- Bạn có biết thủ tục xin visa Mỹ cần trải qua những bước nào và những giấy tờ gì?- Bạn có biết làm thế nào để gây ấn tượng ngay cái nhìn đầu tiên với nhân viên đại sứ quán?- Bạn có biết người phỏng vấn quan tâm đến những vấn đề gì và yếu tố nào?- Bạn có biết một số các mẹo nhỏ đ