Trong mỗi kì nhập học hàng năm, GSE-beo đều cập nhật thông tin về các khóa học cũng như học bổng từ các trường đại học uy tín nhằm khuyến khích các bạn sinh viên có thành tích học tập nổi bật, kinh nghiệm làm việc và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa cũng như hỗ trợ về mặt tài chính cho kế hoạch học tập của các bạn. Chúng tôi luôn hết mình giúp đỡ các bạn sinh viên chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ  một cách tốt nhất tạo cơ hội thuận lợi để giành học bổng. Sự nỗ lực của GSE- beo và các bạn học sinh được phản ánh thông qua danh sách các bạn học sinh đã được nhận học bổng hàng năm.

Xin chúc mừng các bạn sinh viên dưới đây đã giành được học bổng:

Kỳ nhập học tháng 9 năm 2013

 1

Vũ Kim Chi

Essex

UK

MSc Finance and Investment

70,000,000

 2

Nguyễn Kiều Anh

Keele

UK

MA Marketing

105,000,000

 3

Ngô Bảo Long

Portsmouth

UK

BSc Computer Sciences

35,350,000

 4

Phạm Phương Anh

Bangor

UK

MA Management and Finance

70,000,000

 5

Nguyễn Ngọc Anh

Bournemouth

UK

MSc Management with Marketing

70,000,000

 6

Nguyễn Thị Hoa Hồng

Northampton

UK

MA International Finance and Banking  

83,125,000

 7

Phan Thùy Chi

Bournemouth

UK

MSc International Business Finance

236,250,000

 8

Phạm Thị Khánh Ly

East Anglia

UK

MSc Brand Leadership

70,000,000

 9

Nguyễn Minh Châu

Huddersfield

UK

MSc International Business with Financial Services

70,000,000

 10

Ngô Hoàng Quỳnh Anh

Reading

UK

MSc Banking and Financial Systems in the Global Economy

175,000,000

Brighton

UK

MSc Finance and Investment

140,000,000

Leicester

UK

MSc Banking and Finance

87,500,000

Keele

UK

MSc Finance and Management

105,000,000

 11

Vũ Thị Thủy

Leeds

UK

MA Human Resource Management

560,000,000

 12

Phạm Minh Ngọc

Essex

UK

MSc Finance

70,000,000

Keele

UK

MSc Finance and Management

105,000,000

 13

Nguyễn Sơn Tùng

Middlesex

UK

MSc Financial Management

42,000,000

 14

Bùi Bích Hồng

Middlesex

UK

MSc Financial Management

42,000,000

 15

Vũ Thị Trà My

Nottingham Trent

UK

MA Management

70,000,000

 16

Lã Thị Thu Hiền

Nottingham Trent

UK

BSc Business Administration (Top-Up)

70,000,000

 17

Nguyễn Thị Bích Lệ

Birmingham City

UK

MSc Management and Finance

21,000,000

 18

Mai Trọng Luân

Portsmouth

UK

MSc Construction Project Management

35,350,000

 19

Nguyễn Thị Hương Lý

Portsmouth

UK

MSc Economics

35,350,000

 20

Lại Trọng Hải

Portsmouth

UK

BA Finance and Business

35,350,000

 21

Nguyễn Thuận Liên

Portsmouth

UK

MBA

165,000,000

 22

Hoàng Thị Linh Giang

East Anglia

UK

MA International Business, Finance and Economics

35,000,000

 23

Mai Hương Giang

Sheffield Hallam

UK

MSc Banking and Finance

70,000,000

 24

Hà Thành Đạt

 

Keele

UK

MA Marketing

105,000,000

Northampton

UK

MA Management (Marketing)

83,125,000

 25

Lê Nhật Minh

Huddersfield

UK

MA Human Resource Management

70,000,000

 26

Nguyễn Cẩm Giang

Southampton

UK

MSc Marketing Management

107,100,000

 27

Nguyễn Lê Vân

Kent

UK

MSc Economics

175,000,000

 28

Nguyễn Trà My

Sheffield Hallam

UK

MSc Financial Management

420,000,000

 29

Lê Thái Hà

Coventry

UK

MSc Automotive Engineering

35,000,000

 30

Phạm Trung Kiên

Brunel

UK

MSc Project Management

70,000,000

 31

Nguyễn Thị Thu Trang

Northampton

UK

MSc International Banking and Finance

83,125,000

Sunderland

UK

MSc International Management

52,500,000


Kỳ nhập học tháng 1 năm 2013

 1

Đặng Tiến Quỳnh

Huddersfield

UK

MSc Finance

70,000,000

 2

Trương Lệ Đoàn

Middlesex

UK

BA Business Management

42,000,000

 3

Phùng Hoài Thu

Greenwich

UK

MSc International Business

35,000,000

 4

Bùi Việt Dũng

Guildford College

UK

Foundation

35,000,000

 5

Ngô Thị Thu Vân

Macquarie

AUS

Master of Commerce

380,000,000

 6

Nguyễn Thị Nga

Greenwich

UK

MA International Business

35,000,000

 7

Lê Cảnh Toàn

Northumbria

UK

MSc Business with International Management

35,000,000

 8

Lương Linh Ly

Bournemouth

UK

MSc Management with Marketing

236,250,000

 9

Nguyễn Thế Anh

Huddersfield

UK

MSc Information System Management

70,000,000

 10

Vũ Thị Hồng Ngọc

Birmingham City

UK

MSc Management with Finance

45,500,000

 11

Trần Vân Anh

Northumbria

UK

MSc Business Management

43,750,000

 12

Nguyễn Thị Thanh Hải

Macquarie

AUS

Master of Commerce

391,000,000

 13

Nguyễn Diệu Ngọc

Northumbria

UK

MSc Business Management

35,000,000

 14

Phạm Giang Lương

Huddersfield

UK

MSc International Hospitality Management

70,000,000

 15

Đinh Tùng Anh

Macquarie

AUS

Master of Applied Linguistic

260,000,000

 16

Cao Anh Vũ

Monash

AUS

Master of Business Information Systems

154,000,000

QUT

AUS

Master of Information Technology (Advanced)

260,000,000

 17

Nguyễn Đắc Chân

East Anglia

UK

MBA

280,000,000

 18

Đỗ Ngọc Diệp

Macquarie

AUS

Master of International Business

338,000,000