Thực hiện theo chỉ thị 16 của chính phủ và do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, VP TPHCM tạm thời đóng cửa và nhân viên sẽ làm việc từ xa. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số Hotline 0934 999 329 (TPHCM). GSE xin chân thành cảm ơn!

Trang chủDu học Mỹ › Các trường đại học

Các trường đại học tại Mỹ

Địa điểm 300 Fenway, Boston, Hoa Kỳ
Học bổng 50%
Địa điểm 109 University Square, Erie, PA 16541, US
Học bổng 30,000USD/năm
Địa điểm 521 Wall St #100, Seattle, WA 98121, US
Học bổng
Địa điểm Tucson, Arizona
Học bổng
Địa điểm Tempe, Arizona
Học bổng
Địa điểm Bellingham, Washington
Học bổng
Địa điểm Elmhurst, Illinois
Học bổng
Địa điểm Athens, Ohio
Học bổng
Địa điểm Albany, New York
Học bổng
Địa điểm California, USA
Học bổng
Địa điểm South Carolina
Học bổng
Địa điểm La Verne, California
Học bổng Học bổng đa dạng
Địa điểm San José, California
Học bổng Học bổng đa dạng
Địa điểm Andover, Massachusetts
Học bổng Học bổng 10,000 đô la Mỹ
Địa điểm New York
Học bổng Học bổng 20,000 đô la Mỹ/4 năm
Địa điểm Huntington, West Virginia
Học bổng Học bổng đa dạng
Địa điểm Gorham, Maine
Học bổng Học bổng lên đến 12,000 đô la Mỹ
Địa điểm Chicago, Illinoise
Học bổng Học bổng đa dạng
Địa điểm Harrisonburg, Virginia
Học bổng Học bổng 5,000 đô la Mỹ
Địa điểm Orono, Maine
Học bổng Học bổng 15,000 đô la Mỹ
Địa điểm New York
Học bổng Học bổng lên đến 18,000 đô la Mỹ
Địa điểm Fort Smith, Arkansas
Học bổng Học bổng lên đến 35,000 đô la Mỹ
Địa điểm Tampa, Florida
Học bổng Học bổng lên đến 40,000 đô la Mỹ
Địa điểm Tampa, Florida
Học bổng Học bổng lên đến $12,000/năm
Địa điểm Fort Collins, Colorado
Học bổng Học bổng 5,000 đô la Mỹ
Địa điểm Corvallis, Oregon
Học bổng Học bổng lên đến 23,000 đô la Mỹ
Địa điểm USA
Học bổng Học bổng đa dạng
Địa điểm Fairfax,Virginia
Học bổng Học bổng $5,000
Địa điểm Murray, Calloway, Kentucky
Học bổng $1.500 - $11.724/năm
Địa điểm Boca Raton, Florida
Học bổng Học bổng 3,000 đô la Mỹ
Địa điểm Durham, New Hampshire
Học bổng Học bổng từ 5% - 10%
Địa điểm Dartmouth, Massachusetts
Học bổng Học bổng từ 5% - 10%
Địa điểm New York, New York
Học bổng Học bổng từ 2,000 – 20,000 đô la Mỹ
Địa điểm Boston, Masachusetts
Học bổng Học bổng từ 2,000 - 5,000 đô la Mỹ
Địa điểm Manchester, New Hampshire
Học bổng Học bổng 7,500 cho bậc Đại học và 5,000 đô la Mỹ cho bậc thạc sĩ
Địa điểm Lowell, Massachusetts
Học bổng Học bổng đa dạng cho các chương trình học
Địa điểm Chester, Pensylvania
Học bổng Học bổng 40,000 đô la Mỹ cho 4 năm Đại học
Địa điểm Bowling Green, Kentucky
Học bổng Học bổng chương trình năm nhất Đại học trị giá 3,500 đô la Mỹ
Địa điểm Boston, Massachusetts
Học bổng Học bổng đa dạng cho các chương trình học
Địa điểm Kansas
Học bổng Học bổng đại học từ 4,000 đến 20,000 đô la Mỹ cho 4 năm đại học
Địa điểm Florida
Học bổng Học bổng từ 1,000 - 5,000 đô la Mỹ một năm
Địa điểm Boston, San Francisco, New York, Miami
Học bổng Học bổng từ 15% - 20%

BẠN MUỐN ĐI DU HỌC