DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT HỌC BỔNG

KÌ NHẬP HỌC THÁNG 09/2015

STT 

Họ và tên

Nước

Trường

Khoá học

 Trị giá HB

1

Nguyễn Hoàng Việt

UK

Huddersfield

MSc Finance

140.000.000

2

Hoàng Anh Tuấn

UK

Bournemouth University

International year One (accounting and finance)

70.000.000

3

Nguyễn THị Mỹ Linh

UK

Liverpool John Moores

Foundation (business, marketing)

35.000.000

4

Nguyễn Phương Anh

UK

Coventry (London campus)

International year One (Accounting and Finance)

35.000.000

5

Đinh Vũ Việt Trung

UK

Bournemouth University

Foundation (Marketing, communication)

35.000.000

6

Nguyễn Thùy Dung

UK

Bournemouth University

MSc International Hospitality and Tourism management

105.000.000

7

Trần Ngọc Diệp

UK

London South Bank University

Foundation (business)

35.000.000

8

Nguyễn Thu Trà

UK

London South Bank University

Pre-master (marketing)

35.000.000

9

Trần Quyết Thắng

UK

London South Bank University

Foundation (Digital Photography)

35.000.000

10

Nguyễn Mai Yến Khanh

UK

INTO University of Stirling, London

MSc International Business and Finance

140.000.000

11

Lê Thu Phương

UK

University of Surrey

MSc International Financial Management

70.000.000

12

Trần Minh Anh

Úc

University of New South Wales

Standard Foundation Program

107.000.000

13

Hoàng Tùng Dương

Úc

Central Queensland University

Bachelor of Information Technology

208.000.000

14

Lê Thị Phương Anh

UK

Birkbeck University of London

MSc Management with Business Strategy and the Environment

140.000.000

15

Nguyễn Quỳnh Trang

UK

Bournemouth University

MSc Marketing Management

105.000.000

16

Trần Thị Ngọc Ninh

US

University of Central Florida

Bachelor Degree in Marketing

33.000.000

17

Đỗ Phương Thuỷ

Anh

CEG FoundatiOnCampus

Undergraduate Foundation Programme

126.000.000

18

Hoàng Thu Huyền

Anh

University of Southampton

MSc International Supply Chain Management

175.000.000

19

Lê Thu Trang

Anh

Sheffield Hallam University

MSc International Business Management

434.000.000

20

Nguyễn Diệu Hương

Anh

University of East Anglia

MA Media, Culture and Society

105.000.000

21

Bùi Minh Phương

Anh

Nottingham Trent University

MSc Management and Global Supply Chain Management

226.000.000

22

Hồ Đức An

Anh

University of Greenwich

MSc Accounting and Finance

35.000.000

23

Hoàng Duy Khánh

Anh

University of Greenwich

BA (Hons) Hospitality Management (Sandwich)

35.000.000

24

Trần Thị Phương

Anh

University of Huddersfield

MSc Marketing Management

70.000.000

25

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Úc

University of Wollongong

Diploma in Commerce

94.000.000

26

Phạm Thùy Dung

Anh

University of  Salford

MSc Banking and Finance

140.000.000

27

Tạ Văn Lộc

Úc

Central Queensland University

Master of Professional Accounting

135.300.000

28

Trần Ngọc Chiến

Úc

University of Wollongong

Master of Business

150.360.000

29

Nguyễn Tuấn Anh

Anh

University of Greenwich

MSc International Business

35.000.000

30

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Anh

Aston University

MSc Business and Management

70.000.000

31

Mai Diệu Linh

Anh

University of Southampton

MSc Marketing Management

175.000.000

32

Đặng Minh Hằng

Anh

University of Nottingham

MSc Risk Management

472.500.000

33

Nguyễn Minh Thúy

Anh

University of Southampton

MSc International Management

175.000.000

34

Xuân Thị Thu Trang

Anh

University of Strathclyde

MSc International Marketing

175.000.000

35

Trần Hiền Chi

Anh

Bournemouth University

MA International Political Communications

227.500.000

36

Nguyễn Thị Kim Dung

Anh

University of Hull

PhD Finance

430.500.000

37

Vũ Bảo Lộc

Anh

University of Bedfordshire

BA Business Studies

59.500.000

38

Nguyễn Anh Quân

Anh

University of Bedfordshire

BA Business Studies

59.500.000

39

Nguyễn Thị Yến Hoa

Anh

Bournemouth University

MSc Finance

227.500.000

40

Phan Vĩnh Hằng

Anh

Bournemouth University

MSc International Tourism Management

227.500.000

41

Võ Hoàng Kim Anh

Anh

University of Portsmouth

BA (Hons) Marketing

40.250.000

42

Phạm Thị Ngọc Dung

Anh

University of Surrey

MSc International Business Management

105.000.000

43

Mai Phúc Duyên

Anh

Sheffield Hallam University

MA Design (Interior)

35.000.000

44

Nguyễn Thị Hồng Hoa

Anh

University of Essex

MSc in Global Project Management

140.000.000

45

Phạm Huy Hoàng

Anh

Lancaster University

MSc International Innovation (Computer Science)

560.000.000

46

Nguyễn Quang Luân

Anh

NPTC

A Levels

41.580.000

47

Công Huyền Tôn Nữ Thiên Phụng

Anh

Lancaster University

MA Human Resources and Consulting

140.000.000

48

Lý Hà Mai Quỳnh

Anh

Sheffield Hallam University

MA Design (Interior)

35.000.000

49

Đinh Thị Phương Thảo

Anh

Swansea University

MSc Financial Management

140.000.000

50

Ngô Thị Nguyên Thảo

Anh

Anglia Ruskin University

MSc Marketing (extended)

21.000.000

51

Nguyễn Lê Lộc Tiên

Anh

Sheffield Hallam University

MSc International Bussiness Managemetn

217.000.000

52

Nguyễn Thị Minh Trâm

Anh

University of Sussex

MSc International Finance

252.875.000

53

Nguyễn Đức Triều

Anh

Anglia Ruskin University

BA (Hons) Business Management

17.500.000

54

Đào Minh Tùng

Anh

Nottingham Trent University

MSc Management and Global Supply Chain Management

225.750.000

55

Vũ Trần Tuyết Vân

Anh

Coventry University

MSc International Business

35.000.000

56

Phạm Nguyễn Hồng Ân

Anh

BPP University

MSc Accounting and Finance

52.500.000

57

Phó Thị Mỹ Hạnh

Anh

Newcastle University

MSc International Marketing

175.000.000

58

Nguyễn Hoàng

Anh

University of Southampton

MSc International Financial Markets

105.000.000

59

Trần Quỳnh Miên

Anh

Newcastle University

MSc E-Business (E-Marketing)

140.000.000

60

Nguyễn Thị Hồng Thủy

Anh

University of Southampton

MSc Risk Management

175.000.000

61

Lâm Phương Thảo

Canada

Simon Fraser University

BA Business Administration

35.000.000

62

Trần Thùy Dương

USA

UMass Boston

BA Business Administration

67.000.000

63

Dương Thành Trung

Anh

University of Surrey

MBA

147,700,000

64

Nguyễn Vân Khanh

Anh

University of Portsmouth

BA Business and Management

41,650,000

65

Đinh Phương Anh

Anh

University of Portsmouth

MA Marketing

42,350,000

66

Nguyễn Thị Minh Phương

Anh

Northumbria University

MA TESOL

52,500,000

67

Nguyễn Minh Tuấn

Anh

Nottingham Trent University

International year One (BA Business Management and Marketing)

43,750,000

68

Cao Phong Anh

Anh

Newcastle University London

MSc International Business Management

192,500,000

69

Mai Thị Loan

Anh

University of Portsmouth

MA International Finance and Banking

42,350,000

70

Nguyễn Khắc Chính

Anh

Queen Mary, University of London

MSc Investment Finance

105,000,000

71

Nguyễn Kim Ngân

Anh

University of Portsmouth

MSc Financial Decision Analysis

42,350,000

72

Phạm Thành Thái

Anh

University of Portsmouth

MA Marketing

42,350,000

73

Đặng Mai Anh

Anh

University of Liverpool

MSc Marketing

105,000,000

74

Nguyễn Thanh Hải

Anh

University of the West of England

MSc International Management

58,957,000

75

Nguyễn Thị Kim Anh

Úc

La Trobe

Master of Professional Accounting

92.500.000

76

Nguyễn Thị Bích Nga

Úc

University of Wollongong

Master of Business

160.000.000

77

Nguyễn Thanh Lân

Anh

CATS College London

Foundation

615.000.000

78

Nguyễn Thùy Linh

Úc

University of Wollongong

Master of Business

160.000.000

79

Nguyễn Hoàng

Anh

UWE

BA Communication

35.000.000

80

Trần Thị Việt Hà

Anh

University of Nottingham

 

157.500.000

TỔNG GIÁ TRỊ HỌC BỔNG

10.297.262.000