
Thạc sĩ
International Scholarship Award
£5,000
Thạc sĩ
Graduate School Scholarship
£1,000
Thạc sĩ
Loyalty discounts and funding for Kent graduates and their families
10% tuition fee
Thạc sĩ
Kent Law School Taught Masters Overseas Scholarships
100% tuition fee
Thạc sĩ
International Scholarships for Taught Masters Students
£5,000
Thạc sĩ
Lanigan Scholarships
£1,000
Thạc sĩ
Lanigan Scholarships
£1,000
Đại học
International scholarships for undergraduate students
£5,000
Đại học

Full Tuition Fee Scholarships

Giá trị
Bậc học
Full Tuition Fee Scholarships
100% tuition fee
Đại học

Heriot-Watt University

Giá trị
Bậc học
The Silver School of Textiles and Design Scholarship
20% tuition fee
Thạc sĩ
The Premier School of Textiles and Design Scholarship
40% tuition fee
Thạc sĩ
Dr Oliver Educational Trust Scholarships
£2,000
Thạc sĩ
Alumni Scholarship
20% tuition fee
Thạc sĩ
SML International Merit Scholarship (Overseas)
£2,000
Thạc sĩ
Esmee Fairbairn Scholarship in Investment Management
£2,000
Thạc sĩ
International Scholarships Programme
TBC
Thạc sĩ
Edinburgh Business School Scholarship for On-Campus Programmes
£3,000
Thạc sĩ
Alumni Scholarship Scheme
10% tuition fee
Thạc sĩ
Schlumberger Scholarships for Women in Engineering
£1,750
Thạc sĩ
Schlumberger Scholarships for Women in Engineering
£1,750
Đại học
MACS Undergraduate Overseas Scholarship
£1,000
Đại học
MACS Alumni Scholarship
20% tuition fee
Tiến sĩ
MACS Alumni Scholarship
20% tuition fee
Thạc sĩ
MACS Alumni Scholarship
20% tuition fee
Đại học
Tom Johnston Memorial Fund – Access Bursary
TBC
Thạc sĩ
Google Anita Borg Memorial Scholarship
€7,000
Đại học
Google Anita Borg Memorial Scholarship
€7,000
Thạc sĩ
Tenaris Scholarship Program (Roberto Rocca Education Program)
£3,000
Thạc sĩ
Tenaris Scholarship Program (Roberto Rocca Education Program)
£3,000
Đại học
Overseas Scholarship Scheme
£2,000
Thạc sĩ
Overseas Scholarship Scheme
£2,000
Đại học

University of Greenwich

Giá trị
Bậc học
Nationality scholarships
£1,000
Thạc sĩ
Nationality scholarships
£1,000
Đại học

Glasgow Caledonian University

Giá trị
Bậc học
MBA Scholarship
25% tuition fee
Thạc sĩ
Merit-Based Country Scholarships
£500 - £1,000
Đại học
Merit-Based Country Scholarships
£500 - £1,000
Thạc sĩ
International Scholarships
£1,000
Thạc sĩ
International Scholarships
£1,000
Đại học

Falmouth University

Giá trị
Bậc học
International Scholarship for The Academy for Innovation and Research (Business Entrepreneurship, Sustainable Product Design, MFA)
£2,500
Thạc sĩ
International Scholarship for The Academy for Innovation and Research (Business Entrepreneurship, Sustainable Product Design, MFA)
£2,500
Đại học
International Scholarship for The School of Writing and Journalism
£2,500
Thạc sĩ
International Scholarship for The School of Writing and Journalism
£2,500
Đại học
International Scholarship for The Institude of Photography
£2,500
Thạc sĩ
International Scholarship for The Institude of Photography
£2,500
Đại học
International Scholarship for The School of Film and Television
£2,500
Thạc sĩ
International Scholarship for The School of Film and Television
£2,500
Đại học
International Scholarship for The Fashion and Textiles Institute
£2,500
Thạc sĩ
International Scholarship for The Fashion and Textiles Institute
£2,500
Đại học
International Scholarship for The School of Communication Design
£2,500
Thạc sĩ
International Scholarship for The School of Communication Design
£2,500
Đại học
International Scholarship for The Falmouth School of Art
£2,500
Thạc sĩ
International Scholarship for The Falmouth School of Art
£2,500
Đại học

University of Ulster

Giá trị
Bậc học
Santander-Ulster Final Year Scholarship
£2,000
Đại học
Santander-Ulster Open Scholarship
£2,000
Thạc sĩ
Santander-Ulster Open Scholarship
£2,000
Đại học

Teesside University

Giá trị
Bậc học
Staying-on bonus for non-European Union students
£1,000
Thạc sĩ
Scholarships for non-European Union students
£1,500
Thạc sĩ
Scholarships for non-European Union students
£1,500
Đại học
Scholarships for non-European Union students
£1,500
Dự bị đại học

University of Sunderland

Giá trị
Bậc học
International Scholarship
£1,500
Thạc sĩ
International Scholarship
£1,500/year
Đại học

University of Stirling

Giá trị
Bậc học
Wauton Scholarship – MSc Investment Analysis
£2,000
Thạc sĩ
The University of Stirling Vietnam Award
£1,000
Thạc sĩ
The University of Stirling Vietnam Award
£500 - £3,000
Đại học
Karen Napier Scholarships
£19,400
Thạc sĩ
1st Formations Business Scholarships
£600
Thạc sĩ
1st Formations Business Scholarships
£600
Đại học

University of South Wales

Giá trị
Bậc học
Chancellors International Development Scholarships
£2,500
Đại học
International Scholarships
£1,500 - £2,000
Thạc sĩ
International Scholarships
£1,500/ year
Đại học

University of Salford

Giá trị
Bậc học
Country bursary scheme
£1,000
Tiến sĩ
Country bursary scheme
£1,000
Đại học
Country bursary scheme
£1,000
Thạc sĩ
Vice Chancellor’s Excellence Scholarship
£2,000 - £4,000
Thạc sĩ
Vice-Chancellor’s Excellence Scholarship
£2,000
Đại học

University of St Andrew

Giá trị
Bậc học
Postgraduate Entrant Accommodation Bursary
£1,000
Tiến sĩ
Postgraduate Entrant Accommodation Bursary
£1,000
Thạc sĩ
Entrant Accommodation Bursary
£1,000
Đại học
BA International Honours Scholarship: Scholarship for Excellence
£6,000
Đại học
International Undergraduate Scholarship
£1,000 - £4,000/year
Đại học

Roehampton University

Giá trị
Bậc học
International Excellence Scholarship
£6,000
Thạc sĩ
Vice Chancellor’s International Scholarship Scheme
£1,000 - £2,000
Thạc sĩ
Vice Chancellor’s International Scholarship Scheme
£1,000 - £1,500
Đại học

University of East Anglia

Giá trị
Bậc học
Vietnamese Scholarship
£3,000 - £4,000
Thạc sĩ

University of Cumbria

Giá trị
Bậc học
International Scholarships
TBC
Tiến sĩ
International Scholarships
TBC
Đại học

University of Coventry

Giá trị
Bậc học
Full payment discount
5% tuition fee
Thạc sĩ
Full payment discount
5% tuition fee
Đại học
Merit Scholarship Scheme
£1,000
Thạc sĩ

City University London

Giá trị
Bậc học
School of Arts & Social Sciences Postgraduate Scholarship Scheme
up to £2,500
Thạc sĩ
Cass Business School International Student Scholarships
TBC
Đại học
Cass Business School Scholarships
up to 25% tuition fee
Thạc sĩ

University of Chichester

Giá trị
Bậc học
Business Scholarships
£1,500
Thạc sĩ

University of Chester

Giá trị
Bậc học
Full fee payment
£250
Thạc sĩ
Full fee payment
£250
Đại học
International Scholarship (Undergraduate)
£1,000
Đại học
International Scholarship (Postgraduate)
£2,000
Thạc sĩ

University of Central Lancashire

Giá trị
Bậc học
The Vice Chancellor’s Award for International Students
£1,500
Thạc sĩ
The Vice Chancellor’s Award for International Students
£1,500
Đại học
Early Payment Bursary
£300
Thạc sĩ
Early Payment Bursary
£300
Đại học

University of Bradford

Giá trị
Bậc học
Alumni Discount
15% - 25% tuition fee
Thạc sĩ
MBA Excellence Scholarships
up to £10,000
Thạc sĩ
International Academic Excellence Scholarships
£2,500 - £3,500
Thạc sĩ
International Academic Excellence Scholarships
£2,500 - £3,500
Đại học
Country Specific Scholarships
£2,000
Thạc sĩ
Country Specific Scholarships
£2,000
Đại học

BPP University

Giá trị
Bậc học
International Postgraduate Bursary
£1,000
Thạc sĩ
Director of LLB Programmes’ Scholarship
£6,000
Đại học
Dean of the School of Foundation & English Language Studies Scholarship
£3,000
Tiếng Anh
Dean of the School of Foundation & English Language Studies Scholarship
£3,000
Dự bị đại học
Dean of the Business School Scholarship
£6,000
Đại học

Bournemouth University

Giá trị
Bậc học
Public Health Scholarship
25% tuition fee
Thạc sĩ
Faculty of Science & Technology Postgraduate Scholarship
£2,000
Thạc sĩ
The Business School Dean’s ASEAN Scholarship
50% tuition fee
Thạc sĩ
The Business School Dean’s Scholarship (September 2015)
25% - 50% tuition fee
Dự bị thạc sĩ
The Business School Dean’s Scholarship (January 2015)
25% - 50% tuition fee
Thạc sĩ
BU Dean’s Scholarship for Faculty of Science and Technology
25% - 50% tuition fee
Dự bị thạc sĩ
BU Dean’s Scholarship for School of Health and Social Care
25% - 50% tuition fee
Thạc sĩ
BU Dean’s Scholarship for Media School
25% - 50% tuition fee
Thạc sĩ
BU Dean’s Scholarship for School of Tourism
25% - 50% tuition fee
Thạc sĩ
BU Vice-Chancellor’s International Scholarship – most promising applicant (PG)
100% tuition fee
Thạc sĩ
BU Vice-Chancellor’s International Scholarship
50% tuition fee
Thạc sĩ
Academic Excellence Scholarship (International)
£3,000
Thạc sĩ
BU Vice-Chancellor’s International Scholarship – most promising applicant (UG)
100% tuition fee
Đại học
International Top-up Scholarship
£2,000
Đại học
BU Academic Excellence Scholarship
£1,500
Đại học

University of Bolton

Giá trị
Bậc học
Masters Taught Excellence Scholarship
£1,500
Thạc sĩ

University College Birmingham

Giá trị
Bậc học
Academic Excellence Scholarship
£1,000
Đại học
Target Recruitment Partial Fee Waiver
Partial tuition fee
Đại học
Vice Chancellor & Principal’s Scholarship
100% tuition fee and accommodation
Đại học

Birmingham City University

Giá trị
Bậc học
Loyalty Bursaries
10% tuition fee
Thạc sĩ
Early Payment Scholarship
£600 - £1,000
Thạc sĩ
Early Payment Scholarship
£600 - £1,000
Đại học
Regional Scholarship
£1,000 - £2,000
Đại học
Prompt Payment Bursary
£300
Thạc sĩ

Birmingham City Universitty

Giá trị
Bậc học
Prompt Payment Bursary
£300
Đại học

Bath Spa University

Giá trị
Bậc học
Early Payment Discount – Undergraduate
£500
Đại học
Pre-sessional Scholarship
£500
Đại học
Postgraduate Overseas Scholarship
£1,000
Thạc sĩ
Vice Chancellor’s International Scholarship
£5,000
Thạc sĩ

University of Portsmouth

Giá trị
Bậc học
MBA Programme Scholarships
20% - 40% Tuition fee
Thạc sĩ
MBA Full-Time Merit Scholarships
100% Tuition fee
Thạc sĩ
GOAL Award
10% Tuition fee
Tiến sĩ
GOAL Award
10% Tuition fee
Thạc sĩ

Univeristy of Portsmouth

Giá trị
Bậc học
GOAL Award
10% tuition fee
Đại học

Northumbria University

Giá trị
Bậc học
Early Payment Discount
£260 - £500
Thạc sĩ
Early Payment Discount
£260 - £500
Đại học
International Academic Scholarships
£1,500 - £2,000
Thạc sĩ
International Academic Scholarships
£1,500 - £2,000
Đại học

Newcastle University

Giá trị
Bậc học
International Undergraduate Merit Scholarships (IUMS)
£1,500
Đại học
School of EEE Overseas Scholarships
£3,000
Đại học
Civil Engineering and Geosciences International Undergraduate Scholarship
£2,000
Thạc sĩ
Civil Engineering and Geosciences International Undergraduate Scholarship
£2,000
Đại học
Newcastle Law School International LLB Scholarships
£9,000
Đại học
Robinson Bequest Scholarships
£2,000
Tiến sĩ
Robinson Bequest Scholarships
£2,000
Thạc sĩ
Newcastle University International Postgraduate Scholarship (NUIPS)
£2,000
Thạc sĩ
International Masters’ Excellence Scholarships
£1,500
Thạc sĩ
Country-specific Scholarships
Thạc sĩ

Middlesex University, London

Giá trị
Bậc học
Academic Merit Scholarship
£1,500
Thạc sĩ
Academic Merit Scholarship
£1,500
Đại học
Regional Award
£1,000
Thạc sĩ
Regional Award
£1,000
Đại học
High Achievement Scholarship
50% - 70% tuition fee
Thạc sĩ
High Achievement Scholarship
50% - 70% tuition fee
Đại học

London Metropolitan University

Giá trị
Bậc học
Early payment discount
5% tuition fee
Thạc sĩ
Early payment discount
5% tuition fee
Đại học
Postgraduate course – partial scholarship
£1,500
Thạc sĩ

Queen Mary, University of London

Giá trị
Bậc học
MSc in Law and Finance Partial Scholarships
One third of the tuition fee
Thạc sĩ
LLM Law and Economics Partial Scholarships
50% tuition fee
Thạc sĩ
Law Scholarships
100% tuition fee
Thạc sĩ
The School of Mathematical Sciences Alumni Scholarship
20% - 30% tuition fee
Thạc sĩ
MSc Mathematical Finance Academic Excellence Scholarship
£10,000
Thạc sĩ
School of Economics and Finance scholarships
£5,000
Thạc sĩ
International Mathematical Sciences Excellence Awards
£2,250
Thạc sĩ
International Mathematical Sciences Excellence Awards
£2,250
Đại học
Excellence scholarships
£3,000
Đại học
International Science and Engineering Excellence Awards
£2,500 - £5,000
Thạc sĩ
International Science and Engineering Excellence Awards
£5,000
Đại học

Goldsmiths, University of London

Giá trị
Bậc học
Early Payment Discount Scheme
2.5% tuition fee
Thạc sĩ
International Scholarships
£5,000
Thạc sĩ

Birkbeck, University of London

Giá trị
Bậc học
Vietnam Scholarship
£2,000
Thạc sĩ

University of Leicester

Giá trị
Bậc học
College of Social Science International Scholarship Scheme
£2,500
Thạc sĩ
Open Master’s Scholarship
£3,500
Thạc sĩ

Bangor University

Giá trị
Bậc học
Research/PhD Merit Scholarships
£2,500 - £5,000/năm
Tiến sĩ
Postgraduate Taught Merit Scholarships
100%
Thạc sĩ
Postgraduate Taught Merit Scholarships – Bangor Campus
£2,500 - £5,000
Thạc sĩ
Postgraduate Taught Merit Scholarships – London Campus
£2,000
Thạc sĩ
Undergraduate Merit Scholarship
£2,000 - £5,000/năm
Đại học

Aston University

Giá trị
Bậc học
Vietnam-Vaccine Scholarships
£7,000
Tiến sĩ
The School of Languages and Social Sciences scholarships
£5,000
Thạc sĩ
School of Engineering & Applied Science Excellence scholarship scheme
£3,000
Thạc sĩ
School of Engineering & Applied Science Excellence scholarship scheme
£3,000
Đại học
MBA Scholarships 2015/16
up to £4,000 - £10,000
Thạc sĩ
Aston Excellence Scholarships (all Programmes)
£1,000 - £1,500
Thạc sĩ
Aston Academic Excellence Award Management: Marketing Management and Business and Management
£2,000 - £3,500
Thạc sĩ
Aston Academic Excellence Award: Investment Analysis
£2,000 - £3,500
Thạc sĩ
Aston Academic Excellence Award: International Business, Entrepreneurship & international Business and Strategy & international Business
£2,000 - £3,500
Thạc sĩ
Aston Academic Excellence Award:Human Resources and Business
£2,000 - £3,500
Thạc sĩ
Aston Academic Excellence Award: Finance and Investments
£3,500 - £5,000
Thạc sĩ
Aston Academic Excellence Award: Accounting and Finance
£2,000 - £3,500
Thạc sĩ

Aston University

Giá trị
Bậc học
Aston Alumni Bursaries
20%
Thạc sĩ

BẠN MUỐN ĐI DU HỌC