Thông báo chuyển VP TPHCM tới địa chỉ mới: 255 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, TPHCM. Mọi thông tin liên hệ Hotline: 1900 7211 | [email protected]

Trang chủDu học New Zealand › Các trường

Các trường tại New Zealand

Địa điểm Hamilton
Học bổng lên tới 10.000 NZD
Địa điểm Auckland, Hamilton
Học bổng
Địa điểm Burma Rd, Johnsonville, Wellington 6035, NZ
Học bổng
Địa điểm
Học bổng
Địa điểm 21 Crossfield Road, Glendowie, Auckland 1071, New Zealand
Học bổng
Địa điểm 27 Davis Crescent, Newmarket, Auckland 1023, New Zealand
Học bổng
Địa điểm 5 Edinburgh Avenue, Rosehill, Auckland 2113, New Zealand
Học bổng
Địa điểm 21 Henderson Valley Road, Henderson, Auckland 0612, New Zealand
Học bổng
Địa điểm Victoria
Học bổng Học bổng đa dạng cho sinh viên quốc tế
Địa điểm Dunedin
Học bổng Học bổng lên đến 10,000 đô la New Zealand mỗi năm
Địa điểm Christchurch
Học bổng Học bổng đa dạng lên đến hơn 20,000 đô la New Zealand
Địa điểm Auckland
Học bổng Học bổng lên đến 30,000 đô la new Zealand cho sinh viên quốc tế
Địa điểm Auckland, Palmerson North và Wellington
Học bổng Học bổng đa dạng cho sinh viên quốc tế
Địa điểm Lincoln
Học bổng Học bổng đa dạng cho sinh viên quốc tế
Địa điểm Auckland
Học bổng Học bổng đa dạng cho sinh viên quốc tế

BẠN MUỐN ĐI DU HỌC