Các trường có đào tạo tiếng anh tại New Zealand

  Tổng số: 13 trường
Trung tâm tiếng anh KIWI ENGLISH ACADEMY nằm ở trung tâm thành phố Auckland thành lập năm 1991 và được chứng nhận bởi NZ