Miễn trừ giới hạn thời gian học tối đa cho visa sinh viên Tier 4:
 
Dưới đây là danh sách các khóa học được chấp nhận theo cập nhật tháng 4/2013:
+  MSc(Res) – Master of Science by Research

+  MMA – Master of Musical Arts

+  MRes – Master of Research

+  MPhil – Master of Philosophy

+  MLitt – Master of Letters

 
+  ArtsD or D.Arts – Doctor of Arts

+  DAppEdPsy – Doctor of Applied Educational Psychology

+  DAppPsych – Doctor of Applied Psychology

+  DASS – Doctor of Applied Social Science

+  DBA – Doctor of Business Administration

+  DBM – Doctor of Business and Management

+  DClin Doctor of Clinical Psychology,

+  DClinDent – Doctor of Clinical Dentistry

+  DClinPsy – Doctor of Clinical Psychology

+  EdD – Doctor of Education

+  EngD – Doctor of Engineering

+  DHealth – Doctor of Health

+  DHealthPsy – Doctor of Health Psychology

+  DHSci – Doctor of Health Sciences

+  DJourn – Doctor of Journalism

+  DM or MD – Doctor of Medicine

+  DMus – Doctor of Music

+  AMusD – Doctor of Musical Arts

+  DMA – Doctor of Musical Arts

+  NurseD – Doctor of Nursing

+  PhD – Doctor of Philosophy

+  DPP – Doctor of Professional Practice

+  DrPS – Doctor of Professional Studies

+  DPSD – Doctor of Practice and Services Development

+  DHSC – Doctor of Health and Social Care,

+  DPsych – Doctor of Psychology

+  DrPH – Doctor of Public Health

+  DPM – Doctor of Public Management

+  DPP – Doctor of Public Policy

+  DSc – Doctor of Science

+  DSW – Doctor of Social Work

+  DVM – Doctor of Veterinary Medicine

+  DVS – Doctor of Veterinary Surgery

+  DocEuro – European Doctorate

+  DForenPsy – Professional Doctorate in Forensic Psychology

 

Khi có bản cập nhật của tháng 6/2013, GSE-beo sẽ bổ sung vào danh sách trên và thông báo lại để các bạn sinh viên có thể nắm bắt thêm được cơ hội của mình. 

 

Link tham khảo: Click here