Khi kỳ nhập học tháng 09 tại Anh Quốc đang đi vào giai đoạn nước rút, các bạn sinh viên tất bật chuẩn bị hồ sơ visa để còn kịp lên đường đi học, thì không ít bạn sinh viên vẫn còn đang băn khoăn và trăn trở giữa rất nhiều thông tin và hồ sơ dang dở. Vì vậy, kỳ nhập học vào tháng