Các trường cao đẳng tại Singapore

  Tổng số: 6 trường
Kaplan là thành viên của tập đoàn Washing Post của Mỹ thành lập vào năm 1938. Danh tiếng của Kaplan được cả thế giới biế