Thông báo chuyển VP TPHCM tới địa chỉ mới: 255 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, TPHCM. Mọi thông tin liên hệ Hotline: 1900 7211 | [email protected]

Trang chủDu học Anh › Các trường đại học

Các trường đại học tại Anh Quốc

Địa điểm Vicarage St, Luton, UK
Học bổng Up to 1,500 GBP
Địa điểm Liverpool
Học bổng 1.000 - 3.000 GBP
Địa điểm Ormskirk, Lancashire
Học bổng lên đến 50% học phí
Địa điểm Sheffield, Anh Quốc
Học bổng 50% học phí
Địa điểm University College Dublin, Belfield, Dublin 4, Ireland
Học bổng Lên tới 100% học phí
Địa điểm Cambridge Campus, East Rd, Cambridge CB1 1PT, Vương quốc Anh
Học bổng 3,000 bảng Anh
Địa điểm Aston St, Birmingham B4 7ET, Vương quốc Anh
Học bổng lên đến 5,000 bảng Anh
Địa điểm Bath BA2 9BN, Vương quốc Anh
Học bổng lên đến 5,000 Bảng Anh
Địa điểm Bangor LL57 2DG, Vương quốc Anh
Học bổng lên đến 5,000 Bảng Anh
Địa điểm Malet St, London WC1E 7HX, Vương quốc Anh
Học bổng lên đến 2,000 Bảng Anh
Địa điểm Birmingham
Học bổng lên đến 5,000 bảng Anh
Địa điểm 15 Bartholomew Row, Birmingham B5 5JU, Vương quốc Anh
Học bổng lên đến 2,000 Bảng Anh
Địa điểm Summer Row, Birmingham B3 1JB, Vương quốc Anh
Học bổng lên đến 100% học phí
Địa điểm Summer Row, Birmingham B3 1JB, Vương quốc Anh
Học bổng lên đến 5,000 bảng Anh
Địa điểm Fern Barrow, Poole BH12 5BB, Vương quốc Anh
Học bổng lên đến 100% học phí
Địa điểm BPP House, Bulwer St, London W12 8AS, Vương quốc Anh
Học bổng lên đến 6,000 bảng Anh
Địa điểm Richmond Rd, Bradford BD7 1DP, Vương quốc Anh
Học bổng lên đến 3,500 bảng Anh
Địa điểm Mithras House, Lewes Rd, Brighton BN2 4AT, Vương quốc Anh
Học bổng lên đến 4,000 bảng Anh
Địa điểm Bristol
Học bổng lên đến 8,500 bảng Anh
Địa điểm Kingston Ln, London, Uxbridge UB8 3PH, Vương quốc Anh
Học bổng lên đến 3,000 bảng Anh
Địa điểm N Holmes Rd, Canterbury CT1 1QU, Vương quốc Anh
Học bổng Lên đến 2,000 bảng Anh
Địa điểm Fylde Rd, Preston PR1 2HE, Vương quốc Anh
Học bổng lên đến 1,500 bảng Anh
Địa điểm Parkgate Rd, Chester CH1 4BJ, Vương quốc Anh
Học bổng lên đến 2,000 Bảng Anh
Địa điểm University of Chichester, College Ln, Chichester PO19 6PE, Vương quốc Anh
Học bổng lên đến 1,500 bảng Anh
Địa điểm Northampton Square, London EC1V 0HB, Vương quốc Anh
Học bổng lên đến 25% học phí
Địa điểm Priory St, Coventry CV1 5FB, Vương quốc Anh
Học bổng lên đến 1,500 bảng Anh
Địa điểm College Rd, Cranfield, Wharley End, Bedford MK43 0AL, Vương quốc Anh
Học bổng Không có
Địa điểm Fusehill St, Carlisle CA1 2HH, Vương quốc Anh
Học bổng
Địa điểm Gateway House, Leicester LE1 9BH, Vương quốc Anh
Học bổng lên đến 100% học phí
Địa điểm Kedleston Rd, Derby DE22 1GB, Vương quốc Anh
Học bổng 1,000 bảng Anh
Địa điểm Durham
Học bổng Không có
Địa điểm Norwich Research Park, Norwich NR4 7TJ, Vương quốc Anh
Học bổng lên đến 100% học phí
Địa điểm Wivenhoe Park, Colchester CO4 3SQ, Vương quốc Anh
Học bổng lên đến 5,000 Bảng Anh
Địa điểm Stocker Rd, Exeter EX4 4PY, Vương quốc Anh
Học bổng lên đến 100% học phí
Địa điểm Glasgow G12 8QQ, Vương quốc Anh
Học bổng lên đến 10,000 Bảng Anh
Địa điểm Thành phố Glasgow, Scotland và London
Học bổng lên đến 25% học phí
Địa điểm 8 Lewisham Way, London SE14 6NW, Vương quốc Anh
Học bổng lên đến 5,000 Bảng Anh
Địa điểm University of Gloucestershire Oxstalls Campus, Oxstalls Ln, Longlevens GL2 9HW, Vương quốc Anh
Học bổng lên đến 50% học phí
Địa điểm Old Royal Naval College, Park Row, London SE10 9LS, Vương quốc Anh
Học bổng lên đến 1,000 Bảng Anh
Địa điểm Campus The Avenue, Edinburgh EH14 4AS, Vương quốc Anh
Học bổng lên đến 3,000 Bảng Anh
Địa điểm College Ln, Hatfield AL10 9AB, Vương quốc Anh
Học bổng lên đến 100% học phí
Địa điểm Queensgate, Huddersfield HD1 3DH, Vương quốc Anh
Học bổng lên đến 100% học phí
Địa điểm Cottingham Rd, Hull HU6 7RX, Vương quốc Anh
Học bổng lên đến 3,500GBP
Địa điểm Keele, Newcastle ST5 5BG, Vương quốc Anh
Học bổng lên đến 3,000 Bảng Anh
Địa điểm University Of Kent, St Stephen's Hill, Canterbury CT2 7NZ, Vương quốc Anh
Học bổng lên đến 5,000 Bảng Anh
Địa điểm Kingston Hill, Kingston upon Thames KT2 7LB, Vương quốc Anh
Học bổng lên đến 3,500 Bảng Anh
Địa điểm Thành phố Lancaster
Học bổng lên đến 7,000 Bảng Anh
Địa điểm London
Học bổng Học bổng lên tới 70% học phí
Địa điểm Thành phố Leeds
Học bổng lên đến 100% học phí
Địa điểm Thành phố Leeds
Học bổng lên đến 10% học phí
Địa điểm Thành phố Leicester
Học bổng lên đến 3,500 Bảng Anh
Địa điểm Thành phố Lincoln
Học bổng lên đến 50% học phí
Địa điểm Thành phố Liverpool
Học bổng lên đến 20% học phí
Địa điểm Thành phố London
Học bổng lên đến 100% học phí
Địa điểm Thành phố Manchester
Học bổng
Địa điểm Thành phố Manchester
Học bổng lên đến 3,000 Bảng Anh
Địa điểm Thủ đô London
Học bổng lên đến 70% học phí
Địa điểm Thành phố Newcastle
Học bổng lên đến 2,000 Bảng Anh
Địa điểm Thành phố Northampton
Học bổng lên đến 100% học phí
Địa điểm Thành phố Newcastle
Học bổng 2,000 Bảng Anh
Địa điểm Thành phố Nottingham
Học bổng lên đến 50% học phí
Địa điểm Thành phố Oxford
Học bổng
Địa điểm Thành phố Portsmouth
Học bổng lên tới 100% học phí
Địa điểm Thành phố Belfast, Bắc Ai-len
Học bổng lên đến 100% học phí
Địa điểm Thành phố London
Học bổng lên đến 100% học phí
Địa điểm Reading, Vương quốc Anh
Học bổng 5,000 Bảng Anh
Địa điểm Thủ đô London
Học bổng lên đến 2,000 bảng Anh
Địa điểm Thị trấn Surrey
Học bổng lên đến 10,000 Bảng Anh
Địa điểm St Andrews, Scotland
Học bổng
Địa điểm Manchester
Học bổng Học bổng lên tới 4000 bảng Anh
Địa điểm Thành phố Sheffield
Học bổng lên tới 100% học phí
Địa điểm Thành phố Southampton
Học bổng lên tới 5,000 Bảng Anh
Địa điểm Newport, Wales
Học bổng
Địa điểm Thành phố Stirling
Học bổng lên đến 100% học phí
Địa điểm Thành phố Glasgow, Scotland
Học bổng lên tới 50% học phí
Địa điểm Thành phố Sunderland
Học bổng Học bổng 1,500 bảng Anh
Địa điểm Thành phố Guildford, Surrey
Học bổng lên đến 3,000 Bảng Anh
Địa điểm Thành phố Brighton
Học bổng lên tới 50% học phí (2020)
Địa điểm Thành phố Winchester
Học bổng
Địa điểm Thủ đô London
Học bổng lên tới 100% học phí
Địa điểm Thành phố Bristol
Học bổng
Địa điểm Thành phố Wolverhampton
Học bổng 2,000 Bảng Anh
Địa điểm Thành phố York
Học bổng lên đến 15,000 Bảng Anh

BẠN MUỐN ĐI DU HỌC