Trong mỗi kì nhập học hàng năm, GSE-beo đều cập nhật thông tin về các khóa học cũng như học bổng từ các trường đại học uy tín nhằm khuyến khích các bạn sinh viên có thành tích học tập nổi bật, kinh nghiệm làm việc và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa cũng như hỗ trợ về mặt tài chính cho kế hoạch học tập của các bạn. Chúng tôi luôn hết mình giúp đỡ các bạn sinh viên chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ  một cách tốt nhất tạo cơ hội thuận lợi để giành học bổng. Sự nỗ lực của GSE- beo và các bạn học sinh được phản ánh thông qua danh sách các bạn học sinh đã được nhận học bổng hàng năm.

Xin chúc mừng các bạn sinh viên dưới đây đã giành được học bổng:

 

Họ và tên

Nước

Trường

Khoá học

 VNĐ

1

Đỗ Linh Nhi

Úc

University of Wollongong

Bachelor of Engineering

568,936,000 VNĐ

2

Phan Minh Nghi

Úc

University of Wollongong

Bachelor of Engineering

568,936,000 VNĐ

3

Nguyễn Thị Quỳnh Loan

Anh

Sheffiled Hallam University

MSc Banking and Finance

448,350,000 VNĐ

4

Trần Thu Hoài

Anh

Bournemouth University

MSc International Accounting and Finance

236,250,000 VNĐ

5

Ngữ Thị Phương Anh

Anh

Bournemouth Universiy

MSc Marketing Management

236,250,000 VNĐ

6

Nguyễn Thị Phương Thảo

Úc

Monash University

Master of Economics

190,000,000 VNĐ

7

Lê Thu Sang

Anh

University of Huddersfield

MSc Accounting

140,000,000 VNĐ

8

Vũ Thu Hương

Anh

University of Salford

MSc International Business

140,000,000 VNĐ

9

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Úc

University of Wollongong

Diploma of Business

112,347,000 VNĐ

10

Doãn Phương Thảo

Anh

Bournemouth International College

International Commercial Law

105,000,000 VNĐ

11

Lê Thị Cảnh Uyên

Anh

Bournemouth University International College

International Commercial Law

105,000,000 VNĐ

12

Mai Thị Ngọc Yến

Úc

University of New South Wales

Master of Professional Accounting (Extension)

95,000,000 VNĐ

13

An Thu Phương

Úc

La Trobe University

Master of Accounting and Financial Management

95,000,000 VNĐ

14

Nguyễn Văn Đức

Úc

Monash University

Master of IT

95,000,000 VNĐ

15

Nguyễn Trung Kiên

Anh

University of Northampton

BSc International Accounting Top Up

91,875,000 VNĐ

16

Phạm Văn Đại

Anh

University of Northampton

BSc International Accounting Top Up

91,875,000 VNĐ

17

Trần Thanh Thuý

Anh

University of Northampton

BSc International Accounting Top Up

91,875,000 VNĐ

18

Trần Thị Huệ Anh

Anh

University of Northampton

BSc International Accounting Top Up

91,875,000 VNĐ

19

Phạm Thuỳ Dung

Anh

University of Salford

MSc International Banking and Finance

84,000,000 VNĐ

20

Đinh Thị Hạnh Linh

Anh

Bournemouth University

MSc International Management

70,000,000 VNĐ

21

Phạm Huyền Trang

Anh

University of Huddersfield

MSc International Business Management

70,000,000 VNĐ

22

Nguyễn Thị Kiều Oanh

Anh

University of Huddersfield

MSc Finance

70,000,000 VNĐ

23

Lê Anh Thư

Mỹ

ELS+ Grand Rapid University

Bachelor of Hospitality

63,000,000 VNĐ

24

Lê Anh Duy

Mỹ

ELS+ Grand Rapid University

Bachelor of  IT

56,315,000 VNĐ

25

Dương Ngô Anh Duy

Anh

Bournemouth University International College

Pre-Master’s 2 Terms in Media and Communications

52,500,000 VNĐ

26

Ngô Hoàng Hải

Anh

ISC Kingston

International Year 1 in Business & Management

35,000,000 VNĐ

27

Nguyễn Hữu Thành

Anh

Middlesex University

MSc Financial Management

35,000,000 VNĐ

28

Lương Tường Vân

Anh

Northambria University

MSc Mass Communication Management

35,000,000 VNĐ

29

Phạm Thị Diệu Anh

Anh

Sheffiled Hallam University

MSc Logistics and Supply Chain Management

35,000,000 VNĐ

30

Ngô Giang Nam

Anh

University of Greenwich

MSc Embeded Systems

35,000,000 VNĐ

31

Nguyễn Mai Anh

Anh

University of Greenwich

MA International Business

35,000,000 VNĐ

32

Nguyễn Thu Trang

Anh

University of Greenwich

MSc Business and Financial Economics

35,000,000 VNĐ

33

Đỗ Anh Thư

Anh

University of Greenwich

MA International Business

35,000,000 VNĐ

34

Từ Thanh Thuý

Anh

University of Greenwich

MSc Business and Financial Economics

35,000,000 VNĐ

35

Nguyễn Hoàng

Anh

University of the West of England

International Year one Business (2 terms)

31,500,000 VNĐ

36

Trần Hải Quyên

Anh

University of the West of England

LLM International Trade and Economic Law

21,000,000 VNĐ

37

Trần Phạm Lan Thanh

Mỹ

ELS+ De Anza College

Bachelor of Marketing

10,955,000 VNĐ

38

Nguyễn Phương Thảo

Úc

Monash University

Master of economics

334,407,000 VNĐ

TỔNG GIÁ TRỊ

4,682,246,000 VNĐ